I Sverige diskrimineras fortfarande kvinnorna

Trots propåer om kvinnosatsningar och feminism från regeringsmakten diskrimineras fortfarande kvinnorna i Sverige. Under detta år påstår man sig satsa 400 miljoner på ökad jämställdhet, men samtidigt genomför man åtgärder som drabbar i synnerhet arbetarkvinnorna, genom nedskärningar i socialförsäkringssystemet och den offentliga sektorn.

Diskrimineringen i arbetslivet sker främst genom lönediskriminering. Det är inte ovanligt att kvinnorna har en lön som motsvarar 80 % av vad en man tjänar på motsvarande arbete och det är i de typiska ”kvinnoyrken” vi finner de lägsta lönerna.

Det är till stor del kvinnorna som tvingas arbeta deltid och förvägras samma karriärmöjligheter som männen.
De som tjänar på denna diskriminering är inte det arbetande folket, utan det är de stora kapitalägarna som utnyttjar kvinnorna som arbetskraftsreserv för att pressa lönerna och därmed kunna göra större profiter.

Kommunisterna kräver:

Lika lön för lika arbete
6 timmars arbetsdag