PRENUMERERA PÅ:

V-kongressen levererade inte vad media hade hoppats på.

När vänsterpartiet började sin kongress i Göteborg den 5 januari kunde vänsterpartister glädja sig åt ett stort medialt intresse, direktsändningar via tv och alla de stora tidningsdrakarna på plats. Det mediala intresset upprätthölls under hela kongressen, fram till Lars Ohlys avslutningstal den 8 januari. Men därefter har mediernas intresset inte varit lika framträdande, därför att kongressen inte levererade vad media hade förväntat sig.

Europarådets inkvisitionståg följer spåren från 1933

Europarådet antog den antikommunistiska pamfletten i en omröstning den 26 januari. 85 rådsmedlemmar röstade för, 50 emot och 16 lade ner sina röster.
Den två tredjedels majoritet som skulle behövts för att Europarådets antikommunismkampanj skulle gått vidare som en rekommendation för politisk handling till de europeiska ländernas parlament kom alltså inte till stånd. Men därmed är inte faran över.
Europarådet kommer nu att försöka få stöd för sin kampanj i EU-parlamentet. Det betyder för oss kommunister och alla demokrater att kampen mot historieförfalskning, för demokrati och yttrandefrihet måste fortsätta och intensifieras.

Protestera mot:
Fascismen i nyliberala kläder!

Det Europeiska rådets politiska kommission har antagit en rapport med grovt antikommunistiskt innehåll. Syftet är att rapporten ska lanseras och antas under Europeiska rådets session den 23-27 januari 2006. Texten är trångsynt och präglas av en total historieförfalskning som öppet riktar sig mot de demokratiska principerna och respekten för de mänskliga rättigheterna. Rapporten är skriven av den moderate riksdagsmannen Göran Lindblad..

STOPPA HÄXJAKTEN PÅ EUROPAS KOMMUNISTER

De kommunistiska partierna i Norden tar i ett gemensamt uttalande skarpt avstånd från det förslag om fördömande av kommunismen som skall behandlas den 23 – 27 januari 2006 i Europarådets parlamentariska församling på mötet: ”Behovet av ett internationellt fördömande av förbrytelser begångna av totalitära kommunistiska regimer.” Förslaget är ställt av Europarådets politiska kommitté och utarbetat av den moderate riksdagsmannen Göran Lindblad.

”I mina stupade kamraters namn”

Uttalande av den grekiske motståndskämpen och kompositören Mikis Theodorakis angående Europarådets hetsjakt på kommunister:

Europarådet har beslutat att skriva om historien. Att förvränga den genom att sätta likhetstecken mellan offren och aggressorerna, mellan hjältarna och de kriminella, mellan befriarna och erövrarna och mellan kommunister och nazister.”

SPÖKJAKTEN.

De som idag förespråkar fördömandet av historiska händelser är samma andas barn som de som agerade på högerflanken på 1930-40-talet. Då ägnade man sig energiskt och aktivt tillsammans med Nazi-Tyskland åt att inrätta interneringsläger för kommunister och andra progressiva krafter i Sverige (Storsien, Sveg m fl platser). Man drog sig inte ens för mordbrand av kommunistiska tidningslokaler och medverkade till transportförbud av desamma.

”Vården har kommit till oss”

Vården har kommit till de fattiga - det har den gjort med Misión Barrio Adentro, ett folkhälsoprojekt i den fattiga förorten Barrio Adentro vid utkanten av Venezuelas huvudstad Caracas. Denna mission startade 2003 med syfte att bygga upp enkla läkarmottagningar i fattiga områden i Venezuela. 23 000 kubanska läkare år 2005 spelar i detta sammanhang en avgörande roll. De står för vården och har 95 procent av läkemedlen med sig. Allt är gratis. Till hjälp har läkarna ett hälsoteam av volontärer. På sikt ska nyutbildade venezuelanska läkare ta över.

Byggnadsarbetarna står inför sin kanske sista kongress

I juni 2006 kommer Svenska Byggnadsarbetareförbundet att genomföra sin kanske sista kongress som eget förbund. Bakgrunden till detta är det faktum att det just nu arbetas intensivt på centralt håll inom Elektrikerna, Målarna, Byggnads och Fastighets för att kunna genomföra ett samgående mellan de fyra förbunden. Trots att det bland respektive förbunds medlemmar varit känt i drygt ett år att ett samgående planeras så är det alldeles tyst ute i medlemsleden om detta.

Visst lönar det sig att stjäla.

I LO-tidningen nr 1/2006. redogör man löneutvecklingen för Sveriges hundra bäst avlönade direktörer, detta är en intressant läsning. Det är kanske inte någon nyhet för Riktpunkts läsare att lönegapet mellan direktörer och arbetare ökar lavinartat, nej det intressanta är att få ta del av exakta siffror över hur det förhåller sig.
Undersökningen gäller 2004 års taxerade inkomster och man kan då konstatera att genomsnitt på direktörslönerna i var inte mindre än 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 26,4 industriarbetares årslöner..

Motion till Byggnads kongress

Före l959 var Kuba en spel- och bordellhåla som utnyttjades hämningslöst av den USA-baserade maffian. Till sin hjälp hade maffian en lokal general, Batista, som garanterade maffians säkerhet. Kuba var då också en mycket viktig institution för avancerad penningtvätt..

Skuldbelägg inte flyktingarna - Ställ de ansvariga till svars!.

Under senare tid har det debatterats i medierna huruvida flyktingfamiljer fejkat eller medvetet skapat apatiska barn för att få stanna i vårt land.
De första utredningarna har visat att anklagelsen var fel. I andra fall finns frågetecken kvar. Är det möjligt att föräldrar misshandlar sina egna eller andra barn som de tagit hand om på väg till det förlovade landet i syfte att blidka immigrationsmyndigheterna?

Etniskt biologiskt vapen.

Med bioterrorism menas hot om användning eller användning av biologiska ämnen för att orsaka skada, från individer eller grupper som motiverar sin verksamhet utifrån politiska, ekonomiska, religiösa, ekologiska eller andra ideella skäl. Här skulle man också kunna tillägga etniska skäl.

Fakta i fallet Iran

Det senaste halvåret har Västmakternas oro riktats mot Iran. Både Bushregimen och EU-ledarna har gång på gång varnat för att Iran utvecklar kärnvapen och kommer att ”destabilisera Mellanöstern”.
Till skillnad från Iran har Israel inte undertecknat det internationella avtalet om icke-spridning av kärnvapen. Men Israels stora arsenal med kärnvapen verkar inte bekymra någon i Washington, London, Bryssel eller Stockholm.

Tjernobyl snart 20 år efter olyckan - rapport från en IAEA-konferens.

Den 26 april 2006 är det 20 år sedan den hittills största kärnkraftsolyckan inträffade i reaktor nr 4 i Tjernobyl. En rapport om olyckans konsekvenser, snart 20 år efter olyckan, presenterades vid en konferens i Wien den 6 och 7 september, »Chernobyl - Looking back to go forwards«.

Den ökande drogproblematiken.

Drogerna finns i vår omgivning, närmare än de flesta tror och det gäller inte enbart alkohol utan även narkotika. Vuxna vill ofta inte tro att detta med droger drabbar just deras egna barn, bara ”andras”. Det tankemönstret är dock ohållbart, barn och ungdomar drabbas idag och det man måste komma ihåg är att ens egna barn/ungdomar ses, av andra föräldrar, som de ”andra”, de som eventuellt drabbas.

Nöjeskrönika

Så har ännu en av Sveriges största sångerskor lämnat jordelivet, Birgit Nilsson.
Det som upprör mig lika mycket varje gång är detta fjäskande som automatiskt sker när en stor person dör. Som till exempel Björn Afzelius: När han levde så var han så jävla dålig, alla hans skivor var urusla och allting var skit.?.

Hundra tusen tågade genom Berlin

Den 15 januari hölls den årliga minnesde- monstrationen för Rosa Luxemburg och Karl Libknecht. Tusentals människor hade ställt upp bakom röda fanor, banderoller och plakat.
Vi från SKU tillsamman med andra svenskar åkte som vanligt tillsammans med de danska kommunisterna som i år hade större uppslut- ning än någonsin tidigare. Två fulla bussar gick från Danmark, fyllda med danskar och svenskar.

DEN DEMOKRATISKA DIKTATUREN.

Eller den diktatoriska demokratin, vilket ni vill.
Ni som har det minsta hum om världsläget har nog börjat inse att attacken mot World Trade Center (WTC) är en av historiens största konspirationer.

SKP till riksdagen

Jag är ny som sympatisör av SKP och vill gärna skriva en artikel om detta kapitalistiska samhälle. Jag heter Ann-Mari Lahti och är född i ett arbetarhem i Kiruna. Jag är förtidspensionär p.g.a psykisk ohälsa, min man Bosse är också förtidspensionär p.g.a. utsliten rygg.

Insänt

Hur ser SKP på att sossarna har fastnat i det liberala nätet och att pensionen har blivit spekulation på börsen? Samt att SAP för en borgerlig högerpolitik?.

Stöd Ahmed Yusuf.

Ahmed Yusuf, oskyldigt terrormisstänkt, får äntligen hjälp. Men inte av svenska regeringen, vilket hade varit naturligt, utan av privatpersoner som trotsar terrorlagarna. Dessa terrorlagar stiftades inte för att skydda oss mot terrordåd. I det avseendet är de helt verkningslösa.


När nazisterna hämtade kommunisterna,
Teg jag;
Jag var ju ingen kommunist.

När de spärrade in socialdemokraterna,
Teg jag;
Jag var ju ingen socialdemokrat.

När de hämtade fackets medlemmar,
Teg jag;
Jag var ju inte med i facket.

 
 När de hämtade katolikerna
Lät ja bli att protestera;
Jag var ju ingen katolik.

När de hämtade mig, fanns ingen kvar
Som kunde protestera

Martin Niemöller
Tysk teolog som pga sin modiga protest mot Hitlerdiktaturen hölls fången i koncentrationslägren Sachsenhausen och Dachau 1937-1945.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU