Läsarfråga

SKP har fått en fråga som är synnerligen aktuell, vi återger här frågan och svaret från vår valplattform.

Till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Militärt våld i kombination med politiskt maktmissbruk skapar flyktingströmmar runt om i hela världen. Flyktingströmmar som också når till Sverige.
Hur vill ditt parti förändra svensk utrikespolitik för att förhindra att flyktingströmmar skapas ute i världen?
Bo Hellgren

Svaret från valplattformen:

Flykting- och invandrarpolitik

Miljontals människor i hela världen befinner sig på flykt undan svält och nöd, miljökatastrofer, krig, underutveckling och förföljelse. Bakom flyktingströmmarna ligger omätliga mänskliga tragedier och lidande för de som känner sig tvungna att lämna sina hem. Samtidigt innebär denna folkvandring sociala, politiska och ekonomiska spänningar och påfrestningar för flyktingarnas mottagarländer.

Så länge kapitalistiska marknadskrafter styr den internationella utvecklingen måste vi räkna med flyktingströmmar som ökar i takt med att klyftan växer mellan fattiga och rika länder. Problemen med denna folkvandring kan i grunden endast lösas genom kampen för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, likaberättigad och demokratisk utveckling för u-länderna och bred antiimperialistisk solidaritet.

Flyktingpolitiken måste därför sättas i samband med vårt lands bistånds- och utrikespolitik. Vår utgångspunkt är att varje människa vill leva och kunna utvecklas i sina hemtrakter. Därför måste alla politiska och ekonomiska ansträngningar vidtas för att folk inte ska tvingas på flykt.

Vi säger nej till arbetskraftsinvandring i de former och med de motiveringar som kapitalet och det politiska ledarskapet ger uttryck för. Det är inget annat än den gamla imperialistiska politiken de ger uttryck för. Plundra u-länderna på billig, högt utbildad arbetskraft för att själv kunna skära ner på anslagen för utbildning och skola. Vi ser det tydligt vad gäller läkare. Den högt utbildade arbetskraften behövs i utvecklingsländerna för att de ska kunna göra framsteg och komma tillrätta med elementära brister i sjukvården och utveckla produktionen. Vår högre levnadsålder motsvaras mer än väl av den ökade produktiviteten. Denna politik är ett beställningsverk av kapitalet för att kunna tillskansa sig högre profiter och fortsätta den imperialistiska plundringen och övervältra bördorna på det arbetande folket i våra länder och utvecklingsländerna.

Ekonomisk kris och sociala nedskärningar utgör också i Sverige i allt högre utsträckning en grogrund för invandrarfientlighet och rasism. Högerextrema kretsar utnyttjar situationen för att avleda missnöjet från de ekonomiskt och politiskt ansvariga för problemen och söker i stället stämpla flyktingar och asylsökande som syndabockar.

Rasism är ett brott mot mänskligheten och internationella konventioner.  Rasism kan och måste bekämpas med gemensam kamp.  Den gemensamma kampen är klasskampen. Arbetsplatser, fackföreningar och folkrörelser är våra gemensamma barrikader. Vår syn styrs av arbetarnas intressen och därmed av gemenskap och solidaritet.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:
En humanitär flyktingpolitik och kortare handläggningstider
Stäng förvaren
Lika rättigheter oavsett etnicitet
Skärpt lagstiftning mot diskriminering och rasistiska brott
Nej till arbetskraftsinvandring