Oh, starka män gör vägen fri…

De historiska varningsklockorna borde idag ringa i var mans öron. Vi ser en upprepning av historien, där fascismen och populismen gör framsteg i finanskrisens spår. EU har de senaste åren genomgått en skrämmande utveckling och antagit en politik som ligger i de radikalt nationalistiska, främlingsfientliga och rasistiska intressen. Populistiska partier tar plats i regeringarna och i egenintresse för sin maktställnings skull flirtar de etablerade politikerna in sig hos populisterna och de får därmed inflytande i politiken.

Precis som judarna i historisk tid fick skulden för Tysklands dåliga ekonomi får nu invandrarna skulden för våra nedmonterade trygghetssystem. Men det är inte invandrarna som sänkt vår a-kassa, det är inte invandrarna som nedmonterat vår sjukförsäkring. Försäkringskassan gör idag en miljardvinst genom våra inbetalda sociala avgifter. Dessa pengar ska enligt lag gå tillbaka till de behövande. Nu hamnar de istället i statskassan och de sjuka ställs utan försörjning. Regeringen stjäl de sjukas ersättning till förmån för elitens skattesänkningar. Kort och gott begår regeringen ett lagbrott.

Den politik högern skapar missnöje hos folket och ur detta missnöje växer populistiska partier fram som genast utnyttjar tillfället att framföra sin främlingsfientliga inställning. Man bygger inte sin politik på fakta utan vrider och vänder på sanningen tills intet återstår. Så vänder man missnöjet och frustationen mot fel målgrupper. Vreden och frustationen mot att vi förlorar det som tagit folket århundrade att vinna ska riktas mot vår regering och den politik de bedriver i näringslivets intressen och i den egna plånbokens intresse. Den tusenlapp i skattesänkning man köper de lättlurade för betalas av de lättlurade själva i form av försämrad barnomsorg, mindre ekonomiska anslag till skolorna och vården.

Vi behöver nya politiker, vi behöver ett nytt politiskt system där folket direkt kan påverka de beslut som fattas. Den globala demokratin som styrs från Brüssel är inte folkets utan kan mer liknas vid en skendemokrati. Politikerna idag verkar vara befriade från att följa de demokratiska regler och lagar som en gång var gällande. Utan folkomröstning och utan att invänta två mandatperioder har man vid flertal tillfällen ändrat vår grundlag. Inte ens Lissabonfördraget som är en stor förändring av vår grundlag fick folket vara med om att besluta. När folket inte förväntades att rösta enligt makthavarnas vilja blev det ingen folkomröstning.

Vi ser idag inte bara en nedmontering av våra trygghetssystem. Vi ser en nedmontering av hela vår demokrati. Arbetaren har idag ingen makt genom att våra fackföreningar medvetet försvagats. Fackföreningarna måste återta makten. Fackföreningsfolket måste ut på gator och torg och ut på arbetsplatserna trots alla hinder kapitalet lägger i vägen. Nu behövs stridsåtgärder innan det är för sent! Låt inte historien upprepa sig!
Astrid Boman