Insändare

Tryckfrihet

Återigen har provocerande karikatyrer publicerats i danska tidningar och en svensk sådan. Bilderna föreställer profeten Muhammed med en bomb i turbanen. Vad kan andemeningen vara annat än att provocera, eftersom Muhammed hedras som den viktigaste symbolen för muslimerna över hela världen. Med en bomb i turbanen på Muhammed och Muhammed som rondellhund måste väl avsikten vara att utmåla alla muslimer som terrorister och jämbördiga med hundar.

Jag undrar om inte det ursprungliga initiativet kommer från USA. Denna demokratins, frihetens och tryckfrihetens främste förkämpe som bombade sönder och samman fria ords förmedlaren Al Yasiras TV-stationer i Qatar för att de förmedlade en annan syn, förmodligen den verkliga, av världshändelser än den förljugna amerikanska.

Att tackla detta problem som en tryckfrihetsfråga är groteskt när det istället är fråga om ett förhånande, och därmed förföljelse av andra befolkningsgrupper med annan religion.

Dessa tidningar ställer till det, men som man bäddar får man ligga. Vänta bara!

John Eslund