Folket kapitulerar inte för någon

Uttalande från centralkommitténs generalsekreterare för Greklands Kommunistiska Parti KKE angående omröstningsförslaget till "kamp mot extremism" som av Europarådet marknadsförs i EU- parlamentet.

Kapitalismens politiska system riktar sig internationellt mot hjärtat av den folkliga rörelsen och förstärker arsenalen för skyddet mot sin fiende, nämligen mot folket och dess radikalisering för sin kamp.
Europarådet spelar en alldeles speciell roll vid formeringen av en laglig inramning för statsrepression och i detta avseende en samordning av medlemsstaterna. Nu uppenbaras ett nytt försök för att få ett slut på den folkliga rörelsen i namnet av "kamp mot terrorism". Vid sitt sammanträde på tisdag den 5 oktober 2010 kommer parlamentsförsamlingen att rösta om ett förslag som ska legalisera en auktoritär antidemokratisk lagstiftning som de senaste åren understötts av monopolen och deras politiska representanter.

Kamrat Aleka Papariga, centralkommitténs generalsekreterare för KKE uttalar sig om det reaktionära förslaget:

”Det monster som kallar sig EU och Europarådet har beslutat sig för att få igenom ett förslag i Europaparlamentet tisdagen den 5 oktober vilket fördömer de människor som gör motstånd mot monopolens politik, som kämpar mot kapitalets alternativ. Människorna har inget annat val än extremism som innefattar allt från politiskt ställningstagande, slagord till demonstrationer och strejker.

På tisdag avgörs det om parlamentet kommer att ge alibi för EU och begära att medlemsstaterna godkänner denna lagstiftning som kan förbjuda politiska partiers aktivitet och även deras deltagande i val.
Vi klargör vår position: KKE kapitulerar inte för någon. Denna position berör enligt vår åsikt inte enbart medlemmar, kadern, vänner och sympatisörer till KKE. Det berör ett brett fält av folkligt motstånd, radikala krafter som kämpade, gick ut i strejk och protesterade, krafter som följer en kurs som kommer att blockera Greklands rådande politik och bidraga till en storskalig motståndsrörelse och en motattack från Europas befolkning.

Vi är övertygade, denna position är inte enbart kommunistisk. De två parlamentsledamöter som uttrycker ND´s och PASOK´s politik i parlamentet måste rösta NEJ. (Vi vet ännu inte vad de kommer att göra).

Men vi är säkra på en sak: Greklands och Europas folk kommer bokstavligt att riva detta förslag i bitar. Nu när en ny barbarisk åtgärd förbereds, en ny rond av åtgärder i en period när krisen i Europa förlängs är kapitalisterna och deras representanters mål att få bukt med den genom att minska arbetarnas rättigheter till en nivå på vilken den var för 50- 60 år sedan.

Även om detta förslag går igenom i parlamentet är vi säkra på att folkets kamp i Grekland kommer att blockera det.”
I ett svar på en fråga från en journalist uttalade sig generalsekreteraren som följer:

"Envälde, statsrepression och antikommunism är realiteter i Europa. Med anledning av folkets motstånd är det inte helt enkelt för dem att införa vad de önskar. Enligt vår mening är de till varje pris beslutna att införa denna anti-folkliga politik av rädsla för att folket reser sig. Det visar deras vilja att döma folket till livslång passivitet. De försöker att undertrycka den folkliga rörelsen med alla tillgängliga medel. Emellertid visar intentionen att anta åtgärden, att deras rädsla är befogad.”

Förra veckan uppmanade KKE alla kommunist- och arbetarpartier som är representerade i Europaparlamentet att förhindra ett godkännande av detta förslag och kämpa för att folket fördömer det.