Europafacket planerar för het höst med protester

Det kommer ett liv även efter valet. Europafacket och dess 82 medlemsorganisationer planerar för en europeisk aktionsdag mot de sociala nedskärningarna i EU. Protesterna riktas mot ingrepp i löner och pensioner, osäkra arbetsplatser och arbetslöshet för yngre och äldre människor, arbetsrättens urholkning och sociala baksteg, fattigdom och socialt utanförskap, ökning av sociala ojämnlikheter.

Demonstrationerna och manifestationerna gäller tillgång till gedigna och säkra arbetsplatser och utbildning för alla, garantier för en lön att kunna leva på, starkt socialt skydd som garant för social sammanhållning och solidaritet, tryggande av köpkraften, säkerställande av en optimal pensionsförsörjning och allmänt tillgängliga högvärdiga offentliga och sociala tjänster.

Stora demonstrationer planeras äga rum i Bryssel den 29 oktober i samband med att EU:s finansministrar möts under belgiskt ordförandeskap. I ett pressmeddelande heter det att protesten ska centreras till Bryssel med en ”stor demonstration” samtidigt som Europafacket uppmanar fackliga medlemsorganisationer att genomföra maximalt möjliga protester i samtliga EU-länder den 29 september. Dessa kan inkludera arbetsnedläggningar, demonstrationer eller möten med regeringsföreträdare.

Hittills har stora protestdemonstrationer mot nedskärningarna begränsats till de euroländer som drabbats värst av de påtvingade besparingar som skuld- och eurokrisen lett till, främst i Grekland.

Det är en uppmaning värd att följa, nu väntar vi på initiativ från LO och de fackliga ledningarna. Oavsett valutgången är det nödvändigt att också mobilisera i Sverige och vi kan inte nöja oss med möten mellan regeringsföreträdare och de fackliga ledningarna. Ta upp frågan i din fackförening.