PRENUMERERA PÅ:

1 Maj 2008
Sveriges Kommunistiska Parti har nu varit verksamt i 90 år. Således har partiet sedan 90 år tillbaka i tiden uppmanat Sveriges arbetare att samlas under de röda fanorna och då speciellt på arbetarklassens egen högtidsdag den första maj.

Läs mer...

Det jäser i Sverige
Sjuksköterskorna strejkar, ålderspensionärer tågar till Arbetsförmedlingen och hyresgästerna kämpar för sina bostäder.

Läs mer...

Vi vill inte bo på en asfaltplan
Riktpunkt fick nyligen ett brev från Anita Jonsson i Järfälla, professionellt sammanfattade synpunkter angående en förändrad detaljplan i Jakobsbergs centrum.

Läs mer...

Sjukvårdsupprop
Tisdagen den 22 april, i samband med regionfullmäktiges möte i Kristianstad, uppvaktades regionledningen med resultatet av den namninsamlingen som pågått i Skåne under några veckor.

Läs mer...

Utförsäljning av Kommunägda Pitebo drabbar arbetarklassen och pensionärer
I Piteåtidningen den 12 mars beskriver Brith Fäldt Vänsterpartiet hur den socialdemokratiska byråkratin fungerar.

Läs mer...

PENSIONÄRSUPPROR I GÄLLIVARE
Regeringens fantastiska skattepolitik har inneburit att förtids-sjuk-och ålderspensionärer får bära en större skattebörda än den arbetande delen av befolkningen.

Läs mer...

Att vara arbetslös i dagens Sverige
Jag har nu varit arbetslös sedan mitten av juni 2004, förutom ett vikariat i december 2005 och ett 6 veckors vikariat i början av 2007. Sedan den borgliga regeringen kom till makten har jag förlorat ca 1500 kr per månad.

Läs mer...

Byggnads Gästrikland, avdelning 26 i Svenska Byggnadsarbetarförbundet antog följande uttalande på sitt årsmöte
Den s.k. svenska modellen med kollektivavtal har varit gällande på den svenska arbetsmarknaden i 80 år.

Läs mer...

Lex Britannia 
"Lex Britannia är ett tillägg till MBL, som tillåter stridsåtgärder för att undanröja utländska kollektivavtal", är ordalydelsen enligt lagtexten.

Läs mer...

Städarna tystades och deras löner sänktes
Jag läste i kommunalarbetaren 6/2008 om en kvinnlig städare som inte vågar ställa upp på intervju. Om hon vågat detta hade hon berättat att hon fick 2400 kr mindre när hon anställdes av ISS

Läs mer...

Nordiskt Sommarläger 2008
Nu är det hög tid att anmäla sig för deltagande i Nordiskt Sommarläger 2008. Det kombinerade skolnings och semesterlägret kommer att som tidigare meddelats att hållas i Norge.

Läs mer...

Frihandel – marknadsfundamentalisternas förljugna dröm
George W Bush har nyligen  besökt några länder i Afrika, bl a Benin i Västafrika.

Läs mer...

NATO – kapitalismens järnnäve
Påskaftonen den 22 mars hade runt 1000 personer, unga och gamla, tagit sig till NATO:s högkvarter i Bryssel för att visa sin avsky för NATO och dess politik, framför allt för att protestera mot NATO:s kärnvapenpolitik,

Läs mer...

Ukraina och NATO
Jag har inte lyckats att hitta information på svensk webb sidor om protesterna i Ukraina mot ett NATO medlemskap. Så jag gick in på ryska sidor där fanns mycket material. Här kommer en sammanfattning av materialet.

Läs mer...

Jag vägrar!
Jag vägrar att anpassa mig till den nya tidens anda. Jag vägrar att acceptera de nyliberala tankarna. För allt det vi upplever idag av likriktning, av materialisering och individualisering är medvetet styrt och planerat.

Läs mer...

Lika rättigheter åt alla?
Ni som såg uppdrag gransknings program om hur handikappade uppfostras med polisgrepp upprördes nog lika mycket som jag. Programmet handlade om Christer som hölls i polisgrepp av sin personlige assistent tills han helt enkelt dog.

Läs mer...

SKU:aren
Solidaritet med KSM!

Lördagen den 29:e mars genomfördes en demonstration från Tekniska högskolan till Tjeckiens ambassad i Stockholm för att protestera mot förbudet av KSM, Tjeckiens Kommunistiska Ungdomsförbund.

Läs mer...

Krönika - In Memorian
In memorian, vår arbetsrätt: Arbetskraftsinvandring d.v.s. lönedumpning är nu ett faktum sedan Sverige gick med i EU. Kollektivavtal och fackliga rättigheter håller på att nedmonteras.

Läs mer...

Insändare

EN NY VÄNSTERTIDNING? Läs mer...
Socialförvaltningen inspekterar i samhällets så kallade trasproletariat Läs mer...
Är det nödvändigt att demonstrera på Första maj? Läs mer...
Vi går mot en besvärlig period Läs mer...
Hej... Läs mer...
Hej! Läs mer...

Läs mer...

UTTALANDE!
Sveriges kommunistiska partis styrelsemöte beslutar uttala sig mot den borgerliga alliansregeringens angrepp och planer på totalt raserande av den sociala välfärd som byggts upp av generationer hårt arbetande, slitande och utnyttjade människor i decennier.

Läs mer...

Manifestationer 1 Maj

Stockholm
Göteborg
Malmö
Gällivare
Piteå

avskiljare

Upp till kamp mot EU-grundlagen, mot kapitalism och krig, för fred och socialism och en enad internationell arbetarrörelsen

Partistyrelsen

För arbetarklassens kampenhet mot splittrare och rasister

Malmö KAK

För klasskamp!

Pajala KAK

Stoppa orättfärdiga bonusar och fallskärmar
Statens vinster till folket
Stoppa privatiseringar av den offentliga sektorn

Norrbottensdistriktet

Det finns en avgrund mellan den klass som enbart tror på privat ägande
och den klass som uppskattar och behöver det allmännas kraft.

Ropa ut det på Första Maj!

Stockholmsdistriktet


avskiljare

Particentralens öppettider
Delar av particentralen flyttar till Malmberget och de nya öppettiderna blir
Tisdagar, onsdagar torsdagar 9.00 – 15.00
Telefon 0970 – 202 44
Adressen är: Torget 9
983 32 Malmberget

I Stockholm är lokalen öppen
torsdagar 13.00 – 16.00
Telefon 08 – 735 86 40
Adressen är: Brommavägen 6,
169 30 Solna

Bästa prenumerant
Säkra Riktpunkts fortsatta utgivning genom att betala din prenumeration för 2008!
Redaktionen

Upplev Nordkorea

Var med och fira 60-årsdagen av DFR-Koreas grundande.
Se massgymnastik och konstuppträdande Arirang, världens
Största och mest avancerade massuppträdande, förutom studiebesök på skolor, barnpalats, förskolor och fabriker.
Det blir tveklös en oförglömlig upplevelse!

Svensk-koreanska föreningens årliga studieresa detta år
äger rum mellan 31 augusti och 16 september och omfattar
även några dagar i Beijing. Kostnad för allt cirka 18 000 kr.

Anmäl dig till Regina Muñoz, 073 685 82 18 eller koryo_stockholm@yahoo.se

Svensk-koreanska föreningen

Folkomrösta om Lissabonfördraget!
Flygblad med krav på folkomröstning om Lissabonföredraget. Ladda ner pdf filen, kopiera och dela ut.
Ja, jag vill va med i kampen för folkomröstning och hämtar folkomrost.pdf

Glöm inte Kampfonden 421 53 84-1
Har Du något intressant att berätta gör det i Riktpunkt!
Sverige behöver fler kommunister, bli medlem i SKP eller SKU!