PRENUMERERA PÅ:

Israel ut ur Libanon och Palestina – NU!
Sveriges Kommunistiska Parti fördömer skarpt Israels militära anfall mot Libanon och de palestinska områdena. Vi kräver ett omedelbart stopp av dessa övergrepp. Vi kräver att Israel äntligen följer tidigare FN-resolutioner som innebär ett slut på ockupationen av palestinska och libanesiska territorier.
Vi kräver av den svenska regeringen att på de bestämdaste fördöma handlingarna och aktivt verka i det internationella samfundet för att tvinga Israel att följa folkrätten.
Det är Israel som genom ockupation och terrorhandlingar riskerar ett storkrig med förödande konsekvenser för Mellanösterns folk och för hela världen.

Val 2006.

Situationen inför valet 2006 präglas av en omfattande arbetslöshet i Sverige liksom i hela världen. Kapitalet sätter ständigt stigande profiter före alla mänskliga behov. Utbredd fattigdom och krig är följden av storkapitalets växande makt.
Världens starkaste militärmakt, USA, och dess bundsförvanter i Nato och EU genomför en gigantisk militär uppladdning för att förverkliga sina intressen.

Kränkningar av fackliga rättigheter

Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt finns med i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO-deklarationen om de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, och tillhör därmed de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna.

Sionister agerar som nazister

Sydsvenska Dagbladet rapporterade den 1 augusti att kammaråklagare Bo Albrektsson i Malmö hade sagt på TV att ”Israelerna beter sig lika djävla illa som nazisterna gjorde under kriget” och att Judiska centralrådet i Sverige anmält detta till JO som hets mot folkgrupp.

USA och Israel – allierade i krig mot Iran

Tidigt i mars publicerades en artikel om Israellobbyn och amerikansk utrikespolitik i en samling som gavs ut av Harvarduniversitetet. Författare är John J Mearsheimer och Stephen M Walt, professorer i samhällsvetenskap vid universiteten i Chicago och Harvard.

Israels säkerhet är inte hotad

”Självförsvar” har varit sionisternas motivering för sina brott i nästan 60 år. Mytologin om hotet mot Israels säkerhet är grundat på stormediernas föreställning om att ”lilla Israel” slogs för sin existens 1948, då den Israeliska staten utropades.

Byggnads kongress med het debatt om ekonomi och internationella relationer

Landets byggnadsarbetare var genom sina valda ombud församlade till kongress den 15 – 18 juni. Det var en kongress som luften gick ur lite grann redan innan den hann förklaras som öppnad.

Normaliseringsprocessen pågår

Vi lever i en tid då de mest avskyvärda övergrepp har normaliserats av ett totalt likriktat mediebrus. Inte i något annat sammanhang står det tydligare hur stark ägarmakten är. Visst ser vi dagligen i vår vardag exempel på ägarmakt när det gäller kapital, produktion och distribution, men till den offentliga debatten når inte dessa exempel, då det är samma ägarintressen som styr media..

Kom och träffa kommunisterna i Malmö

Rätten till Arbete
Vi slår fast att ”Det privata näringslivet har mer tänkt på profiten än att skapa arbetstillfällen i Malmö. Det så omtalade privata initiativet har visat sig mest när det gäller att skaffa kontrakt på verksamheter som bekostas av skattemedel, dvs. verksamheter som privatiserats av den offentliga sektorn.”. Vi anser: ”Det råder ingen brist på meningsfulla arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn..

Högre- och lägre-klass samhällen

Det återförenade Tyskland, EU:s folkrikaste land, nummer tre bland världens ekonomier och världsbäst på export, styrs för första gången i sin historia av en kvinna, förbundskanslerinnan (enligt tyskt språkbruk) Angela Merkel.
Merkel är inte bara kvinna. Hon är också den första bland den politiska elitens stora som har fötts, vuxit upp, erhållit sin utbildning (fil dr i fysik) och ända fram till slutet verkat i det socialistiska DDR

Ett brev från
REGERINGSKANSLIET

Astrid
På statsminister Göran Perssons vägnar vill jag tacka för ditt e-brev.
Statsministern har bett mig ge dig ett svar.
Jag har läst ditt brev noga och har förstått att du känner dig besviken över Sveriges utrikespolitikg.

Det stod Mossad på den bomben!

När jag skrev så efter mordet på Hariri, Libanons förre premiärminister, fick jag inget gehör varken i den socialistiska eller kapitalistiska pressen. Skam på er alla!
Idag ska man inte lyssna på vad våra regeringar eller andra myndigheter vill att vi ska tro. Man får inte heller lita på våra media. Vill man veta sanningen ska man fråga: Vem tjänar på detta ? Vad är syftet?

Brittisk säkerhetspolis i Sverige.

Ja, så var det ett faktum. Utländsk säkerhetspolis får agera mot svenska medborgare på svensk mark. Abu Usama el Swede som han kallar sig och några andra potentiella terrorister fick sina lägenheter stormade av brittiska säkerhetsstyrkor. Svenska SÄPO var visserligen med och hjälpte till precis som under CIA-agerandet på Bromma flygplats då två män fördes till tortyr i Egypten.

Liten krönika om en resa

Hemma igen i lilla USA. Jag har varit över till det landet jag skriver så mycket skit om. Det tänker jag fortsätta med, skriva alltså.
Det finns inte så mycket gott att säga. Jo, människorna var artiga och trevliga åtminstone i Boston där jag vistades större delen av tiden. Boston är för övrigt den enda stad i världen där man kan åka efter High Way, med en infödd Bostonbo som guide, köra fel och hamna i ett bussgarage. I Boston tycker man att det är onödigt med vägskyltar och gatorna är under ständig ombyggnad.

Maciej Zaremba får till det i DN

Zaremba har skrivit en artikelserie kallad ” Rättvisan och dårarna” i Dagens Nyheter i sommar.
Han menar att det är grymt att straffa en människa som begått ett brott under inverkan av psykisk sjukdom, efterblivenhet eller något annat som gör att personen inte borde kunnas göra ansvarig för brottet. Han skriver att Sverige är unikt i världen, när vi 1962 fick en brottsbalk som gjorde att dessa människor kunde straffas

Alarmerande ungdomsarbetslöshet.

Ungdomsarbetslösheten har nått alarmerande höga siffror i Sverige trots att sossarna lovade att halvera den under denna mandatperiod. Socialdemokraterna har istället om något visat sig impotenta just när det gäller att hantera denna fråga som ungdomar i Sverige anser vara bland de viktigaste.
Beroende på hur man räknar, dvs. om man använder SCB:s eller Eurostats statistik, så ligger ungdomsarbetslösheten mellan ca 12-27,5%.

Media, en handelsvara

Det produceras knappt någon media med kritik mot kapitalismen.
I det kapitalistiska samhället är media en mycket lönsam bransch. Reklamen är den största inkomstkällan i majoriteten av all media vilket är ett bevis på att median i kapitalismens Sverige inte är fri. Många tidningar och TV-kanaler skulle därför inte kunna existera utan reklamen..

Atombomben för 61 år sedan och kriget idag

Den 9 augusti är det 61 år sedan USA anföll den sydöstliga staden Nagasaki i Japan med atomvapen. Tusentals japanska offer och överlevande familjer samlades i Peace Park, för att hålla en ceremoni denna dag. Många av Nagasakis invånare kom ihåg 61-års dagen med ett starkt fördömande riktat mot USAs kärnvapenarsenal, vilket är världens störtsa idag.

Fältrapport från Libanon efter Israels attacker.

Sedan den 12 juli har Libanon utsatts för aggressiva israeliska attacker. Idag är det väl känt att dessa attacker går ut på förstörelse och dödande. Nu finns det mer än 900 martyrer och 200 lik ligger begravda under sönderbombade byggnader och hem i byarna i de sydligaste delarna och mer än 2500 skadade och över 1 miljon flyktingar som har lämnat sina hem.

Rimligt är att beställaren betalar!

Satt här i dagarna och läste ur bostadsrättstidningen, Bo Bättre då jag fastnade i en artikel med titeln ”Miljardnota för nya postboxar”. Artikeln tog upp det delikata ämnet om postboxar och att alla bostadsrättsföreningar, senast den 1 januari 2011, skall ha postboxar i entrén

Vill media begränsa skadeverkningarna?

Förväntningarna på media är att de ska rapportera nyheter. Deras roll verkar istället vara att begränsa skadeverkningarna för de krigiska staterna USA och Israel, när de verkliga nyheterna läcker ut.
Den israeliska invasionen i Gaza och Libanon är planerad sedan flera år tillbaka..

Vem vågar?

Vem vågar ställa frågorna?
Vem vågar söka svaren?
Vem vågar kliva utanför den officiella verkligheten?.

Energipolitiken

Svenska energipolitiken har efter det att elmarknaden avreglerades utsatts för både nationell och internationell privata spekulationer.
El, olja och energipriserna har utsatts för sådana fördyringar att det allvarligt påverkar och hotar allmänhetens välfärd.
Kommunisternas distriktsstyrelse kräver en samhällelig demokratisk kontroll av elmarknaden genom att återgå till reglerad elmarknad.
På sikt krävs ett helt statligt ägande av hela energisektorn.

SKP Norrbottens distriktsstyrelse.

 

 

Demokratin utvecklas

Polen: Kommunistsympatisörer sparkas från sina arbeten

D et polska parlamentet godkände ett beslut som innebär att tjänstemän i offentlig tjänst, lärare och journalister som tidigare sympatiserade med kommunisterna kan sparkas från sina arbeten. Även privata arbetsgivare ska kunna avskeda anställda bara det finns bevis på deras socialistiska förflutna.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU