PRENUMERERA PÅ:

Riktpunkt nr 4 2010

Sveriges Kommunistiska Parti – det enda politiska alternativet i riksdagsvalet 2010
Vi befinner oss i en djup ekonomisk kris som vi enbart sett början på. De flesta länderna i Europa har grava ekonomiska problem och de kommer att driva en politik som innebär stora försämringar för det arbetande folket och överföring av statliga medel till privata fickor, allt för att låta kapitalet gå skadelösa ur krisen och låta folket stå för kostnaderna. Vi har sett hur länder som Island och de baltiska staterna har genomfört stora nedskärningar för att få vad de brukar kalla ”statsbudgeten i balans”.

Läs mer...

En parodi på rättvisa
Israelisk rättvisa, en parodi. Israel ska nu själva utreda räden mot ship to Gaza. Två oberoende observatörer ska övervaka. Men de oberoende observatörerna kommer inte att få tillgång till alla handlingar. Varför slösa resurser på en utredning som ändå ingen kommer att tro på och vars resultat redan är givet?

Läs mer...

Ny valbeteckning för kommunisterna
Riktpunkt har tidigare meddelat att SKP i höstens val skulle ställa upp under beteckningen ”Kommunisterna”. SKP har nu genom "Kommunistiska Partiet:s", tidigare KPML(r):s, agerande förhindrats att använda den valbeteckningen i alla val, utom i två kommuner

Läs mer...

Manifestation till stöd för Ship to Gaza
Måndagens manifestation till stöd för Ship to Gaza på Gustav Adolfs torg i Malmö började med en tyst minut för att hylla den israeliska terrorstatens offer. Bestörtningen bland de 1500-2000 i publiken var stor. Många hade förväntat sig att Israel skulle bryta mot folkrätten och försöka stoppa hjälpsändningarna, men de flesta hade förhoppningen om att det skulle avlöpa fredligt.

Läs mer...

Segern över fascismen
På 65-årsdagen av segern över fascismen, den 9 maj, hölls det manifestationer i Stockholm och Malmö. Här nedan publiceras ett tal av Giannis Konstantis, Stockholm.

Läs mer...

Överraskning på PRO-möte i västra Stockholm
Temat för sista mötet för PRO-föreningen Blackeberg/ Södra Ängby den 12 maj var: Västerorts pensionärskör sjunger in våren. Vi följde den kända visrepertoaren tills körledaren överraskade med att komma in på att det gått 65 år sedan fredsslutet 1945.

Läs mer...

Stoppa bombningarna i Norrland!
NATO-landet Tyskland har just avslagit en amerikansk ansökan om att få utföra bombtester på tyskt territorium. Det alliansfria Sverige är mera tillmötesgående

Läs mer...

Sovjets vilja att Segra
Krigsåren var för Stalin liksom för hela folket de allra hårdaste. Men bara kriget visade slutgiltigt att Stalin var en högt begåvad ledare.

Läs mer...

Byggnads 15:e ordinarie kongress

Den 3-6 juni höll Byggnads sin 15:e ordinarie kongress. Kongressen inleddes med ett hälsningsanförande av dess ordförande Hans Tilly och ett omfattande kulturprogram, dessutom de sedvanliga formalia.
Hans Tilly var också föredragande för Byggnadsarbetarförbundets verksamhetsberättelse

Läs mer...

Sveriges Kommunistiska Parti till val
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) blir den valbeteckning vi kommer att använda i riksdagsvalet den 19 september 2010. Det blir vår valbeteckning också i de flesta kommuner där vi ställer upp, med undantag för Gällivare och Pajala där valbeteckningen är Kommunisterna. Anledningen till detta kan ni läsa om på sidan 4 i detta nummer av RiktpunKt.

Läs mer...

Val till regionfullmäktige i Skåne
Regionpolitiken i Skåne ställer två viktiga områden i fokus, sjukvård och kollektivtrafik. Det är också två områden som under de senaste 10-15 åren grovt missköts, i synnerhet sedan 1977 då EU:s lekstuga med regionalpolitik infördes. En regionalpolitik som grundar sig på den s.k. Lissabonstrategin.

Läs mer...

Kommunalt valprogram för Piteå.
Bygg om den hälsofarliga gymnasieskolan. Ca 1000 elever får sina utbildningar vid den stora utbildningsanläggningen.

Läs mer...

ETT BÄTTRE MALMÖ ÄR MÖJLIGT
Den gamla arbetarstaden Malmö är svår att känna igen. Sen 90-talet har staden förlorat stora delar av sin industri. Arbetslösheten är större i många delar av Malmö än övriga Sverige. 63 % av stadens invånare mellan 20 och 64 år har ett arbete att gå till, vilket är det samma som för övriga Sverige Sysselsättningen har genom kapitalets misshushållning sedan förra valet sjunkit från 75 %.

Läs mer...

Från Polens Kommunistiska Parti
Den 8 juni - samma dag som den nya anti-kommunistiska lagen, som förbjuder kommunistiska symboler (artikel 256 i polska strafflagen) trädde i kraft, pågick en internationell protest kampanj i Polen.

Läs mer...

Kära kamrater i Norges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen för Sveriges Kommunistiska Parti sänder er de varmaste kamphälsningarna med anledning av ert 27:e landsmöte.
Samtidigt vill vi beklaga att vi inte har möjlighet att närvara.

Läs mer...

Ur en ”terroristkramares” synvinkel
”Vi anklagas för terrorism när vi försvarar rosen och kvinnan, den sköna dikten och himlens blåhet, ett fosterland där det inte längre finns vatten- eller luft där det inte längre finns något tält, någon kamel eller svart mockakaffe.

Läs mer...

Stärk Sveriges Kommunistiska Parti
För att SKP:s valkampanj ska bli en framgång krävs också en stark ekonomi. Den kommunistiska rörelsen har i alla tider fått förlita sig på egna krafter till skillnad från övriga partier. Partiet har alltid fått lita på medlemmar, sympatisörer och läsare av partiets press. Dessa har ställt upp för partiet och detta räknar vi med även i år då valrörelsen kräver en extra slant i kassan.

Läs mer...

Vård åt alla
Med alla menas just alla, fattig, rik, svart, vit, brun eller gul. Ingen ska behöva stå utanför vården som idag de papperslösa. Det finns inga illegala människor men det finns människor i desperat behov av hjälp.

Läs mer...

Insändare
Monarkin - Pressgrannar - Privatisera inte vår Post! - Kan man rösta på SKP i årets val.

Läs mer...
linje

Vi vill ha arbete, inte sysselsättning
Av de 65 000 praktikplatser regeringen skapade i statliga myndigheter för att dölja den öppna arbetslösheten har cirka 2 000 arbetsplatser kunnat skapas. En droppe i havet när vi idag behöver minst 500 000 nya arbeten.

Läs mer...
linje

Vård?
Frågan om aktiv dödshjälp eller ej har under den senaste tiden varit ett ämne som diskuterats i våra riksmedier. Att den diskussionen nu uppstår borde inte förvåna någon, åtminstone ingen som någon gång gått en marxistisk grundkurs. Karl Marx lärde oss att under kapitalismen förvandlas allt till varor som skall säljas och köpas.

Läs mer...
Linje

Particentralens öppettider
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Malmberget
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

Prenumerera på Riktpunkt

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1 eller BG 636-7080
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!