Författarturné för en kämpande litteratur

Under mars och april kommer 13 arbetarförfattare att ge sig ut på en landsomfattande turné i ABF:s regi Det är en turné med ett budskap. Författarna har enats kring manifestet ”Läs mot högern- sätt fart på rörelsen”. Manifestet utgår från att det i högerpolitikens Sverige mer än någonsin behövs röster som tar tydligt ställning för människors rätt till välfärd, trygghet och kultur.

Läs mot högern- sätt fart på rörelsen

Vi är en grupp författare som tror på ordets makt att förändra.
Vi accepterar inte den högerstyrda alliansregeringens utförsäljning av skolor, sjukhus, statliga företag och allmänna bostäder.
Vi tycker det är alldeles för tyst när högern slår till mot sjuka och arbetslösa.
Vi accepterar inte högerregeringens fientliga och okunniga hållning mot kulturarbetare.
Vi accepterar inte en kulturpolitik vars främsta ambition är marknadsanpassning och lönsamhetstänkande.Vi vill ha en kulturpolitik som värnar om de allmänna biblioteken istället för att lägga ner dem.
Vi vill ha satsningar som En Bok för Alla och andra läsfrämjande insatser för barn och vuxna.
Vi vill ha en kulturpolitik som inser behovet och värdet av de fria teatergruppernas arbete.

Utifrån dessa ståndpunkter går vi författare som står arbetarrörelsen nära från ord till handling. Vi ger oss ut på en riksomfattande turné där vi ger uttryck för möjligheternas estetik. Men vi vill också sätta fart i den egna leden. Vi som arbetar med orden kommer att läsa högt tills makthavarna hör. Kom och lyssna och delta!

Ann Charlotte Alverfors                                       Lena Kallenberg
David Ericsson                                                    Torbjörn Lundgren
Monika Zak                                                        Aino Trosell
Ove Allansson                                                     Tony Samuelsson
Håkan Boström                                                   Mats Berggren
Torgny Karnstaedt                                               Arne Andersson
Bernt-Olov Andersson

På turnéplanen står platser som Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Ludvika, Linköping, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Halmstad. Se lokala annonser eller ABF:s hemsida www.abf.se för datumen.