Den totalitära kapitalismen

”Vi vill inte ha en världsdiktatur styrd av Coca-Cola. När man läser Bilderberggruppens deltagarlistor blir man chockad över det stora antal demokratiskt folkvalda som kontinuerligt besöker Bilderberggruppens möten. Man blir också chockad över att en stor del av den amerikanska statsapparaten återfinns på gruppens möten t.ex. NASA:s chef, som har högre säkerhetsklarering än den amerikanska presidenten”, skriver en tankesmedja som kallar sig Mänsklighet.

Vidare: ”Bilderbergruppen väljer människor och företag som har en ”karaktärssvaghet” i form av bristande integritet, som inte har några moraliska förbehåll mot Bilderberggruppens metoder och mål. En av Bilderberggruppens två nestorer, tidigare amerikanske utrikesministern Henry Kissinger, utreds bl.a. för långvariga brott mot mänskligheten. I USA skyddas Henry Kissinger från åtal, men han vågade inte resa till årets Bilderbergmöte i Barcelona, eftersom han var rädd för att bli arresterad av polis.”

Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt är valda till Bilderberggruppens medlemmar. Det var Henry Kissinger som sammanförde de två ovännerna Reinfeldt och Bildt. Sedan blev den ene utrikesminister och den andre blev statsminister. Att Bilderberggruppen vill ha Bildt som utrikesminister är en självklarhet. En utrikesminister som lobbar för krig. Det är kusligt att våra ”folkvalda” politiker är så tätt sammanvävda med Bilderberggruppen. För att den totalitära kapitalismen ska överleva behöver den krig och en gemensam fiende. Sverige deltar nu fullt ut i USA:s krigsinsatser, insatser som inte uppskattas av den drabbade civilbefolkningen. Inte ens av soldaterna själva som ofta tar sitt liv på grund av de upplevelser de genomgått. Krig är inget spännande äventyr. Till och med Ohly är nu inlämnad i den skara som talar och verkar för att de internationella multiföretagen ska få möjlighet att etablera sig i fler länder med miljöförstöring som följd och för att privata aktörer ska göra sig vinst på andras lidande och död. Kriget är skapat av kapitalet och kapitalet behöver krig för att överleva.

Vi märker det tydligt och klart i den politik som bedrivs idag att det är Bilderbergare som styr. De ”tärande” d.v.s. de arbetslösa och de sjuka förlorar sina rättigheter och förpassas till samhällets skuggsida. Skadas du på din arbetsplats är det betydligt svårare idag än det var tidigare att få ersättning allt medan Försäkringskassan går med ett överskott av 89 miljarder kronor. Man har också öppnat vägen till slavarbete. Praktikplatserna är ingenting annat än utnyttjande av gratis arbetskraft. Claes Olsson som exempel har satt i system att använda sig av gratisarbetare istället för att anställa personal. Deras praktikplatser leder inte till vidare arbete. Men företaget blomstrar och tänker nu även etablera sig utomlands.

Handläggarna på Arbetsförmedlingen vet att företagens syfte med att upplåta praktikplatser är att företagen ska slippa betala lön till anställda. Samtidigt som den arbetslöse arbetar på företaget så försvinner hans a-kassedagar. Företagen utnyttjar på detta vis även vårt inbetalda skydd, a-kassan. Praktik ska leda till arbete. Istället leder dessa praktikplatser till högre arbetslöshet eftersom företagen inte anser det nödvändigt att använda sig av löntagare när man kan få arbetskraften gratis. Smart uträknat men inte så smart att det inte genomskådas.
Astrid Boman

Kommunisternas blogg drivs av medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti. På bloggen finner du aktuella kommentarer om både inrikes- och utrikeshändelser.
Adress: www.skp.se/blogg
För innehållet i inläggen svarar författarna, för SKP:s officiella ställningstagande hänvisar vi till www.skp.se