Kosovos självständighet – en del i USA:s storpolitiska intresse

Nu har Kosovo utropat sig som självständigt samtidigt som de väntar på de olika EU-staternas godkännande (I skrivandes stund så har dessa länder godkänt Kosovo: Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike Tyskland, Italien och Österrike).  Utskick hade gjorts till totalt 192 länder och första land att godkänna Kosovo var Afghanistan.  Känns detta som ett sammanträffande eller kan det bero på att USA är lika involverade i såväl Afghanistan och dess styre som i Kosovo?

Kan man tala om självständighet när den reella makten i Kosovo utgår från USA:s militärbas, Camp Bondsteel, vid Urosevac i Kosovo? En av de största militärbaserna USA har utanför sina egna landsgränser.

Vid nyhetsreportagen från Pristina så såg man på söndagen (17/2) Albanska flaggor vaja sida vid sida med USA:s. Det visar tydligt på USA:s inflytande.

Vilken legitimitet kan man ge till detta utropande av självständighet när Serbiens röst har körts över? Detta är ingen lösning på den problematik som folken på Balkan idag tvingas brottas med.  

En sak är i alla fall säker och det är att detta kommer att leda till komplexa konsekvenser som i dagsläget är svåra att förutse.

Vad har då USA för intressen på Balkan – varför har de fortfarande en gigantisk militärbas där när kriget/krigen är över?
Enligt dem själva så handlar det om att bevara stabilitet i regionen och visst stämmer det till viss del, men mer rätt är att säga att de vill ha kontroll. Att ha en bas på Balkan är att ha nära till Medelhavet. Medelhavet är sammanbundet med Svarta havet och som gränsar till bland annat USA:s samarbetspartners Georgien och Turkiet vilka är viktiga områden för olja, gas och transport av dessa naturtillgångar. Detta gör Balkan till ett geopolitiskt sett, viktigt, strategiskt område.
Men ett militärt stationerande, allt närmare Rysslands gränser och dess rika naturtillgångar skapar ett allt mer farligt politiskt världsläge. En del i samma farliga utveckling är USA:s planer på robotbaser i Tjeckien. Allt detta tillsammans gör att Kosovos självständighet och stöd passar som handen i handsken för USA och deras storpolitiska intressen i jakten på naturtillgångar.

Fredric Olofsson