Med sådana vänner behöver vi inga fiender

I Malmö har en grupp hemtjänstpersonal, 10 personer, som arbetat på det kommunala seniorboendet Gyllebogården omplacerats med ca två veckors varsel. Skälen för omplaceringarna har varierat beroende på vem som fått frågan. Vi har under de här veckorna i den malmöitiska pressen fått läsa att det bland personalen hade bildats någon form av subkultur, att vårdkvalitén var låg och att det förekommit bråk och trakasserier inom gruppen.
Enhetschefen påstår att omplaceringarna görs på grund av tveksam vårdkvalitet.  De boende och deras anhöriga protesterar mot omplaceringarna och kräver att de skall få behålla sin gamla personal.
I Sydsvenskan kan vi läsa att en enkät som genomförts på seniorboendet visar ett mycket stort förtroende för personalen, och andra yrkesgrupper har stöttat hemtjänstpersonalen.
Omplaceringarna kommer dock att göras och är förmodligen genomförda när du läser detta.
Personalen hävdar att omplaceringarna är en form av kollektiv bestraffning för att personalen framfört klagomål på bl.a. lokaliteter och scheman och att någon större oenighet inte förekommit inom gruppen.
Personalen kräver nu också att de MBL- förhandlingar som genomförts skall göras om, och att de också får rätt att yttra sig om omplaceringarna. Det har de inte fått göra tidigare, men framställde kravet vid en uppvaktning av Kommunal avd 38, vars vice ordförande Karin Ranehov skött MBL- förhandlingarna.
Enligt Sydsvenskan uppger Karin Ranehov att det är riktigt att hemtjänstpersonalen inte blev direkt tillfrågade under förhandlingarna om vad de ansåg om arbetsköparens ståndpunkter. Och skälet till detta var att hon, Karin Ranehov, helt och hållet köpte arbetsköparens linje. Enligt henne var omorganisationen det bästa för medlemmarna och för hennes del är förhandlingarna avslutade, men hon har förståelse för att en del är upprörda.
Hemtjänstpersonalen ställer sig frågan om Kommunal representerar arbetsköparna eller kommunals medlemmar.
Och vi kan bara konstatera, med sådana fackliga företrädare behöver vi ingen alliansregering för att krossa svensk fackföreningsrörelse genom en sjunkande organisationsgrad.

Jan Jönsson