Jagtvej 69

Lördagen den 1 mars var det ett år sen ungdomen i Köpenhamn blev fråntagna sitt hus på Jagtvej 69. Ett hus som kommunen gav den köpenhamnska ungdomen brukarrätt till för snart 30 år sen. Intensiteten i aktiviteterna har varit skiftande under årens lopp, men Ungdomshuset har alltid varit ett hus för ”alternativ kulturell och politisk verksamhet”.

Jagtvej 69 var ett Hus med traditioner till arbetarrörelsens ungdom, med anor från 1800 talets slutskede. Då var det också ett hus för alternativ kulturell och politisk verksamhet. Verksamheten vid den tiden gillades inte heller av det dåvarande borgerskapet.  Att ungdomen sökte sig till alternativ kulturell och politisk verksamhet var nog det som var mest stöttande för det köpenhamnska borgerskapet då som nu. Att förlora monopolet på att bestämma politikens innehåll och dess dagordning är något inget borgerskap har släppt ifrån sig frivilligt. Därför att de är väl medvetna om att alternativet och lösningarna finns till vänster.

1999 beslutade Köpenhamns kommunledning att avtalet om bruksrätten skulle upphävas och Ungdomshuset skulle säljas. Ungdomarna förvägrades att köpa huset, istället såldes det till den kristna, fundamentalistiska sekten Fadershuset, som också är den gamla ”kulturen och politikens” försvarare. Fadershuset ville förmodligen bidra till den kulturella och moraliska fostran av dagens ungdom genom att göra dem huslösa och samtidigt inpränta den heliga egendomsrätten.
Det dröjde till den 1 mars innan sen stora uppfostringsaktionen igångsattes.

Den första mars, på morgonen, stormade den danska polisens antiterrorstyrka Ungdomshuset. I ett regelrätt krig angrepps Ungdomshuset med tårgas och vattenkanoner, över 200 ungdomar greps av polisen under stormningen. Det är förmodligen den dyraste uppfostringsnotan som dansk polis råkat ut för. Kostnaderna för stormningen och de efterföljande oroligheterna beräknas ha kostat närmare 100 miljoner kronor. För att klara det svåra anfallet mot den heliga egendomsrätten fick dansk polis även begära internationell hjälp. Den svenska hjälpen bestod av pikébussar.
Köpenhamns ungdomar har inte förlorat drömmen om ett eget hus, de har under det gångna året arrangerat många demonstrationer och andra aktioner för att undertrycka kravet om ett nytt Ungdomens Hus.

Den senaste var på 1 årsdagen den 1 mars, då mer än 3000 demonstranter samlades i ett regntyngt Köpenhamn för kravet om ett nytt Ungdomshus.

Demonstrationerna och aktionerna är bara en del av kampen, ungdoms representanter förhandlar också med Köpenhamns politiker om olika lokaliteter som kan användas till ett ungdomens hus. Det är förhandlingar som pågått ett drygt halvår. Och i den här frågan tycks det finnas en viss beslutsångest bland de ledande politikerna, som inte visade sig när det gällde att frånta ungdomarna sitt hus.

Nu är det en gammal skola på Fredriksundsvej som är alternativet, ett alternativ som ungdomarna accepterar. Ungdomarna i Köpenhamn har beslutat sig för att hjälpa de köpenhamnska politikerna att komma över beslutsångesten genom att belägra rådhuset när den danska motsvarigheten till våra kommunfullmäktige skall fatta beslutet den 3 april.
Belägringen genomförs under parollerna ”Vi vill inte vänta ännu ett år, vi vill ha ett ungdomshus medan vi är unga”.
Och det är knappast något orimliga krav.
MJ