PRENUMERERA PÅ:

Riktpunkt 6/7

Kris i kapitalismen
Vi står nu mitt i en världsomfattande ekonomisk kris – värre än någonsin i jordens historia enligt vissa bedömare.

Läs mer...

Nobels Ekonomipris!
Hösten avslutas och vintern inleds. Med samma återkommande intervaller utses kandidater till Nobels priser. 1976-års ekonomi pristagare blev en ekonom vid namn Milton Friedman vid Chicago universitet, vars ekonomiska idéer omsattes i praktiken av järn ladyn Margaret Thatcher som premiärminister i Storbritannien.

Läs mer...

Hur mycket ”giftigt skräp” finns i det svenska banksystemet?
Det rapporteras att “Regeringen anslår 1500 miljarder för att garantera att svenska banker kan fortsätta låna ut pengar”.

Läs mer...

Alliansens s.k. "Jobbtorg" misslyckas - och arbetssökande kränks systematiskt
"Klienterna ska må så illa på skiten att de till slut fixar ett jobb."

Läs mer...

Starkare styrning av demokratibegreppet
Det svenska utlandsbiståndet ska enligt regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson ”reformeras”, omdefinieras och i ökad utsträckning ges till dissidenter som kämpar för demokrati i diktaturer.

Läs mer...

FRA lagens syfte, medel och mål
Vad är yttersta syftet med den hårt kritiserade FRA-lagen?
För det första så är den ingalunda skapad för att avslöja brottslingar utan tveklöst för att hålla koll på svenska folkets förehavanden i och utanför hemmet,

Läs mer...

Mona Sahlin förråder fackföreningsrörelsen
Efter ett extramöte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen 2 oktober uttalade sig Mona Sahlin i Sveriges Radio 3 oktober för ”ett snabbt ja till EU:s omstridda Lissabonfördrag”.

Läs mer...

Demonstration mot högerpolitiken - för rättvisa och gemensam välfärd
Tisdag den 16 september, dagen för riksdagens öppnande 2008, genomförde Septemberalliansen en demonstration mot högerpolitiken som drivs av regeringen

Läs mer...

Lissabonfördraget - en het potatis i LO
Inom Landsorganisationen (LO) finns en konflikt inför öppna ridåer när det gäller ställningstagandet för eller mot Lissabonfördraget.

Läs mer...

Vi har flyttat
SKP:s Stockholmsdistrikt och Riktpunkt har ny adress.

Läs mer...

Försvara hyresrätten
Nätverket Rädda hyresrätten i Stockholm ordnade en demonstration 18 oktober. Protesterna gällde privatisering av kommunala bostäder genom ombildning till bostadsrätt eller försäljning till privatvärd.

Läs mer...

Blir det krig?
Man kan tycka att den ekonomiska krisen ska hindra ett nytt storkrig. Men tyvärr så är det ofta i samband med ekonomiska kriser man startar krig.

Läs mer...

Kamrater och Anti-imperialister,
SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) hälsar Perus KP i Europa och Partiordförande Roberto de la Cruz Huaman. Vi ger också Perus KP våra välgångs- och lyckönskningar inför konferensen här i Stockholm den 26-28 september och vi både tror och hoppas på dess framgång

Läs mer...

Uttalande om Darfur-problemet av sekretariatet för Sudans KP:s Centralkommitté
Att sätta upp namnet på presidenten för Republiken Sudan bland de som ska dömas av Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) ökar komplikationerna i den krissituation som råder i Sudan.

Läs mer...

Koreavänner och mötesdeltagare,
Först av allt vill jag å SKP, Sveriges Kommunistiska Partis vägnar gratulera DFR Korea och dess befolkning på 60-årsdagen samt bibringa våra lyck- och välgångsönskningar inför framtiden. 

Läs mer...

Kortisar
Vad NATO inte vill att vi ska veta och Thailand- en turbulent demokrati.

Läs mer...

SKU:aren
ESF

Den 17 till 21september samlade European Social Forum (ESF) i Malmö ca 15 000 deltagare från Europa och resten av världen, för workshops, seminarier och kontaktknytande folkrörelser emellan.

Läs mer...

Grattis
Irans Tudehparti högtidlighöll sin 67-årsdag den 5 oktober i Sundbyberg. Den firades med en konferens och fest. 

Läs mer...

Jobben eller bankerna
Möte den 1/11 i Malmö, tema: finanskrisen.

Läs mer...

Insändare

Om Nobels fredspris Läs mer...
Ahtisaari – fel val som fredspristagare!? Läs mer...
Vad är det regeringarna vill mörka? Läs mer...

Bokmässan i Göteborg
Kulturtidskriftsmontern väckte stort intresse på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg den 25-28 september, även Riktpunkt var representerad där.

Läs mer...

Minneord Edvard Schanche
Vi publicerar de här minnesorden om Edvard Schanche, vi hoppas det inte skall utgöra allt för mycket besvär för läsarna att det är på norska.

Läs mer...

Den siste av de svenska spanienfrivilliga
Den 23 september avled Karl Staf, 93 år gammal. Han föddes på Östermalm i Stockholm men växte upp i Köpenhamn, det var där han fick sin grundläggande skolning i klasskampen.

Läs mer...

DAGS ATT VÄLJA SIDA
Tror du fortfarande att världens problem är orsakat av personliga egenskaper som girighet etc., och tror att problemen egentligen handlar om moral, då kan du förmodligen sluta läsa här.

Läs mer...

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 16.00 – 19.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Bästa prenumerant
Hjälp oss sprida Riktpunkt, bidra gärna med artiklar och insändare!
Redaktionen

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!