Fabrikationen av lögner fortgår

(Artikeln är översatt från dagstidningen "Rizospastis", organ för KKE, 24 september 2010)

I går levererade Rysslands justitieminister 20 volymer bevismaterial för exekutionen av polska officerare i Katyn. I enlighet med ett uttalande från de ryska myndigheterna och som en första del mottog Polen under maj månad 6 lådor dokument som vägde 72 kilogram.

På detta sätt bidrar den kapitalistiska ryska regeringen till den anti-kommunistiska och anti-sovjetiska kampanjen som breder ut sig i Europa. I denna kampanj tillskrivs exekutionen av tusentals polska officerare i Katyns skogar år 1941 de sovjetiska myndigheterna och inte de tyska nazisternas trupper, trots att det understöds av ett stort bevismaterial (tyska kulor funna i de döda kropparna, tyskt rep som användes för att knyta ihop officerarnas händer och rättsmedicinska rapporter som bekräftar att officerarna mördades hösten 1941 och inte 1940). *
Dessutom hänvisar Goebbels själv i sina memoarer till att beviset av tyska kulor skulle hållas hemligt, vilket annars kunde leda till ett fiasko i "Katyn"- fallet som iscensattes av imperialisterna efter nederlaget i Stalingrad 1943 och utnyttjades efter omstörtandet av socialismen 1991.

I verkligheten och trots tomma ord om "de 6 lådorna", "72 kilogram" och "20 volymer" därtill, har det enda dokument som signerats av den sovjetiska ledningen förklarats vara förfalskat av en expertkommitté. Just de ryska myndigheterna vägrade leverera detta originaldokument till den konstitutionella domstolen under rättegången mot Sovjetunionens Kommunistiska Parti år 1993. Vid samma tid gjorde parlamentsledamoten för Ryska Federationens Kommunistiska Parti, Victor Iljusjin, en formell anmälan till domstol om förekomsten av en industriell förfalskning av dokument ämnade att förtala den period när J. Stalin var ledare för den sovjetiska staten.

Var vänlig att notera en detalj: rent tillfälligtvis levererades dokumenten till de polska åklagarna vid den tid då Ryssland ville få den tjetjenske separatisten Ahmed Zakajev utvisad. Denne befinner sig ännu i Polen.
Kommer de 20 volymerna av förfalskade dokument att väga lika tungt i vågskålen som en utlämning av Zakajev till Ryssland?

* Det nazi-fascistiska Tyskland anföll Sovjetunionen 22 juni 1941 då såväl Polen som Katyn kom i de tyska imperialisternas händer.