Insändare

”Swing states”

Reaktion på Kjell Albin Abrahamsons skriverier om ”swing states” i SDS, den 31/1-2008:
Journalisten och författaren Kjell Albin Abrahamson gör med jämna mellanrum, medvetet eller omedvetet, fadäser i svensk radio och press. Från Wien i Österrike under balkankrigen på 1990-talet spydde han galla över balkanborna och la då än mer olja på elden. Hans tal- och skrivretorik är hätsk och svart-vitt målande. Det är oftast en sida (Ryssland, Serbien) som han utmålar som boven i dramat och den andra som ett fromt lammoffer. Så enkelt är det dock inte. I alla krig finns det två parter och naturligtvis bara förlorare!

I skolan lärde vi oss att alla länder har sina guldålder- och nedgångsperioder, de blomstrar och kulminerar för att sedan förfalla. Det finns många exempel på detta: Sumerriket, Assyrien, Babylon, Persien, Parterriket. Det gamla Sovjetunionen upplöstes 1991. Med dagens utveckling kommer så även USA, EU och många med dem att drabbas en vacker dag. Att kalla gamla kulturländer såsom Georgien, Moldavien, Ukraina, Bulgarien och Serbien för ”swing states” är en stor oförskämdhet och förolämpning.

Följande står om ”swing states” i ”Wikipedia”: ”A swing state (also, battleground state) in United States presidential politics is a state in which no candidate has overwhelming support, meaning that any of the major candidates have a reasonable chance of winning the state's electoral college votes. Such states are targets of both major political parties in presidential elections, since winning these states is the best opportunity for a party to gain votes.” Det här geografisk-politiska epitetet hör således inte hemma i Europa och Ural, utan i USA. Att uttrycket idag har fått en mer nyanserad betydelse är en förvrängning av historiska fakta.
Abrahamson, rikta Din kritik till Bushadministrationen och dess likasinnade istället för att svärta ned allt som har med slaver att göra!

Ljubomir T. Devic, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA