PRENUMERERA PÅ:

Arbetarklassens problem
Det nya året börjar som det gångna året slutade d.v.s. att massarbetslöshetens Sverige är ett faktum. Det borde te sig naturligt att de olika partierna som dominerat den politiska scenen de sista 20 åren omprövar sin arbetsmarknadspolitik, för att istället som nu köra på invanda spår.

Läs mer...

Solidaritet med Haiti
Idag behöver vi en verklig solidaritetsrörelse med Haiti, en solidaritetsrörelse som även omfattar återuppbyggnaden och hjälp till de som drabbades av jordbävningen i Haiti. De som orsakat att jordbävningen fick så katastrofala följder är imperialismen, med USA i spetsen. Utan imperialistisk utplundring hade inte Haiti varit så fattigt. Imperialismen försöker nu krama sista droppen ur citronen genom att utnyttja jordbävningen som förvändning för militär ockupation.

Läs mer...

Tänkvärt
Tage Danielssons tankar om mänskliga rättigheter.

Läs mer...

Europafacket bluffar om Lissabonfördraget
John Monks, Europafackets generalsekreterare, är glad över att alla EU-länder nu skrivit under Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag. Han menar att de sociala rättigheterna därmed får en starkare position.

Läs mer...

Epoken Stalin i fakta och siffror
Trots alla ansträngningar från den antisovjetiska och anti- kommunistiska propagandan har intresset för Josef Stalins personlighet och verksamhet ökat ovanligt starkt den sista tiden. Under åtskilliga möten med våra väljare och sympatisörer fick jag upprepade gånger höra följande uppmaning: i debatter med anti-Sovjeter borde man använda mer fakta och siffror, men i dag är få möjliga att finna och insamla.

Läs mer...

Valet i Chile
Guillermo Teillier: ”För en enig opposition mot högern”
Först och främst vill vi säga att utan tvekan är detta en dålig nyhet för Chile och Latinamerika. För oss är det ingen bra nyhet att högern har vunnit presidentvalet.

Läs mer...

En förödande ockupation
I Mars 2009 gick den medicinska tidskriften The Lancet ut med vetenskapligt grundade artiklar som berörde Israels ockupation av Palestina och de hälsoproblem som därigenom drabbar civilbefolkningen i Palestina.

Läs mer...

Honduras juntaledare belönas
Ledare för de flesta latinamerikanska länderna är djupt kritiska till det val som genomfördes i Honduras, skrev nyhetsbyrån IPS i december.

Läs mer...

Vart fjärde barn överlever på matkuponger
I krisens USA får var åttonde medborgare och vart fjärde barn matkuponger för att klara sig, skriver nättidningen Yelah.net.

Läs mer...

Haiti: Svårt få fram hjälpen
Arbetslösheten var ohyggligt hög i landet som är ett av världens mest korrumperade., rapporterar LO-Tidningen. Redan före jordbävningskatastrofen i Haiti var landet i stort behov av hjälp. Nu är behoven snudd på ofattbara.

Läs mer...

Ambitiöst program för fred och välstånd i Korea
De ledande tidningarna i norra Korea publicerade 1 januari en artikel som utförligt summerar det gångna årets utveckling och ställer uppgifter inför det nya året. Det är en betydelsefull programförklaring, som uppmärksammats världen över.

Läs mer...

Jerry har behållit sin politiska uppfattning
– Den som tittar sig runt i världen, ser hur det ser ut och inte är röd... ja, han är ta mig f-n dum i huvudet, säger Jerry Williams till Riktpunkt.

Läs mer...

Evo Morales startade en omröstning om att bevara moder jord
Torsdagen den 17 december anordnades ett solidaritets-folkmöte i Valbyhallen i Köpenhamn. Det var mycket folk som tagit sig till Valbyhallen för att lyssna på bland annat presidenterna Hugo Chávez och Evo Morales. Vid 16-tiden började en orkester att spela musik. Strax före bjöds det på dansuppvisningar i entrén.

Läs mer...

Vargjakten
Det har pågått en intensiv debatt i media om vargjakten. Riktpunkt har fått ganska många inlägg till tidningen och redaktionen väljer att publicera två inlägg som vi anser spänner över hela det spektra som framkommit i inläggen.

Läs mer...

Kapitalismens eviga krigföring mot mänskligheten
Natten mot 2009-års sista dag hade jag en uppenbarelse, om man kan kalla den så, som störde min sömn och höll mig vaken så gott som hela natten. Jag tyckte i alla fall att jag var vaken, men kan man ha uppenbarelser i vaket tillstånd?

Läs mer...

Innehållna lönepengar till pensioner förskingras
Nu har högeralliansen fräckheten att sänka pensionerna. Den förra regeringen och Folkpartiet skrotade i princip ATP-systemet. Göran Persson hade dukat bordet, det var bara att ta för sig av pensionärers och löntagares pengar. Göran Persson lovade dagens lönearbetande t.o.m. kompensation med 9,5 % engångshöjning när ATP-systemet skrotades, av detta blev intet.

Läs mer...

Den svenska skolan brottas med kvalitetsbrister!
I slutet av juni 2007 antog regeringen direktiv för en utredning som ska föreslå en reformerad lärarutbildning. Den förra universitetskanslern Sigbrit Franke fick uppdraget att leda utredningen.

Läs mer...

Fredens gasledning - krigsdårarnas hatobjekt
Rysshatarmaffian har hittat en ny lögn att tjata om. Det är lögnen om att Putin ”hotar” med ryska flottan! Putin har aldrig fört ryska flottan på tal!

Läs mer...

PRO-Gällivare uttalar sig mot privatiseringar av AP-fonderna
Mitt i den största ekonomiska kris som världen upplever, utan historisk motsvarighet och som är orsakat utav de privatkapitalistiska spekulationerna på världsmarknaderna. På DN:s Debattsida 10 01 08 framkommer det att privata Svenska näringslivet riktar sina giriga blickar på AP-fonderna med krav om att AP-fondkapitalet på 820 miljarder kronor skall utdelas till enskilda ägare för placeringar på den privata aktiemarknaden.

Läs mer...
Linje

Till Kommunistiska Partiet Böhmen och Mähren
Sveriges Kommunistiska Parti med alla dess medlemmar och partistyrelse, utrycker sitt fulla stöd för Ert parti i kampen mot de reaktionära antidemokratiska krafterna i den Tjeckiska republiken.

Läs mer...
Linje

Rapport från Partistyrelsen
Sista helgen i januari höll SKP:s partistyrelse möte. Stora punkten på dagordningen var partiets arbete i den kommande valrörelsen.

Läs mer...
Linje

Inget svenskt deltagande i militärövningar tillsammans med Nato!
Den 18 februari till och med 5 mars så kommer den internationella militärövningen Cold Response 2010 att hållas med utgångspunkt Nordnorge. Övningen som beräknas omfatta ca.9000 soldater kommer delvis även genomföras på svenskt territorium. Sverige bidrar i sin tur med ca.1000 soldater.

Läs mer...
Linje

Sommarläger 2010
Årets nordiska sommarläger är i Sverige, under tiden 5-11 juli träffas kommunister och sympatisörer för en veckas gemensam trevnad och studier. Dags för anmälan.

Läs mer...
Linje

Particentralens öppettider
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Malmberget
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

Prenumerera på Riktpunkt

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!