Valet i Lettland

Swedbank och SEB fick den regering de önskade i det lettiska parlamentsvalet. I nättidningen Rysslands röst kan vi läsa på vilka villkor.

Över 15 procent av Lettlands befolkning har avstängts från valet i landet. Hundratusentals invånare som har status som "icke-medborgare" utsätts för diskriminering och saknar rösträtt.

Orsaken är klar: De konservativa och högern som befinner sig vid makten för närvarande skulle inte ha en enda chans att upprepa sin prestation, om icke-medborgare hade fått tillträde till valurnorna.