Valet 2010:”Vi tycker att Sverige behöver en ny politik”

Den 19 september är det val. Sveriges Kommunistiska Parti har fram till dess valmöten runt om i landet för att sprida information om partiets politik, uppmana folk att rösta och att organisera sig i detAli Kinali talar i Rinkeby kommunistiska partiet. Här är ett tal av Barbara Brädefors, Stockholm.

Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i valet eftersom vi tycker att Sverige behöver en ny politik.

Sverige har i dag två allianser som strider om regeringsmakten: högeralliansen och den rödgröna oppositionen. Med högeralliansen och Moderaterna som ledande parti får vi en aggressivare kapitalism med fler privatiseringar, en offentlig sektor som krymper ännu mer, dvs. färre anställda i stat och kommun, en växande klyfta mellan rika och fattiga. Sänkta skatter gör att det blir mindre pengar för en god socialpolitik. Vi får en regering som kommer att vilja föra Sverige in i Nato. Den allmänna värnplikten är borta och alla inom den nya yrkesarmén måste vara införstådda att tjänstgöra utomlands. För den Europeiska Unionen håller på att bli en militärmakt och räknar med fler konflikter i länder utanför Europa.

Med den rödgröna oppositionen får Sverige ingen kraft som bekämpar kapitalismen som system. De tre partierna med socialdemokraterna som ledande parti har på sitt program att bättra på kapitalismen i kanterna. Socialdemokraterna tror fortfarande att man kan tämja kapitalismen och göra den social, rättvis och anständig. Men kapitalismen kan inte göras rättvis och anständig.  Socialdemokratin har fört Sverige in i EU som har beskurit vår nationella självständighet. Under socialdemokratisk ledning har statliga företag bolagiserats och privatiserats och den borgerliga regeringen har fortsatt med detta. EU säger att monopol måste brytas så att fler kan konkurrera. Men det har fungerat bra med Statens Järnvägar, med Posten och Apoteket och Tunnelbanan, med Stockholms Vatten, Bilprovningen, vårdcentralerna och lägenheter i kommunens, landstingens eller statens regi. Privatisering höjer inte kvaliteten men låter vinst rinna in i privata fickor.
En rödgrön regering kommer inte att framgångsrikt kunna bekämpa arbetslösheten även om den vill öka den offentliga sektorn. Den kommer att var tvungen att göra vad EU säger. Inget av de rödgröna partierna vill idag att Sverige ska bli medlem i Nato, men Partnerskap för Fred, denna förstuga till Nato, ifrågasätts inte. Det är under denna täckmantel som Sveriges smyganslutning till militäralliansen Nato har pågått i många år. Och därför kommer från den sidan inte heller protester mot att USA just i dagarna övar på svenskt territorium, övar bombfällning och samövar med det svenska försvaret i Norrbotten.

Paulina Collao vid mikrofonenSveriges Kommunistiska Parti tycker att det är helt uppenbart att kapitalismen är ett genomruttet system som inte har något existensberättigande längre.  Har inte varenda människa under de två-tre senaste åren, under den senaste stora krisen, kunnat se hur banker och finanshajar har umgåtts med staters pengar och människors besparingar? Med människors bostäder och hus? Ser vi inte dagligen hur krisens följder vältras över på människor med vanliga inkomster och vanliga pensioner? Det är inte bara min pension som har sänkts med 400 kronor i år, allas inkomstpensioner har sänkts därför att pensionspengarna har placerats på börsen och det har gått dåligt för börsen. Och nu vet vi också att inkomstpensionerna ska sänkas med ytterligare 4,3 procent 2011. Krisen har också drabbat småföretagare för folk har mindre pengar att handla för. Flera affärer som jag brukade handla i har gått i konkurs.
 Vad har hänt med de stolta västliga ekonomierna i USA, Storbritannien, Island, Lettland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Portugal? Varför går arbetarna ut på gatorna i protester, i hundratusentals som våra media inte rapporterar om? De gör det för de vill inte betala en kris som kapitalet har förorsakat. Och det finns alla skäl för att även demonstrera i Sverige: Mot arbetslöshet, otrygga jobb, bemanningsföretag, delade arbetsdagar och privatiseringar.

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti i det kommande riksdagsvalet är en röst för en ny politik. SKP är ett litet parti. Men ett riksdagsval handlar inte om matematik utan om ideologi. I vilket samhälle vill jag leva?
Den politik SKP vill genomföra NU är inget socialistiskt program för Sverige men socialism är vårt mål. Men redan nu behövs det åtgärder som sträcker sig längre än näsan räcker.

Hur får Sverige nya arbetsplatser?
SKP anser att Sverige måsta ha en framtidsinriktad industripolitik med satsningar på miljö och energi, på järnvägslinjer och en upprustning av den spårbundna kollektivtrafiken. Vi är för nya statliga basindustrier där det finns regionala förutsättningar. Och vi är för många nya arbetsplatser inom vården, skolan och omsorgen. Alla som bor i Sverige ska ha rätt till arbete och utbildning.
Migrationsminister Billström säger att Sverige ska locka de mest kompetenta människorna i världen att arbeta här. Ja, då slipper Sverige att betala deras utbildning och stjäl i stället humankapital. Hur många kompetenta människor från andra länder finns inte redan här? Och de har sällan arbete inom sin kompetens.

SKP är för att vi arbetar 6 timmar i stället för 8. Under de 90 år som vi har haft en 8-timmars arbetsdag har Sverige blivit mycket, mycket rikare. Vi säger att arbetsproduktiviteten har ökat eller: att Sverige har råd. 6-timmars arbetsdag ger nya jobb och minskar stressen i arbetslivet. Det är positivt för vår pysiska och psykiska hälsa och för familjernas situation. Det finns många argument för sänkt arbetstid. Men vad gör man i Danmark? Man tänker tvinga folk att arbeta 12 minuter längre varje dag. Och vad säger Mona Sahlin? Att det är något att ta efter.

SKP säger Stopp för privatiseringar och bolagiseringar av offentlig egendom. Privatiseringar är stöld av egendom som skapats med skattemedel, alltså skapats av oss tillsammans. I Stockholms län finns 195 vårdcentraler. 122 är i privat regi, bara 73 i landstingets regi. Det var en borgerlig regering som öppnade för friskolor. De blir fler och fler och de kommunala skolorna förlorar elever och några har måst stänga. Socialdemokraterna är inte emot friskolor i princip utan tror att man kan bromsa upp att skolan har blivit affärsverksamhet med att säga: vinsten måste begränsas. Och samma sak säger nu också Vänsterpartiet. Friskolornas verkställande direktörer kommer att betacka sig för det.Kim Jensen talar i Helsingborg

Sveriges Kommunistiska Parti anser att Arbetslöshetskassan ska skötas av fackföreningarna och att a-kasseavgiften ska vara densamma för alla. Ersättningen ska vara 90 % av lönen och även Sjukersättningen ska vara 90 %. SKP anser också att pensionärerna inte ska beskattas hårdare än de som har ett arbete utan mindre. Vi säger också att hela pensionssystemet måste ändras.

Var kommer då pengarna ifrån till dessa krav som SKP ställer och lovar att arbeta för?
De ska komma från en förmögenhetsskatt för i Sverige har antalet dollarmiljonärer växt mer än i alla andra länder. Pengarna ska komma från skatt på kommersiella byggnader men inte från beskattning av bostäder. Pengarna ska komma från en progressiv skatteskala. Men det är hög tid för insikten att skatt i första hand ska komma från produktionen där värden skapas. Vi kallar det för produktionsfaktorskatt. Samhällets resurser behöver inte ta vägen via de arbetande människornas fickor eller komma från den mat vi äter. Beskatta kapitalet!

En röst för Sveriges Kommunistiska Parti innebär ett stöd för en ny politik, en politik där gamla frågor får nya svar.

Läs SKP:s valplattform
och följ valrörelsen via
nätet på www.skp.se