Stöduttalande för Iraks kvinnor

Att ockupera ett land bidrar aldrig till att lösa detta lands problem. Att kunna föra fram demokrati på stridsvagnarnas ryggar är en föreställning som bara finns i huvudet på George W. Bush. Sedan USA:s ockupation av Irak har situationen där blivit värre för varje dag som går. I samband med ockupationen har de extrema islamiska grupperna börjat bli mera aktiva och detta har bidragit till att våldet ökat och antagit nya skepnader.

Våld mot kvinnor har ökat dramatiskt de senaste åren. Irakiska kvinnor mördas och utsätts dagligen för våld i alla dess former. Det finns ingen officiell statistik på hur många irakiska kvinnor som utsatts för någon form av våld, men det finns inofficiell statistik som visar att ca
18 000 kvinnor har blivit kidnappade och mördade. Mellan 15 och 20 procent av de döda kropparna som förs till bårhusen varje månad är kvinnokroppar. Polisrapporterna i staden Basra i södra Irak visar att två till tre kvinnor mördas varje dag vilket blir 60 till 90 kvinnor varje månad.

I Kurdistan är situationen inte mycket bättre. Statistiken från departementet för mänskliga rättigheter visar att 501 kvinnor i staden Sulaimaniya har utsatts för misshandel, blivit kidnappade eller mördade under andra halvåret 2007. Året innan har ytterligare 1108 kvinnor utsatts för mord, bränder och kidnappning. Många har även tvingats till självmord.
På grund av våldet har ca tre miljoner kvinnor blivit änkor och ca 2000 kidnappats och sedan tvingats till prostitution.

Dessa förhållanden har aldrig tidigare skådats i det irakiska samhället. Trots att den irakiska regeringen och andra aktörer har tagit avstånd från våldet och fördömt dessa våldshandlingar har de inte agerat på något sätt.

Vi visar solidaritet med kvinnorna i Irak och kräver av den irakiska regeringen:

Att samarbeta med de internationella organisationerna för mänskliga rättigheter för att utreda våldet mot kvinnorna

Att kartlägga våldsutövarna samt deras organisationer och att ställa de skyldiga inför rätta

Att arbeta för att de mänskliga rättigheter som ingår i författningen efterlevs

Att arbeta intensivt med att förbättra kvinnornas ställning och situation samt att involvera kvinnorna i rekonstruktionsprocessen

SKP, Chiles KP -samordningskommitté i Sverige, Victor Jara-föreningen