Kulturarbetaren Charlotte Svärdström

I detta nummer av tidningen låter vi SKP:s riksdagskandidat, Charlotte Svärdström från Göteborg, presentera sig. Samtidigt publicerar vi utdrag ur några av hennes böcker. På SKP:s valsajt www.skp.se/val2010 kan du få information om fler kandidater.

Charlotte Svärdström i skapartagenJag är verksam som konstnär och författare men till yrket är jag lärare i svenska som främmande språk.
Utan att vara främmande för andras språk lever jag med en tunisisk man och pendlar mellan Högsbohöjd i Göteborg och stadsdelen Kharouba i norra Hammamet som är känd för sin upproriskhet.
Jag hatar kapitalismen, imperialismen och dess statliga mutkolvar men jag älskar min man, mina barn och mitt lilla barnbarn.

Utdrag ur böcker:

Arbetaren i stället för kungen
Billig i drift!

Finns det ett samband mellan imperialismen och den oerhörda avskyvärda seger som opportunismen vunnit över arbetarrörelsen i Europa? (Lenin: Imperialismen och splittringen inom socialismen.)


 Man måste kunna sätta fingret på varenda siffra ”för du ska ta ledningen och makten”. Det sa Brecht.

Så tänkte jag när jag fick jobb som studieledare åt montörer på Volvo Torslandaverken.

Arbetarna i Gent hade nyligen strejkat och på Volvo rådde ”tumult” efter att företaget varslat 800 anställda. Detta var i maj 1995 och ryktet gick att kvällsskiftet skulle läggas ner.

Skall 970-serien försvinna och något nytt, lyxigt komma i stället frågade man sig. Det blir större enheter och färre jobb! Får vi övertid och nattskift som förr? Med bara lördagen ledig blir man knäckt – ett glas vin och man söv! Då är man billig i drift!

Försvinner kvällsskiftet startar också karusellen med barnomsorg, arbetsförmedling, sociala och soppkök! Dagtiden drabbas. Det blir lägre lön för alla om facket och företagsledningen går till verket med nedläggning av kvällsskiftet. Just då kände sig också vägprovkörningen hotad. Vägprovkörningen är nämligen ett bra ställe att börja en besparing på eftersom där inte produceras.

Det är konstigt att de skär på vägprovkörningen när de samtidigt talar så mycket om att höja kvalitén, säger emellertid de som arbetar med att testa bilarna som kommer från banorna.

I runda tal var det femton personer som skulle bort från kontrollen. Det drabbar bl a motorredskontroll och underredskontroll.

-Kunden skall inte bli förvånad om han får ratten i knät! Sådant har hänt förr, utbrister arbetarna. Men vi borde sparka chefen för produktionsverkstan i stället. För det var han som kom med förslaget när han ville ställa sig in hos ledningen för monteringsfabriken.

Montörerna på banan irriteras även av alla ombalanseringar. Man vill gärna gå två och två och lära sig och för att de vill ha någon att samtala med.

- Att det kommer fler robotar låter bra. Men ska vi bara trycka på knappar! Vad tjänar då all ny kunskap till som vi måste skaffa oss?

Så kom verkstadsstrejken i Norge och det blev tal om att stänga hela banor. Vi som arbetar för Volvo vet inte från dag till dag vad som gäller. Studiehandledare som jag själv och arbetarna i ”övervintringskurser” måste anpassa vårt agerande efter produktionens ebb och flod.

I detta är våra intressen gemensamma.
Men vi kan inte köra med racerbåt. Vi måste lära oss att kryssa i motvind. Fast Volvo som arbetsköpare har den fördelen framför andra att här finns hur mycket pengar som helst att hämta!

Det är oktober. En röd höst också i år.  Klasskampen rasar med sådan hastighet att det känns som sekler passerat sedan Sverige trädde in i EU och hundratusentals kvinnor, män, invandrare och svenskar förlorade sina arbeten. Vad kan vi som står utanför produktionen göra för att ge styrka åt dom som skapar de materiella värden vi lever av? Behöver vi kanske en ny gruvstrejk och en Sara Lidman som kan tala med arbetarna och inte till arbetarna som de socialdemokratiska ledarna gör.

Det här är verkligheten. Det här är fakta! Så har vi också det på Torslandaverken, löd montörernas spontana kommentar när de fick nyheter från Volvos fabrik i Gent där arbetarna just gått i strejk.
En kvinna summerade:

- Fast anställning är ett viktigt arbetarintresse liksom arbetsdagens längd. Arbetstempot måste sänkas. Produktionen kunde bli jämnare. Facket måste företräda arbetarna och bryta sina band med företaget vars enda intresse är högsta vinst.

 

Utdrag ur:

Jenny Bond i Befriat Land – arbetarliv i Sverige

Jenny Bond i Befriat Land är en politisk roman mot bakgrunden av Irakkriget och konflikten Israel-Palestina.Jenny Bond i Befriat Land – arbetarliv i Sverige

Lotten, ensamstående med sonen Jesper, har arbetat på SKF, gått på soss och söker ständigt nya jobb. Så möter hon sjömannen Mats i en vägspärr och livet börjar le. Salma kom till Sverige som politisk flykting från Västsahara och slängde slöjan när hon såg att här kunde en kvinna ta sig fram.  När Jenny som är journalist på TV 4 skall göra en såpa på temat Arbetarliv i Sverige får hon problem.

Intrigerna är många och Jenny Bond som har förmågan att färdas genom tiderna hinner med ett äktenskap med Karl Marx och ett mindre lyckat med James Bond - innan hon träffar Poseidon, minister i den socialdemokratiska regeringen...

På begravning

-  Karl var framför allt revolutionär, sa Jenny vid begravningen av Marx. Karl Marx hade varit hennes livskamrat men även många andras.
- Kampen var Marx element och han har kämpat med en lidelse, en uthållighet och en framgång som bara få varit förunnat, sa Jenny. Slutmålet är övertagandet av den politiska makten och upphävandet av lönesystemet, förklarade hon.
- Vad gör ni nu när Tony Blair och Georg W. Buske ingått registrerat partnerskap, undrade Poseidon. Och Anders Calsong han kan ju inte skilja mellan imperialism, kolonialism och den palestinska befrielsekampen!
- Ett verkligt internationellt samarbete mellan de europeiska folken är möjligt endast då vart och ett av dessa folk är helt och hållet herrar i sina egna hus, viskade Friedrich Engels till Jenny.
- De kapitalistiska länderna är idag politiskt och socialt så nära förbundna med varandra att den ryska revolutionen kommer att få väldiga återverkningar på den sociala situationen i Europa, ja i hela västvärlden, sa Jenny.
 De hemlösa som sjunkit från arbetarens normala klassvillkor utgjorde inte längre någon samhället tysta bottensats. De hade med järnkvast sopats ut ur den offentliga sektorn men skulle nu tala med basuner på städernas gator och torg.
De hemlösa är kött av vårt eget blod, sa Lotten.
 Hittills hade kampen för sex timmars arbetsdag förts bakom röda fanor men på Första Maj 2002 samlade Anders Calsong sitt parti, KML (Kungligt Manligt Ledarskap) kring ett blågult banér. Samtidigt började Israels ambassadör ägna sig åt konstkritik.

Bergsprängarens  Vrede häxdikt fritt efter Iliaden.

Lyss o proletärer; den vrede som brann hos
 August-Bergsprängare Palm
 olycksdiger, till tusende kval för Husets
 söner och som till Hades en mängd av hökar
 till krigare
 störtade ner, men lät dem själva för kvinnor
 och tiggare
 ligga på marken till rov – av mammons vilja var
 det som skedde –
allt från den stund, då de började parlamentera om EU,
 skarornas ledare i ätten Carlsson och hans
 Roterande barn.

Vem av gudar i Staten hetsade hop dem allaHäxdikter
att tveka?
Son av Kjell Olof Feldt, ty denne, besviken på Markus,
sände i lägret en härjande pest så att folket
förgingos
därför att Krösus, säpos heliga präst, av bergsmän blev hånfullt skymfad och snäst,
då han kom till LKAB;s gruvor
för att köpa sin heder igen för en omätlig lösen.
Högt han bar i sin hand fjärrskjutande guden
Valuta,
bindlar på gyllene stav, och hos varje LO
medlem han bönföll
men framförallt hos Regeringens två, deras
Styrande furstar:
”Hör ni Mona och Reinfeldt, mitt ord och ni andra i fallskärm!
Eder besväre Marknadens Makt, som bor i Riksdan,
att förgöra Duvan från Gruvan att jag får återgå till hemmet.
Ge mig FRA-posterna tillbaka och mottag min
lösen,
vördade Regering, fjärrskjutande
Modergudinna Svea”.

Alla de stöddige männen i Ombud voro då redo att vördsamt
visa för Säpo försyn och taga hans rikliga
lösen.
Ej det behagade dock August-Bergsprängare Palm
från Bohus,
utan han drev säpo skymfligen bort och
talte förgrymmad:

”Låt mig ej träffa dig mer vid de rymliga
skeppen, du Uttjänte!
Varken fördröj dig här nu eller våga att
komma tillbaka!
 Eljest marknadens bindlar och stav skola
gagna dig föga.
Marknaden jag aldrig ger fri. Nej förr skall han
hinnas av Tiden,
förruttnad i hemmet sedan han krossats
långt från sitt land.
Gå och reta mig ej om hem du vill slippa
helbrägda!”
Så han talte. Den uttjänte blev rädd och
lydde hans maning.
 Tigande gick han sin väg längs stranden av
brusande havet.
Men då han kommit från människor långt
bad till Mammon
och fadern, en brinnande bön, son av Kjell-Olof.
”Hör mig, du mäktige gud med silverbågen
som hägnar heliga Bryssel, din stad, och på
Kreml nu härskar.
”Kapitalmarknad, hör! Om jag någonsin har ett täckeligt tempel
uppför dig till behag eller bränt av tjurar och
getter
saftiga låren dig, så uppfyll denna min
önskan!
Låt för de tårar jag fällt dina pilar
arbetarklassen straffa!”

Veckor i rad pilarna flögo mot hären
Sen fredag den trettonde januari då
Bergsprängare sattes på plats.
 Men den sjuttonde maj lät Palm kalla sitt folk
manad därtill i sin själ av den liljearmade
Ida
Ty hon av ömkan betogs, då hon såg huru
arbetare dogo.
 
Sedan de alla då kommit tillstädes och
samlade voro,
stod i församlingen upp August-Bergsprängare Palm
och talte:
Nu jag tänker, kamrater, att vi måste med
gäckande planer
delta i årets Fredsmarsch såvida vi
undkomma döden,
Sedan av örlig och pest i förening klassen
härjats.

 
Mina böcker:
Arbetaren i stället för kungen. Göteborg 2000. Mäster Morris Bokförlag. ISBN 91-630-8225-X. Pris 50 kronor.

Häxdikter. Mäster Morris Bokförlag.
ISBN 978-91-974932-0-1. 2a uppl 2008. Pris 40 kronor.

Röda Granitens skrönor. Göteborg 2001. Mäster Morris Bokförlag. ISBN 978-91-631-0190-4. Pris 60 kronor.

Jenny Bond i Befriat Land och andra berättelser.
Göteborg 2007. Kultur för Fred. ISBN 978-91-974932-4-4 Pris 80 kronor

Blicken mot bergen-Kharouba. Göteborg 2009.
Kultur för Fred. ISBN 978-91-977248-4-5  Pris 110 kronor

Böckerna kan lånas på biblioteken i Göteborg eller beställas på kulturff@hotmail.com.
Axel Tips och Toback på Axel Dahlströms Torg samt Bokarthus, Plantagegatan 13 har dom till försäljning.