Kommissionen vill införa särskilda EU-skatter

EU-kommissionen lanserar planer på särskilda EU-skatter för att få in pengar till unionens budget i framtiden.

I dag består EU:s intäkter framför allt av den avgift som medlemsländerna betalar i förhållande till sin BNI, bruttonationalinkomst.

Utgifterna i EU:s budget uppgår till runt 130 miljarder euro om året. 75 procent av inkomsterna kommer från avgifter som bygger på medlemsstaternas BNI. Övriga inkomster är intäkter från ländernas moms och tullar.

EU-kommissionen vill nu inleda en diskussion om andra medel för att få in pengar till unionens budget. Ett förslag är att införa en särskild EU-moms. Andra alternativ är en EU-skatt på energi, EU-skatt på företag, avgifter på flygtransporter eller en skatt på finanssektorn.

Om det är möjligt ska intäkterna samlas in direkt av EU utanför de nationella budgetarna, enligt kommissionen.

När EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski presenterade planerna för EU-parlamentet betonade han att det inte handlar om att avskaffa medlemsländernas avgifter, utan snarare om att komplettera dem.
Men en EU-skatt är en politiskt känslig fråga för många medlemsländer som inte vill släppa ifrån sig beskattningsrätten. För att genomföra planerna krävs att alla medlemsländer enas om beslutet.

Budgetkommissionären Lewandowski inser också att frågan är kontroversiell och inför de kommande diskussionerna underströk han att inget hotar den nationella suveräniteten på skatteområdet.
De konkreta lagförslagen om EU:s framtida budgetsystem ska presenteras av kommissionen före den 1 juli nästa år.

GÖSTA TORSTENSSON
Nej till EU