PRENUMERERA PÅ:

Den djupa världskrisen
Den djupa världskris som nu härjar i det kapitalistiska systemet ställer alla dess inneboende motsättningar på sin spets, och ingen lämnas oberörd av dess följder. Hundratals miljoner människor i fattiga länder drabbas av massarbetslöshet, misär och hunger. Flera länder hotas av statsbankrutt.

Läs mer...

Inför SKP:s 35:e kongress
SKP:s 35:e kongress äger rum i Stockholm 7-8 november 2009. Kongressens huvudtema är : "Kampen mot kapitalismens allmänna kris kräver ett stärkt SKP."

Läs mer...

Facklig kräftgång
Den 1:a maj 2009 närmar sig med stormsteg och förhoppningsvis stormar det lika hårt på dessa arbetares egen dag i hela Sverige som det gör i nordligaste Norrland just nu.

Läs mer...

Hur G20 räddar privata banker med ett låtsas- stimulanspaket IMF:s strategi för att rädda banker
Representanter för världens 20 rikaste nationer träffades i London i början av april. Syftet var att ta itu med kapitalismens globala kris.

Läs mer...

Läsarbrev
Vi återger här ett läsarbrev angående kommunisterna och fackföreningarna från en sympatisör och svaret från kommunisternas fackligt ansvarige, Lars Lundberg.

Läs mer...

Kafka i den nya sociallagen!
De nya aktivitetsersättnings- och sjukförsäkringsreglerna har skapat turbulens både i media och politiska debatter.

Läs mer...

Ny farlig försvarspolitik
Sedan den svenska militären i maj månad 1931 beordrades ut för att möta de fredliga demonstranterna i Lunde, Ådalen och vid detta tragiska tillfälle mördade fem demonstranter inledde SKP en ursinnig politisk kampanj för att svensk militär aldrig i fredstid får lämna kasernområdet eller ett noga avskärmat övningsområde.

Läs mer...

Rapportering kring Nätverket Nato ut ur Sverige
I förra numret av Riktpunkt (nr.2) så publicerade vi ett uttalande med namnet ”Stoppa Nato-övningen”. Uttalandet var antaget av Nätverket ”Nato ut ur Sverige”.

Läs mer...

NATO 60 år!
Lördagen den 4 april protesterade Nätverket Göteborg mot Nato med anledning av 60 årsdagen av den västliga militäralliansen Natos bildande samt den planerade natomanövern på svenskt territorium.

Läs mer...

SKU:aren
Uttalande antaget på CENA-mötet i Hannover, 13 mars 2009
NATO grundades 1949 under det kalla kriget som en militärallians mot det dåvarande Sovjetunionen. Det var det viktigaste verktyget för att hota de socialistiska staterna i kampen mellan blocken.

Läs mer...

SKU:aren
Avgiftsfria universitetsstudier kan snart vara ett minne blott. I alla fall om regeringen får som den vill
Långtidsutredningen som är en del av Regeringskansliet lägger vart fjärde år fram en rapport för regeringen, som ska vara ett underlag för den ekonomiska politiken. Långtidsutredningen har presenterat ett förslag om att i framtiden börja ta betalt för högskoleutbildning. Både för svenska och utländska studenter.

Läs mer...

SKU:aren
SKU – Stockholm återupptas
Efter en tids uppehåll har verksamheten i SKU Stockholm återupptagits. I mars beslutades det att lokalorganisationen i huvudstaden hade så pass många medlemmar för att kunna drivas aktivt.

Läs mer...

LA MANO
Vid årets La Mano manifestation kommer SKP:s Stockholmsdistrikt läsa upp avsnitt ur brev som svenska ungkommunister i Spanien skrev till sina kamrater i ungdomsförbundets Skåne-Blekinge-distrikt.

Läs mer...

Kamrat
Skriver till dig från dagens mest omdiskuterade land där vi f.n. oinskränkt härskar i ett f.d. nunnekloster. Reste för 14 dagar sedan från Gbg. Vi äro alla möjliga nationaliteter, folk från praktiskt taget hela världen som inte vill något hellre än slåss mot fascismen.

Läs mer...

Salud Camerada!
Efter tre månaders lugn vid Aragonfronten tog regeringen till hårdhandskarna. Det är regeringstrupper som avlöser de anarkistiska samt trotskistiska som inte gjort något som helst nytta.

Läs mer...

Brev från Eric Svensson, Spanien, till Knut Tell
I dag har jag tid att skriva några rader till dig. Har länga väntat på brev, men förstår att du har mycket att göra i kampen mot fascismen.

Läs mer...

Uttalande om Europaparlamentets antikommunistiska resolution
För sin parlamentsgrupps räkning har Thanasis Pafilis, ledamot av EU-parlamentet för Greklands Kommunistiska Parti, KKE, gjort följande uttalande om den föraktliga antikommunistiska resolutionen som tagits fram i EU-parlamentet.

Läs mer...

Hälsning från Sveriges Kommunistiska Parti till den Chilenska Generalstrejken 16 april 2009
SKP hälsar och stöder CUT, Central Unitaria de Trabajadores (Arbetarnas Centralorganisation) initiativet till generalstrejken i Chile och håller i allt väsentligt med CUT om att den finansiella krisen inte är skapad av arbetareklassen.

Läs mer...

SKP Sveriges Kommunistiska Parti förkastar varje försök till sanktioner mot DFR Korea
I går den 5 april klockan 11:20:00 (lokal tid) lyckades Demokratiska Folk Republiken Korea DFRK att skjuta upp den experimentella kommunikationssatelliten Kwangmyongsong-2, som, med hjälp av bärraketen Unha-2 nådde sin omloppsbana klockan 11:29:02.

Läs mer...

Upplev Korea med Svensk-Koreanska
Demokratiska Folkrepubliken Korea är känd för sin skönhet. Möt dess fascinerande historia och kultur!

Läs mer...

Insändare

Nu, om någonsin
Nu, om någonsin måste arbetarna, LO och fackledningarna - de senare möjligen under tvång - ta till hårdhandskarna och driva bort reaktionärerna från regeringstaburetterna.

Läs mer...

Insändare

Har Vattenfall anslutit sig till ”Drang nach Osten”?
Varför tvingar Vattenfall AB bort ursprungsbefolkningen, sorberna, från byn Horno (Rogow) vid Tysklands östgräns mot Polen i jakt efter brunkol, som ur miljösynvinkel ändå är en dålig energikälla?

Läs mer...

Insändare

Men de hamnade i fel händer
Det pratas mycket nu för tiden om Wanja Lundby-Wedin. Många fackligt anslutna personer är mycket arga och ledsna. En del av dem säger att Wanja inte kunde sköta sitt uppdrag på rätt sätt som styrelseledamot i AMF. Och andra säger att man inte ska ta på sig en massa politiska uppdrag.

Läs mer...

Partiet i Arbete
Under några lördagar har kamraterna i Malmö delat ut ett uppskattat flygblad med titeln Glad pensionär, som berör de svindlande pensionsavtal som under senare tid avslöjats.

Läs mer...

1 maj
Gällivare, Stockholm, Göteborg, Malmö, Piteå

Läs mer...

Nej till Natoövningar på svensk mark!
I juni står Sverige värd för en stor Natoflygövning, Loyal Arrow, med F21 i Luleå som huvudbas. Eftersom det är en Natoövning så leds och planeras den av Nato, med USA i spetsen. Amerikanska och brittiska plan medverkar i övningen liksom svenska Jas 39 Gripen, sammantaget ett 60-tal flygplan.

Läs mer...

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Bästa prenumerant
Säkra Riktpunkts fortsatta utgivning genom att betala din prenumeration för 2009!
Redaktionen

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!