Brott mot FN:s säkerhetsråds resolution 1244

 Kosovos självständighetsförklaring är ett brott mot FN:s säkerhetsråds resolution 1244, som säger att Kosovo ska ha ett stort mått av självständighet inom Serbien.

Alla beslut om Kosovos framtid ska fattas inom FN eftersom "det är instansen som har definierat uppgörelsen om Kosovo". Alltså måste självständighetsförklaringen betraktas som olagligt, eftersom den strider mot internationell rätt.

Vad som tidigare hänt i Jugoslaviska provinsen Kosovo är att kosovo-albanska terrorister börjat angripa serbiska poliser och anställa ren klappjakt på civila serber och lokala albanska politiker som inte sympatiserade med terroristerna. Den naturliga och enda motåtgärden blev att president Milosevic tvingades ge order till inrikesministeriets trupper att slå ner terroriströrelsen UCK och upphäva autonomin tillfälligt som meningen var, eftersom säkerhetsläget var allvarligt. Så förspelet till problemen och orsaken till den nuvarande situationen finns hos UCK och dess uppbackare västmakterna och inte hos serberna, vilket vi blir matade med till leda.

 Arkitekterna till Jugoslavienkrigen finns på andra sidan Atlanten. USA förberedde och planerade dessa krig redan tio år tidigare i syfte att splittra upp Jugoslavien i så små beståndsdelar som möjligt för att lättare nå sina mål, vilket de också lyckades med tack vare uppbackning från fegskitarna till statsmän i hela västvärlden inklusive Sverige.

Drivkraften för USA är möjligheten att lättare kunna fortskrida med sina expansionsplaner för den slutgiltiga militära inringningen av Ryssland och Kina och uppnå totalt världsherravälde. 
  
 USA med sina europeiska lydhundar agerar nu öppet mot FN- resolutionen som de själva varit med att utforma. Bara Spanien vågar trotsa den store genom att följa FN- resolutionen och inte godkänna Kosovos självständighet.

För USA är det ju långt ifrån första gången man totalt negligerar beslut av FN och världens folk och kör sitt eget race med totalt världsherravälde som yttersta mål. Därför motarbetar USA alla försök av FN att nå rättvisa lösningar för fred och frihet för världens folk. USA administrationens arrogans är total se bara.

När FN fördömde USA:s invasion av Grenada 1983, förklarade den amerikanske presidenten Reagan att: "Hundra nationer inom FN är inte överens med oss på praktiskt taget en enda punkt vad gäller vår invasion, och det har inte ens stört min frukost".

Så arrogant uppträder USA-administrationen. Så uppträder den påstådda demokratins och frihetens högsta företrädare.

John Eslund