Bygg ut och stärk den offentliga sektorn

Vårt land blir allt rikare samtidigt som vi får höra att vi inte har råd med vår välfärd, att den offentliga sektorn är en tärande del av samhället och att det privata näringslivet är bäst på att driva all verksamhet. Det är den offentliga sektorn som är motorn i vår ekonomi och de flesta nya arbeten som skapats i den privata sfären har tillkommit genom privatiseringar av offentlig verksamhet. Den nyliberala politiken har gjort att 100 000-tals människor har mist sina arbeten som i sin tur har resulterat i grava kvalitetsförsämringar, allt för att dämpa kapitalets omättliga profithunger.

Kommunisterna anser att en sådan politik är stöld av gemensam egendom.  Vi kommer att arbeta för att utförsäljningar och bolagiseringar av våra gemensamma tillgångar stoppas. Att den offentliga sektorn byggs ut. För att detta ska vara möjligt vill vi ta bort den lag som alla partier i riksdagen är rörande överens om - lagen om budgettaket - som omöjliggör en expansion av den offentliga sektorn. Vi kommer att sätta stopp för omorganiseringar och byråkratiseringar och i stället satsa pengarna på kvalitetshöjningar. Vi kommer att arbeta för att viktiga strategiska resurser och produktionsmedel som banker, el, tele och tung industri ska tillhöra staten för att kunna säkra de olika samhälliga behoven.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Utbyggnad av den offentliga sektorn
Stopp för privatiseringar och bolagiseringar av offentlig egendom
Avskaffande av byråkratiska regelverk som utgiftstaket
Riksdagen ska styra över politiken i Sverige, inte EU-byråkratin