PRENUMERERA PÅ:

En annan värld är möjlig – med socialism!.

Nu närmar sig Första Maj, arbetarrörelsens internationella högtidsdag. År 1889 ägde Andra Internationalens första kongress rum i Paris. Den amerikanska delegationen föreslog att första maj fortsättningsvis skulle bli den internationella arbetarrörelsen dag för manifestationer. Förslaget antogs och första maj manifesterades första gången redan året därpå, 1890. Det blev en högtids- och kampdag som firas av arbetarrörelsen, både dess fackliga och politiska gren, runt om i vår värld.

Terrorlagarna måste bekämpas nu!

Advokatsamfundet ser att faran är att politiska motståndsrörelser omfattas av terroristbegreppet
Regering och riksdag stiftar i rask takt mängder av nya lagar och det är i och för sig inget unikt. Det brukar man göra inför varje val då man skall vissa sin handlingskraft. Men de lagarna som kommer nu ser mer ut som ett uttryck för det bristande förtroende som riksdagen har för de som en gång har valt dem, eller en rädsla för invånarna i Sverige. Man skulle kunna tro att regering och riksdag ser oss alla som presumtiva terrorister och därför vill skydda oss mot oss själva.

Hundratusentals döda och inget slut

Hundratusentals människor i hela världen protesterade på treårsdagen av USA:s krig mot Irak den 20 mars mot det pågående slaktande av Iraks folk och den folkrättsvidriga ockupationen av landet.
Även i Sverige demonstrerade tusentals människor bakom kraven att ockupationsstyrkorna omedelbart måste lämna Irak. TV-nyheterna ägnade någon sekund åt demonstrationerna utan att beröra deras innehåll och drog som vanligt ner deltagarsiffrorna till oigenkännlighet

Galningarna i Washington planerar kärnvapenkrig

Sommaren 2002, medan anfallskriget mot Irak planerades, fick Condoleeza Rice frågan från en amerikansk journalist hur Bushregeringen kunde vara så säker på att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, eftersom det inte fanns några bevis för detta. Fröken Rices svar gick ut på att ”bara för att det saknas bevis innebär inte att vapnen inte finns där”.

Lögnerna om EU:s tjänstedirektiv
Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med högern

Det s k tjänstedirektivet eller Bolkestein-direktivet (efter tysken Bolkestein som skrev utkastet) om den fria rörligheten av tjänster inom EU har sedan 2004 hängt som ett Damoklessvärd över de arbetande inom EU. Tjänstesektorn är näringsgrenen som växer snabbast inom EU, och kapitalet vill sedan länge maximera sina vinster genom avreglering och social dumpning på detta område. Genom politisk och facklig mobilisering kunde emellertid det gravt reaktionära förslag förra året sopas från bordet

Lukasjenko i Washingtons och Bryssels visir

Den 19 mars 2006 håller Vitryssland presidentval. Kandidaterna är uppsatta. Ett här av valobservatörer från Öst och Väst har packat sina väskor och befinner sig redan i landet. I redaktionerna för press, radio och TV i USA och EU-staterna ligger manuskripten redan färdiga för valrapporteringen. Man vet ju redan nu innan valet vad man kommer att skriva. ”Europas sista diktatur”, ”oppositionens förtryck” och ”valfusk” kommer att påtalas.

EU, alkohol och drogpolitik

Svenskt medlemskap i EU och globaliseringsivrarna urholkar allt mer den bräckliga borgerliga demokratin. Visserligen har svenska folket aldrig någonsin haft avgörande inflytande över den ekonomiska politiken och produktionens avkastning. Den sektorn är i det kapitalistiska samhället enbart förbehållen ägarna och främst de internationella monopoltrusterna.

Krig presenteras som fredsbevarande operation

"Mikael Chossudovsky, ekonomiprofessor i Ottowa, varnar i en intervju för att USA,Israel och Turkiet i ett par år förberett för luftbombning av Iran, och att tiden för den redan annonserats till i mars."
Detta är ett citat från en av våra icke själv-censurerade tidningar " Miljötidningen"

Inskränkningar, försämringar och diskriminering – EU i ett nötskal.

De flesta har nog inte kunnat undgå massprotesterna i Frankrike som riktade sig mot ytterligare inskränkningar i arbetsrätten. Protesterna mot den nya förslaget till arbetsmarknadslag, CPE, som innebär att ungdomar upp till 26 år inte har något anställningsskydd – att de skulle kunna sparkas utan någon som helst motivering.

Antisemitism och lobbyister

Var tjugonde svensk är negativ till judar enligt en rapport av Brå (Brottsförebyggande rådet) och Forum för levande historia. Den bygger på enkätsvar från ca 3 000 personer i åldern 16 till 76 år.
Undersökningen ger inget svar på om antisemitismen ökat eller minskat i Sverige de senaste åren.

I mörkrets tid

Så har vi nu fått kännedom om världens viktigaste tal. "State of the union"-talet. Med fagra löften om miljöförbättring vill Bush-adimistrationen återvinna lite av det amerikanska folkets förtroende. Sedan lovar de oss fortsatta krig och en global diktatur. Efter detta tal behöver vi inte längre spekulera.

Forskare som lobbyister?.

Strax efter att Bush utökat antalet CIA-agenter i världen startade den nyliberala föreningen Captus här i Sverige. Den har förgreningar till USA, givetvis eftersom det är där sjukdomen nyliberalism har sin uppkomst.
Captus tidning är ett forum för intellektuell borgerlig idedebatt som i första hand syftar till att ge unga och talangfulla frihetliga skribenter möjligheten att exponera sina idéer och sitt skrivande. Så beskriver tidningen Captus sig själv.

Hur långt skall nedmonteringen av åldringsvården få gå?

Herr Persson slår sig för bröstet och konstaterar att aldrig har Sveriges tillväxt varit så stor!
Hur kan då samhället låta en gammal man ligga i snödrivan och frysa ihjäl ?
Han var dement och sjuklig, den gamle från Pajala, men ingen ville ta på sig ansvaret för honom. Han var färdigvårdad och skjutsades hem till sin stuga. Han tog på sin jacka bak och fram och gick ut. Han belastar inte längre den svenska ekonomin. Han hittades död i en snödriva.

Ett Serbien har dött

Världsbrottslingar – USA/NATO/EU – behövde en syndabock som skulle rättfärdiga deras egna brott mot Serbien, serber och mänskligheten. De försöker med all kraft smutsa ner och kompromettera offret som inte längre kan försvara sig. Slobodan Miloševic försvarade sitt land, sitt folk, men orkade inte försvara sin hälsa och sitt liv. Men mördarna målade sig själva i ett hörn, liksom deras nickedockor och hejdukar i Belgrad.

SKUs 38 kongress.

Vi kunde konstatera att vi är ett förbund som växer. Vi har sedan rikskonferensen 2003 fått flera nya medlemmar och fler lokalorganisationer. Intresset för SKU har det senaste året växt kraftigt, att vi varje vecka skickar ut flera informationspaket är ingen ovanlighet. Medlemsantalet har givetvis inte ökat i den utsträckning vi hoppats på och som vi anser vara nödvändigt.

Arbetsplan antagen av SKUs 38 kongressa

SKU är en kamporganisation för ungdomens demokratiska rättigheter. Vi ska finnas där ungdomen finns. Vi ska vara med när ungdomen tar kamp för sina intressen. Men SKU ska inte bara vara med i rörelsen; inom rörelsen ska vi representera framtiden. Vi ska visa vägen framåt och avslöja huvudfienden – borgarklassen.

Insänt

Finland – offer för kapitalistisk historieförfalskning.

Finland fick sin självständighet (Liksom Polen och baltländerna) av det nya Sovjet-Rysslands regim, Folkkommissariernas råd, med Lenin som ordförande.
Detta enligt dekretet om ”Folkens rätt”, givet den 15 november 1917 av folkkommissarie J. Stalin, då den nya staten Sovjet-Ryssland endast var en vecka gammal!

EU personifierar internationell dubbelmoral

Under våren kommer det att ratificeras ett fiskeavtal mellan EU och Marocko, vilket innebär att länder tillhörande den europeiska unionen får tillgång till att fiska utanför Marockos kust men även Västsaharas. Detta står precis som under alla tidigare överenskommelser inte uttryckligen i avtalet utan är något som var och en får välja om de vill fördjupa sig i. man väljer alltså att blunda för sanningen, för som man brukar säga; ”det man inte vet mår man inte dåligt av”.

TACK!

Äntligen visar Sveriges regering lite råg i ryggen när de vägrar samöva med Israel. Mycket bra !
Men Sverige måste också stoppa vapenexporten till krigförande länder. Vi står nu inför hotet av ett kärnvapenkrig ! Atombomben kommer åter att användas mot människor !

Pressmeddelande SEKO klubb 119

Landstingsrevisorerna har idag kommit ut med en rapport gällande brandsäkerheten i tunnelbanan.
Bland annat skrivs att ”oroväckande brister och oklarheter i viktiga trygghets- och säkerhetsfrågor” präglar SL:s beredskap för att möta katastrofer i kollektivtrafiken
.

Säg inget ont: censur och imperiet

Då makten blir skränigt kriminell, är det dags att få folk att tiga. Den tiden tycks ha kommit över hela imperiet. Yttrandefriheten hotas allt mer, både i USA och i ”det gamla Europa”, men angreppen kommer från helt olika håll.

1
MAJ

med Kommunisterna

Stockholm, Hötorget kl 12.00
La Mano, Katarinavägen kl. 9.30

Malmö, Triangelen kl. 12.00

Gällivare, Torget Gällivare kl 12.00

 

 Nordiskt sommarläger

Ett nordiskt sommarläger arrangeras i år av Norges Kommunistiska Parti, Sveriges Kommunistiska Parti, Kommunistiskt Parti i Danmark och Danmarks Kommunistiska Parti.
Lägret kommer att hållas i Danmark, på ön Egholm, under tiden måndagen den 3 Juli – fredagen den 8 Juli. Till ön åker vi med färja från Ålborg och från Köpenhamn ordnas, vid behov, kollektiv resa till Ålborg.
Programmet kommer att omfatta politiska diskussioner och föredrag, kultur och fritidsaktiviteter mm. Mat och dryck serveras i form av kollektiv självhushållning.
Boendet sker i flerbäddsrum eller så har man möjlighet att ha eget tält med sig.
Priset för sommarlägret meddelas senare, men anmäl redan nu dit intresse till particentralen tel. 08-735 86 40 eller Jan Jönsson tel. 040-49 45 02.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU