Oktoberrevolutionen

LeninI dagarna är det 93 år sen skotten från pansarkryssaren Aurora gav en signal åt världen, vars eko rullar vidare än idag. Ett eko som är hörbart för både vän och fiende till ett socialistiskt samhälle. 
Oktoberrevolutionen var resultatet av klasskamp i ett Ryssland, där underutveckling, övergången till imperialismen och det imperialistiska första världskriget hade tillspetsat alla politiska, ekonomiska och sociala motsättningar till bristningsgränsen. Det kommunistiska partiet, bolsjevikerna under Lenins ledning, ställde sig i spetsen för den revolutionära rörelsen mot tsarväldet och den kapitalistiska ordningen.
Existensen och utvecklingen av världens första socialistiska land blev en faktor som sedan 1917 ständigt funnits med i alla imperialistiska kalkyler och handlingar, på alla levnadsområden från militär- och ekonomisk politik till social- och kulturpolitik. Socialismen och därmed under många decennier först och främst Sovjetunionen, blev imperialismens fiende nummer 1 som bekämpades med alla till buds stående medel. Idag är det kommunisterna som är imperialismens fiende nummer 1.

Kapitalismens apologeter försöker slå i oss sitt budskap: Revolutionen är död. Den var en illusion, en utopi, menar de. Den var ett brott, skriker andra, och hävdar att det finns inget alternativ till kapitalism och utsugning som de nu kallar ”marknadsekonomi”. Acceptera att det är storkapitalet som bestämmer. Acceptera arbetslöshet, nedläggning av företag, acceptera social nedrustning, acceptera pengarnas allmakt. – Socialismen är död, påstår dessa, det arbetande folkets fiender.

Men vi vet bättre. Vårt alternativ är och förblir socialism. Vi har bestämt oss för att fortsätta kampen, vi ser alternativet. Vi vill upprätta de modlösa, övertyga de som söker en utväg ur det rådande kapitalistiska rovsamhället, som präglas av massarbetslöshet och social nedrustning.

Social nedrustning och massarbetslöshet är ingen naturlag, det är en produkt av ett ekonomiskt system, det kapitalistiska, som skapat sig den politiska överbyggnad de har behov av. Stadfäst i lagar som skyddar deras klassprivilegier och de rådande ägandeförhållandena. Förhållandena som enbart kan brytas med en revolutionär omdaning av hela samhället.

Det socialistiska samhället har under flera decennier bevisat att det är fullt möjligt att bygga ett samhälle och organisera och utveckla produktionen utan profitsystemet, där målet är samhällets behov.
 Socialismen förverkligade sociala landvinningar som de rika, tekniskt högt utvecklade imperialistiska länderna aldrig kom i närheten av. Arbetslösheten avskaffades, alla människor hade rätt till bostad, kostnadsfri sjukvård och utbildning. En högt utvecklad masskultur blev tillgänglig för folket. Kvinnorna fick rätt till kvalificerat arbete.

Socialismens existens och landvinningar bidrog avsevärt till att förbättra villkoren för arbetarklassens kamp för sociala och demokratiska reformer i de kapitalistiska länderna. Kapitalisterna och deras regeringar tvingades till betydande eftergifter.

Denna inverkan på världshistorien kommer att behålla sin betydelse för alltid. Än klarare framstår det nu när kapitalet och dess regeringar avskaffar dessa landvinningar.

Socialismens motståndare missbrukar gärna begreppet om proletariatets och böndernas revolutionära och demokratiska maktövertagande, för att framställa socialister såsom anhängare till våld och förtryck. Men oktoberrevolutionen demonstrerade motsatsen. Under parollen ”All makt till sovjeterna” - alltså demokratiskt valda organ av arbetare, soldater och kommunala församlingar - orienterade Lenin till en fredlig utveckling mot borgerlig-demokratiska och senare socialistiska förhållanden. Men det var med oktoberrevolutionen som senare i många andra fall då folken försökt skaka av sig imperialismens grepp. Med sina våldsamma motattacker omintetgjorde socialismens fiender den fredliga utvecklingen.

Socialismens nederlag har gett högern kraft och luft under vingarna. Den internationella styrkebalansen har ändrats till de arbetande folkens nackdel. Mänskligheten befinner sig i sin djupaste kris, ekonomiskt, socialt, ekologiskt och politiskt.

I dag finns många som försöker förvandla sovjettiden och 40 år av efterkrigstiden i Europas socialistiska stater till en period av enbart misslyckanden. Detta är en historieförfalskning vars syfte är att säkra framtiden för kapitalismen och därmed fortsatt utsugning, social utslagning och ständig rädsla för krig och förödelse.

Att skriva sovjetisk historia utan att framhäva dess insatser för att krossa Hitlerfascismen är groteskt och skandalöst - men det har blivit en alldaglig praxis i den internationella medievärlden. Skälet är solklart - socialismen, alternativet till kapitalismen, ska omöjliggöras och komprometteras.

Vår viktigaste slutsats 93 år efter Oktoberrevolutionen är att det är viktigare än någonsin att ändra på samhällets grundvalar och ersätta kapitalism med socialism. Därför fortsätter vi kampen som kommunister. Vår strävan är att stärka de arbetandes positioner i kampen mot kapitalet . Mer än någonsin måste denna kamp föras globalt. Mot kapitalets globala rövartåg sätter vi kommunisternas ledstjärna, ledstjärnan som lyst upp och stärkt kampen sedan Oktoberrevolutionens dagar:

PROLETÄRER I ALLA LÄNDER, FÖRENA ER!