Nordens Kommunistiska Partier – Sverige, Norge, Finland, Danmark

De nordiska kommunistiska partierna har varit samlade till sommarläger under en vecka från den 4 till 11 juli 2010 i Gränna, Sverige. Deltagarna har diskuterat kapitalismens kris och dess konsekvenser med massarbetslöshet, angrepp på de kollektiva rättigheterna på arbetsmarknaden och de sociala rättigheter som arbetarna under generationer har tillkämpat sig och har betalt genom skatten.

Kommunisterna säger klart: Vi vill inte betala räkningen. Det är finanskapitalet som genom girig och okontrollerad spekulation har skapat krisen, och de skall betala räkningen.

Kjell och Lars stod för underhållningen på den svenska kulturkvällenIstället för att rädda bankerna och finanskapitalet bör våra skattepengar gå till att rädda människor från elände och privata konkurser som arbetslösheten medför.

För att undvika att krisen intensifieras, skall köpkraften garanteras genom prisstopp och stopp för höjda profitmarginaler och allt tal om lönenedpressning eller lönestopp måste upphöra. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid  arbetslöshet måste ökas så att ingen ska behöva flytta från sitt hem på grund av ofrivillig arbetslöshet.

De bolag som stänger och flyttar arbetstillfällena till billigare länder för att bibehålla eller öka vinsterna, skall  betala räkningen för arbetslösheten de skapar i samhället de lämnar.

Vi kräver offentliga investeringar i jobb som löser många uppgifter vilka många års nedskärningar i den offentliga sektorn har orsakat.

Vi kräver att de nya lägenheter och byggnader som inte kan säljas, tvångsuthyres till ett pris som folk har råd med.

Vi kräver trygghet i arbetet utan social dumpning. Alla som arbetar i ett nordiskt land, skall betalas och ha arbetsvillkor efter i landet gällande överenskommelser.

Liberalismen och de okontrollerade marknadskrafterna har med krisen tydligt visat att systemet inte är livsdugligt.

Kapitalismens jakt på olja och andra viktiga råvaror har störtat världen i stora krig. Kriget mot Irak har kostat tiotusentals liv. Detsamma pågår i Afghanistan, och Afrikas Horn är avsedd att bli nästa krigszon för oljeintressen.

Kommunisterna säger: De nordiska länderna måste verka för fred, och säga ifrån USA:s och Nato:s aggressiva krigspolitik och EU:s militarisering. Alla nordiska trupper måste dra sig ur Afghanistan nu! Inga skandinaviska soldater i krig mot andra länders befolkningar!

Våra fem kommunistiska partier hävdar också att det är av största vikt att Sverige och Finland bevarar sin alliansfrihet.

För fred och solidaritet. För arbete och social trygghet.
Kapitalismen är problemet – socialismen är lösningen!
SKP Sverige
FKP Finland
NKP Norge
KPiD, DKP Danmark