Nordiskt sommarläger mot krig och kris

En stor del av sommarlägrets gäster samladeKapitalismens djupa kris stod i fokus på årets stora nordiska sommarläger

Det var Sveriges tur att vara värd för årets nordiska sommarläger, och den blå sommarhimlen välvde sig gästfritt med gul sol över lägerdeltagarna hela veckan i det vackra och historiska Götaland vid Vätterns breddgrader.
Nordiskt sommarläger var i år utvidgat med deltagare från Finlands kommunistiske parti och ungdomsförbund, och det var inget tvivel bland de finska kamraterna om att arrangemanget skall fortsätta.

Teori och praktik
Den marxistiska teorin och analysmetoden utgjorde grunden för många diskussioner om de gemensamma aktuella problemen. Med utgångspunkt i den dialektiska och historiska materialismen och den politiska ekonomin, blev kapitalismens utvecklingsstadium, dess kriser och inskränkta manövermöjligheter analyserade och diskuterat. Klassanalys och klasskampens betingelser utgjorde grundlag for diskussionerna om den aktuella kampen mot de systembevarande regeringarnas angrepp på tillkämpade rättigheter för att täcka det underskott som bankpaket, skattelättnader till de rika och krisens massarbetslöshet har förorsakat.
Men också den nationella och internationella fredskampen, kampen för miljön, den populistiske extremhögerns utbredning och inflytande, asyl- och rättspolitiken blev behandlad och diskuterat. 

Valagitation
Men det blev också tid till praktik. Redan i september går svenskarna till riksdags- och lokalval. Lägerdeltagarna följde därför med de svenska kamraterna in till Jönköping, där ett torgmöte hölls och staden blev täckt med valagitation för Sveriges Kommunistiska Parti. Med en arbetslöshet på 30 % for unga upp till 30 år, var der särskilt bland de unga familjerna stort intresse för kommunisternas budskap.

Våra mest lånväga gäster, Frank och Mercia från Brasilien Ungdom och kulturPå årets läger även finska kamrater
Ungdomar från de kommunistiska ungdomsförbunden i alla fyra länder förde diskussioner om arbetet bland unga och de problem ungdomen slåss med. Erfarenheter, studiematerial och agitationsmaterial utbyttes, och gemensamma projekt diskuterades, även arbetet med den kommande Världsungdomsfestivalen, som går av stapeln i Sydafrika i slutet av året.
Der blev också god tid till kulturaftnar, bad och sport. Fotbollskampen mellan barn, unga och vuxna stod i spänning inte efter den samtidigt pågående VM-fotbollen. Kampen slutade med en ärofull seger till barnen med 4-3.

De långa ljusa kvällarna betydde befästande av vänskap och skapande av nya kontakter mellan deltagarna. Sång och musik steg mot sommarhimlen i allsångens förlovade land från Frälsningsarméns kursställe som skapade den perfekta ramen för lägret.

Nordiskt sommarläger 2010 blev åter en succé, och ett Välkommen och På återseende nästa år i Norge.

Betty F. Carlsson, KPiD