PRENUMERERA PÅ:

Ideologiska urvattning av politiken har stärkt de nyliberala krafterna

Sedan 1977 då vi kommunister tvingades att lämna det revisionistiska VPK och bilda APK har en hel del stora politiska skiftningar skett. Sverige har under denna tid upplevt två helborgerliga regeringar och efter årets val har vi återigen en borgerlig allians som erövrat regeringsmakten. Sverige har under denna tid även blivit medlem i EU.

Första kvinna att leda Sveriges Kommunistiska Parti:

Som första kvinnliga ordföranden för Sveriges kommunistiska Parti, har den första tiden varit omtumlande för Gun Isaxon från Gällivare. Aldrig hade hon väntat sig att mediedrevet skulle gå igång på det sätt den gjorde. Men den som tror att politiken nu blir ”feministisk”, blir besviken:
– För oss kommunister är det en naturlag att kvinnor och män är jämställda. Kampen står fortfarande klass mot klass och inte mellan könen, deklarerar Gun Isaxont..

Krig och vapenhandel

Under första världskriget dog 10 miljoner människor och under andra världskriget dog det 50 miljoner människor. Nu kan inte ens vetenskapsmännen sia om antalet dödsoffer om ett tredje världskrig bryter ut. Om det överhuvud taget kommer att finnas något liv kvar på vår jord. Smäller det nu så smäller det stort.

Latinamerika fortsätter sin vandrig mot vänster

Det blev stor fest i Venezuela. Människorna gick i tiotusentals ut på gatorna för att fira Hugo Chavez valseger. Som väntat blev det en överlägsen seger för Chavez i Venezuelas presidentval. Med siffrorna 62 procent mot 38 för högerns kandidat Manuel Rosales, tog Chavez en historisk seger.

Experimentet med nyliberalism i Pinochets Chile –
myt och verklighet

Den 16 november rapporterades i Sverige att den amerikanske ekonomen och Nobelpristagaren Milton Friedman hade avlidit. Han har ofta beskrivits som en ledargestalt när det gäller den ekonomiska teori som kallas för nyliberalism.

Från askan i elden

Den Reinfeldska regeringen kan skatta sig lycklig över att det vid politiska val inte gäller den så kallade ångerveckan som många gånger är kundens nödbroms vid våra inköp inom handeln. Redan två månader efter högeralliansens valseger har de förbrukat valets förtroendekapital och enligt opinionsmätningar blivit av med sin majoritet.

”Arbetslinjen” är en tvångslinje

Den borgerliga regeringens tal om att skapa ”arbetslinjen” har uppenbart tilltalat många väljare i hopp om att det ska innebära nya arbetsplatser och minskad arbetslöshet. Men nu visar det sig klart att ”arbetslinjen” är tvångslinjen. Med ekonomisk press ska arbetslösa och sjuka tvingas att ta underbetalda arbeten .

Avtalsrörelsen

Nästa års avtalsrörelse har nu startat. Inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet är man nu fullt upptagen ute i de olika avdelningarna att formulera sina krav till avtalsrådet. Inte minst har den nya högerallians regeringen genom sin ekonomiska politik påverkat kraven inför 2007 års avtalsrörelse.

En halv miljard kronor sparas – på sjuka.

Inom Försäkringskassan pågår en febril planering och omorganisation. Orsaken är regeringens budgetproposition med ett sparkrav på en halv miljard kronor år 2007! Och ytterligare neddragningar året därpå. Minskade anslag på 230 miljoner hade tidigare aviserats, men att Försäkringskassan nu ska tvingas banta ner mer än dubbelt så mycket slog ner som en bomb.

Fråga till LO:s ledning och svar.

Hej LO!
I den stundande avtalsrörelsen bör den fackliga rörelsen ta upp striden och ställa krav om fullständig kompensation för alla försämringar som genomförs av den borgerliga regeringen. Hela den fackliga rörelsen måste mobilisera till motstånd, det är bråttom eftersom regeringen vill klubba besluten redan den 20 december i år.

Kampviljan hög

När LO-distriktet i Skåne inbjöd riksdagsmännen i den borgerliga alliansen till en frågestund om a-kassan så hade ingen av dem möjlighet att medverka, trots att LO-distriktet hade sett till att det inte skulle kollidera med deras utskottsarbete i riksdagen. Bara en av 17 ledamöter var upptagen med detta.

Syndikalisterna visar bockfoten.

SAC, eller som man säger i vardagligt tal, Syndikalisterna, är en rörelse som aldrig godkänt LO:s uppbyggnad. Från början var syndikalisternas målsättning att genom en internationell generalstrejk förändra världen. Dock hade man i denna uppbyggnad ingen större framgång. Dock hade man lokalt stora framgångar.

Öppet brev från Sveriges kommunistiska parti, SKP, till Sverigedemokraternas väljare

Många människor liksom vi frågar sig hur Sverigedemokraterna kunde få den markanta röstökningen som de fått i svenska kommuner i årets val. Vad har hänt som gör att inte de etablerade partierna har kunnat fånga upp de väljare som lagt sin röst på ett rasistiskt missnöjesparti.

Freds och säkerhetspolitik

Sverige har anammat en riskabel inriktning i sin säkerhetspolitik. Genom att frångå en demokratisk kontrollerad värnpliktsarme till förmån för en alltmer yrkesinriktad riskerar Sverige att dras in i konflikter sanktionerade av EU:s intressen.

SKP fördömer den tjeckiska regeringens beslut om att förbjuda KSM, de tjeckiska ungkommunisterna.

Beslutet bygger på att KSM i sitt program slår fast vikten av att den privata egendomen över produktionsmedel övergår i samhällets ägo. Detta är ett starkt angrepp på det tjeckiska folkets demokratiska rättigheter.

SKP:s nya partistyrelse

Gun Isaxon ordförande AU
Kurt Björnfot sekreterare AU
Barbara Brädefors AU

Solidaritet med KSM!

I mitten av oktober erhöll Tjeckiens största politiska ungdomsorganisation, KSM, ett brev ifrån det tjeckiska inrikesministeriet.
Öppet brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Jag vill berätta för dig om min situation och dessutom ställa några konkreta frågor med anledning av de beslut ni fattat i regeringen och riksdagen.

Rapport från politikersamtal ang psykiatri

Jag närvarade vid en politikerutfrågning anordnad den 4 maj 2006 av RSMH Stockholms läns distrikt. RSMH betyder Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och är en intresseorganisation för personer med erfarenhet av eller anknytning till psykisk eller psykosocial problematik..

Kooperatörer på frammarsch

Optimalen är en ideell förening och startades 1995 på dåvarande Rehabcentrum Optimalen i Upplands Väsby. Rehabcentrets uppgift var att skapa jobb åt psykiskt funktionshindrade, och försöka hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Med massmedia som fördumningsvapen.

Med massmedia som fördumningsvapen försöker högertidningen Norrbottenskuriren att återuppliva den gamla ryss-skräcken. I sin ledare onsdagen 15 november ” Rysk ö ett nytt hot” hävdar man att en rysk gasledning skulle bli en spionledning.

Reinfeldt om tortyr

Sverige är nu fällt för Egyptenavvisningen av FN:s människorätts-kommitté. Det riktas mycket stark kritik mot den svenska dåvarande socialdemokratiska regeringen, för att de kränkt det internationella förbudet mot tortyr.

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Efter att ha besökt Bilderberggruppen i Kanada börjar statsministern tala om att Sverige nu i högre grad ska delta i demokratiseringen av tredje världen.
Detsamma gäller Carl Bildt efter hans besök i Vita huset.

Till Svensk-Kubanska föreningens 40-års jubileum

Det känns både glädjande och inspirerande att konstatera att den Svensk-Kubanska föreningen firar sitt 40-års jubileum. Fyra decennier av idogt arbete för att sprida kunskap och fakta om Kuba samt skapa kontakter mellan de svenska och kubanska folken.

Angående krönikan i City av Sakine Madon

Sakine frågar var regeringen och justitieministern håller hus när människor attackeras för sina [nazistiska] åsikter. Jag undrar var de håller hus när människor attackeras av nazister?

SVTs temakväll om Kuba får reaktionen i Sverige att gå i taket

Högermedia i Sverige är verkligen en intressant företeelse. Det har visats otaliga program i svensk tv om högerledare som har stått bakom en stor mängd av kränkningar mot de mänskliga rättigheterna där dessa har framställts som stora, beslutsamma ledare som kämpar för folkets bästa.

Internationell Solidaritet med Spanien 1936-1938

IFör 60 år sedan startades inbördeskriget i Spanien.
1935 bildade vänstern i Spanien en demokratisk folkfront. I denna folkfront förenades socialister, kommunister och den borgerliga vänstern.

Insändare

Arbetets söner, sluten er alla…
Stoppa privatiseringar av den offentliga sektorn.
Kashmir
Antalet hemlösa större än någonsin

Gör gemensamma fackliga aktioner!
USA plan till Sverige vad är detta??!!

 

 

Partiet i arbete

”Sänker ni A-kassan sänker vi er!”
På demonstrationen mot försämringar av A-kassan den 15 november delade kamraterna i Stockholm ut ett tusental flygblad. Flygbladstexten var det uttalande som kongressen beslutat om en vecka tidigare och som finns på annan plats i denna tidning.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU