PRENUMERERA PÅ:

HYRESRÄTT – EN  SOCIAL  ALLEMANSRÄTT
Under efterkrigstiden  och  med  det sociala välfärdsprogram som till kom främst under PA Hanssons regering genomfördes också ett bostadsprogram – bl a miljonprogrammet i Stockholm som skulle ge alla rätt till dräglig bostad med en god standard till rimlig kostnad

Läs mer...

Behövs massavlyssning?
När det gäller FRA ska vi först och främst skilja på begreppen signalspaning och kabelspaning. Det är en viktig punkt som saknas i debatten.

Läs mer...

Europeiska Sociala Forumet 2008 i Malmö 17–21 september
Det Europeiska sociala forumet (ESF) arrangeras i Malmö 17-21september.  Forumet förväntas samla 20 000 deltagare från hela Europa till hundratals seminarier, workshops och debatter kring politiska och sociala frågor. Dessutom arrangeras över 400 kulturaktiviteter, bland annat konserter, film, teater och utställningar.

Läs mer...

ARK kommer att medverka under European Social Forum
Under European Social Forum den 17 till 21 september kommer Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, ARK att medverka i ett seminarium tillsammans IKKF Norge (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet). Titeln är: ”War on Humanity – Nuclear Accidents and Use of Depleted Uranium”

Läs mer...

FRA lagen
Regeringens och riksdagens sommarpresent till svenska folket var den s.k. FRA lagen, en lag som den ekonomiska och politiska ”eliten” påstår skall skydda svenska intressen. Det är sant om vi reducerar Sverige till storfinansen och den politiska byråkratin, för det är deras intressen FRA lagen skall skydda.

Läs mer...

Vi är stolta över detta resultat
Intervju med Eugene McCartan, generalsekreterare för Irlands kommunistiska parti, om irländarnas NEJ till Lissabon-fördraget

Läs mer...

Bryt blockaden mot Kuba!
Vid Byggnads förbundsfullmäktiges senaste sammanträde i Östersund den 12 – 13 juni upptogs första dagens förhandlingar till en stor del om att handla om det svenska byggnadsarbetareförbundets relationer med det kubanska byggnadsarbetareförbundet.

Läs mer...

Det finns annat än marknadsekonomi
Kampen i världen har stått och kommer att stå mellan socialism och marknadsekonomi. Kapitalisterna hoppas på att kunna krossa de sista resterna av socialismen och att den sista obstinata arbetaren resignerar och ger upp.

Läs mer...

Frågor och svar
Under kommunismen så menar ni att staten kommer att försvinna, men menar ni då staten som i nationer eller staten som riksdagen eller myndigheter som styr vissa företag och sådant?

Läs mer...

Jobbtrafficking - så skapas en ny underklass
Jobbtrafficking - så skapas en ny underklass är titeln på den bok som helt nyligen utkommit och som är skriven av Byggnads förbundsordförande Hans Tilly och Håkan Olander.

Läs mer...

Vem älskar en småföretagare
Ganska omgående efter att det stått klart för SAP:s ledning att 2006 års riksdagsval resulterat i en brakförlust för partiet och att dåvarande partiordförande Göran Persson meddelat sin avgång inkallade SAP:s partistyrelse medlemmarna till en extra kongress.

Läs mer...

Arbetsköparväldet demonstreras
I en konflikt på en arbetsplats i Landskrona demonstrerar återigen arbetsköparna sitt envälde. Trots alla vackra ord om medbestämmande, delaktighet och demokrati är det profiten och vinsten för arbetsköparna som är ledstjärnan.

Läs mer...

Sommar, sol och politik
Under en strålande sol och molnfri himmel möttes gamla och unga kommunister från Sverige, Danmark och Norge i Spigeverksarbetarnas feriehem, under första veckan i juli. Och det visade sig vara en god plats för att blanda semester, politik och gott kamratskap.

Läs mer...

Solidaritet med de fem Kubanerna
Deltagarna på det Nordiska sommarlägret ville visa sin solidaritet med de fem kubanerna, Gerardo Hernandez, René Gonzales, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando Gonzáles, som lagvidrigt sitter fängslade i USA.

Läs mer...

26 juli 2008, Sergels Torg, tal av Caridad
Denna 26 juli har särskilt stor betydelse för Kubas folk. Det har gått 55 år sedan de hjältemodiga aktioner som gav uttryck för kubanska folkets och ungdomens uppror.

Läs mer...

TINGET I SIG
Den tyske filosofen Immanuel Kant ansåg att man inte kan veta något om ”tinget i sig” (”das Ding an sich”). När man studerar detta verk av svart-vita fotografier blir man benägen att inte hålla med filosofen. Fotografen visar tingen avskalade och ingenting är tillrättalagt.

Läs mer...

SKU:aren
Bevara gymnasieskolans IV-program

Då har vi återigen fått, presenterat för oss, en del av borgarnas destruktiva skolpolitik. Det jag närmast tänker på är deras förslag om att ta bort gymnasieskolans Individuella program (IV-programmet).

Läs mer...

Amaltheahändelsen uppmärksammades i Malmö
Sprängningen av logementfartyget för strejkbrytare, Amalthea, ägde rum för 100 år sedan. Det uppmärksammades av SKU och SKP Malmö den 12 juli. Sprängningen gjordes natten mellan den 11 och 12 juli 1908

Läs mer...

Den 11 september
Den 11 september är en smärtans dag av flera skäl. Vi minns den USA-stödda militärkuppen i Chile 1973, som följdes av tortyr, mord och försvinnanden.

Läs mer...

Insändare

”För en starkare arbetslinje” Läs mer...
Fråga svenska folket! Läs mer...
Bildt & Reinfeldts fördömande genomsyras av inkonsekvens Läs mer...
Krigets första offer Läs mer...
Dikter om miljö och vår värld Läs mer...

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 13.00 – 16.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Brommavägen 6,
169 30 Solna

Bästa prenumerant
Säkra Riktpunkts fortsatta utgivning genom att betala din prenumeration för 2008!
Redaktionen

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!