Ett bättre Sverige är fortfarande möjligt

Valrörelsen är över, kapitalet stärker sitt grepp om politiken. Två block tävlade om att kunna verkställa EU-diktaten på bästa möjliga sätt, den politiska linjen som stakades ut med Sveriges EU-anpassning fortsätter. En politik som fått förödande konsekvenser för det arbetande folket. Försvagade fackföreningar, raserade socialförsäkringssystem, privatiseringar och utförsäljningar av statlig egendom har varit legio sedan början av 1980-talet.

De två blocken tävlade om att försöka locka till sig mittenväljare från en fiktiv ”medelklass” i ett Sverige som var sargat av social nedrustning, utanförskap och överflyttande av enorma rikedomar till den rikaste tiondelen av befolkningen, banker och storföretag. Ett agerande som breddade vägen för att lyfta in kapitalets mest reaktionära krafter i riksdagen, Sverigedemokraterna, vilka skickligt utnyttjade den sociala situationen för att vända det arbetande folkets blickar från den verkliga fienden. Med demagogiska angrepp på invandrare framställer Sverigedemokraterna dessa som skyldiga till massarbetslöshet, nedskärningar i pensioner och socialförsäkringssystem. Och kapitalet lyckades splittra arbetarklassen av olika nationaliteter.

Det är en politik som haft förödande konsekvenser i historien. Ingen politisk kraft förutom kommunisterna har påvisat vad som skapar flyktingströmmar. Det är när kapitalet och imperialismen jagar profiter världen över som flyktingströmmar skapas. En sådan politik har de båda blocken haft få invändningar emot, utan sällat sig till de krafter som med stöd av terrorlagar etc. underordnat svensk utrikespolitik USA och NATO.

Valrörelsen är över men kampen fortsätter. Vi kommunister fortsätter kampen i massorganisationer och bostadsområden, vi ger inte upp. 

Tillsammans tar vi nya tag för att medvetandegöra vår omgivning och skola oss själva för vi är övertygade om att ett bättre Sverige är möjligt.

Vi vill tacka alla medlemmar, broderpartier och sympatisörer som har bidragit till att föra ut partiets politik. Tusentals flygblad har delats ut, många torgmöten har genomförts, våra kontakter och sympatier har ökat även om inte allt avspeglas i valresultatet.

Vi vill också tacka alla de väljare som vågade stödja en alternativ politik, som såg igenom talet om bortkastade röster och insåg att den gamla politiken befäster enbart kapitalets diktatur över våra liv och levnadsbetingelser.

Vi vill också passa på att hälsa de nya medlemmar som vi fått under valrörelsen välkomna.

Sveriges Kommunistiska Parti
Arbetsutskottet