Den stora katastrofen

Fredrik Reinfeldt söker nu en lösning för att inte behöva regera tillsammans med Sverigedemokraterna.

Nej, herr Reinfeldt behöver inga Sverigedemokrater. I Centerpartiets partiprogram stod en gång ”som nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement”.

Den svenska småföretagarföreningen, en del av den dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen, numera Svenskt Näringsliv, hade synpunkten: ”ur raspolitisk synpunkt fördärvbringande att uppblanda den nordiska folkstammen och judarnas metoder i sin handel och vandel som endast kunna verka neddragande på den svenska affärsmoralen och förstöra svensk medborgaranda i allmänhet.”

Rasismen har alltid funnits som en underton på den högra flanken. Om ock förklädd så kommer vi att få se den än en gång i den svenska politiken. Men nu är det inte judarna nu är det muslimerna som demoniseras. Vi har redan två parallella rättssystem, ett för den vita rasen och ett för araberna. Vi har redan rättegångar med omvänd bevisbörda för araber.

 Det rättssystemet infördes under Thomas Bodströms tid som justitieminister och det torde nog ligga kvar. Åklagare Agneta Hilding-Qvarnström (Kristdemokraterna) har till och med använt tidningsartiklar som bevis i en sådan rättegång. Det målet förlorade hon dock. Det svenska rättssystemet är inte värdigt en demokrati. Parallella rättssystem har man genom historien bara sett i diktaturer och bananrepubliker.
Ett nyval tycker jag skulle ligga på dagordningen . Med tanke på Moderaternas tidigare valfusk så kanske det vore på sin plats.

Reinfeldt ska nu försöka regera med sin minoritetsregering och en krona som svajar på grund av just detta faktum. Sverigedemokraternas intåg i riksdagen kommer att skapa turbulens både politiskt och ekonomiskt.

Men misströsta inte, större delen av Sverige är rött på den politiska kartan på kommunal nivå. Den bruna inblandningen kommer från arbetslösa unga män som i sin okunskap inte ser att det är den förda politiken som nedmonterar den svenska välfärden. Det är inte invandrarna, lika lite som det var judarna som stod för Tysklands dåliga ekonomi under trettiotalet.

Vi behöver nu en helt ny politik. I grunden behöver vi en ny världsordning. Det kapitalistiska systemet har överlevt sig självt och när det börjar svaja är vi farligt nära den totala fascistiska diktaturen. Människans oförmåga att lära av historien är förödande.