PRENUMERERA PÅ:

Från revolten i Frankrikes förstäder till organiserad klasskamp

Under två veckor, i månadsskiftet oktober/november skakades Frankrike av kravaller, upplopp och revolt. Ett uppror som började i Paris fattiga förorter och som sedan spred sig som en löpeld genom hela landet. Den utlösande orsaken var att två unga människor, Bouna Traore, 15 år och Zyed Benna 17 år, brändes till döds i en transformatorstation när dom försökte gömma sig för polisen, samma polis som några dagar senare kastade in en tårgasgranat i en moské vilket gav ytterligare bränsle åt revolterna.

Energisektorn i folkets hand!

När svenska folket för 25 år sen bestämde sig för att energisektorn skulle ligga i hela folkets händer, vid kärnkraftsomröstningen 1980, lovade alla partier som var representerade i riksdagen att dom skulle följa resultatet av folkomröstningen. Men deras följsamhet mot folkviljan varade inte särskilt länge, ganska snart stod det klart att det inte var medborgarnas intressen som kom i första rummet, utan den svenska och internationella storfinansens.

Möte i Aten 18-20 november 2005 för kommunist och arbetarpartier

73 kommunistiska och arbetarpartier från alla kontinenter träffades i Aten 18 - 20 november vid ett Internationellt möte för kommunist och arbetarpartier med temat
”Aktuella tendenser inom kapitalismen. Ekonomiska, politiska och sociala effekter. Kommunisternas alternativ”. Ett antal partier som inte kunde närvara, skickade hälsningar och skriftliga inlägg, som också togs upp bland konferensens dokument

Tal av SKP vid det internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier i Aten.

Den 3 oktober 1940 hölls ett möte i Berlin mellan representanter för den tyska arbetsgivareföreningen och doktor Gustav Schlotterer, överdirektör i Hitlerregeringens finansministerium. Mötets syfte var att behandla Europäeische Gemeinschaft – den Europeiska Gemenskapen – som skulle komma att upprättas efter kriget. Dr Schlotterer anförde bl.a. följandet:

När svenska soldater krigar under USA-befäl.

En svensk så kallad "fredssoldat" i Afghanistan har fallit offer för en attack och bestörtningen i hemlandet är stort. Bestörtning bland folket som vant sig vid att se Sveriges roll i världen som en fredskraft, präglat av neutralitet, alliansfrihet och tiden då Sveriges statsminister jämförde USA:s övergrepp mot Vietnam med de tyska fascisternas terror i Guernica och Treblinka.

Skuldbelägg inte flyktingarna - Ställ de ansvariga till svars!

I skrivande stund debatteras i medierna huruvida flyktingfamiljer fejkat eller medvetet skapat apatiska barn för att få stanna i vårt land.
Många frågetecken tornar upp sig. Är det möjligt att föräldrar misshandlar sina egna eller andra barn som de tagit hand om på väg till det förlovade landet i syfte att blidka immigrationsmyndigheterna?

Ännu ett nollavtal för byggnadsarbetarna.

Den avtalsrörelse som Byggnadsarbetareförbundet genomförde 2003 slutade i ingenting annat än att dåvarande avtal förlängdes utan förändringar. I alla de frågor där parterna var av skilda uppfattningar löstes då problemet genom att man i dessa frågor tillsatte gemensamma arbetsgrupper som till årets avtalsrörelse skulle redovisa vad man kommit fram till. Vad dessa arbetsgrupper kommit fram till är det ännu ingen som vet

Det är banne mig dags att vi återerövrar Sverige!

Sara Lidman varnade tidigt för att Sverige håller på att ges bort utan att vi märker det. Hövdingarna Rosengren och Andersson har i brev erbjudit den nordligaste tredjedelen av Sverige till internationella militärövningar. Detta har vi blivit informerade om, dock ej tillfrågade. Det är också sagt att i förlängningen kan kanske, eventuellt nya arbetstillfällen skapas. Vem vågar då höja sin röst i det arbetsfattiga Norrland?

Kriget mot terrorismen är en bluff.

Den 11 september 2001 störtade två flygplan i World Trade Center och släckte ca 3 000 människors liv. 3 000 intet ont anande människor som befann sig på sina arbetsplatser. CIA, FBI och den amerikanska regeringen hade inte några som helst föraningar om detta terrordåd. Trots det kunde man tre dagar senare hävda att terrornätverket al-Qaida låg bakom och man presenterade en fullständig namnlista med fotografier över de som var direkt inblandade.

4 röster om svensk arbetarrörelses historia!

Denna studiecirkel som hålls med stöd från ABF har pågått under hösten och går nu mot sitt slut. Kamrater från olika länder har läst och diskuterat tillsammans med kamrater från SKP och andra intresserade stockholmare. Vi har gjort nedslag mellan Kommunistiska manifestet och dagens situation för arbetarrörelsen. Vi har även tittat på filmen Ådalen 31.

Privatisering av TOP-bostäder i Gällivare

I texten angående det grundläggande syfte med bolagets verksamhet står skrivet ”att på långsiktiga och affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Gällivare kommun att äga bolaget.”

Inför Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbunds 38:e kongress

Den 4-5 mars håller SKU sin 38 kongress i Stockholm.
Vi publicerar här en intervju med förbundets ordförande, Fredric Olofsson.
Tidigare har SKU haft rikskonferenser, varför går man nu över till kongress?

LLL 2006

Andra helgen i Januari hålls varje år en minnesdemonstration till minne av Rosa Luxemburg och Karl Libknecht som mördades i samband med den tyska revolutionen 1919. På senare år ha också Lenin lagts till i demonstrationen, därav namnet Luxemburg, Libknecht och Lenin – LLL. Demonstrationen är inte en tystlåten sorgemanifestation,

Ångest i kapitalismen

Det finns för mycket ångest i det här samhället. Givetvis finns det även ångest i andra, mer "primitiva" samhällen, och helt säkert fanns det ångest även tidigare. Likväl verkar den blivit mer framstående på senare tid. Inte vet jag ens om termen "panikångest" var känd för 100 år sedan. Det bör ha någonting med det nya ultrakapitalistiska megaindividualistiska samhällssystemet att göra..

Nazisternas demonstration ett fiasko

Lördagen den 29 oktober försökte NSF (Nationalsocialistisk Front) demonstrera i Linköping. SKU deltog självklart i dom manifestationer som genomfördes och bidrog till att nazisternas demonstration blev ett fiasko.

Insänt

V”inglande ”på Golgatavandring
Det klasslösa samhället utan kommunism är detsamma som en kanelbulle utan kanel.
”Reningsprocessen” för vänsterpartiet går oförtrutet vidare. ”HEJA”!
Kommunisten som fortfarande älskar kanelbulle MED kanel.
Bror Wennström

DUV 60 ÅR

Den tionde november 1945 i London, så grundade Världsungdomskonferensen, DUV, (Demokratisk Ungdoms Världsfederation). Denna historiska konferens sammankallades på initiativ av Världsungdomsrådet, vilket grundades under det andra världskriget av ungdomar i de allierade länderna för att kämpa mot fascismen.

Norges Kommunistiska Parti

Vi önsker våre svenske kamerater -
Et godt nytt år!

Fortsatt kamp mot EU,
mot imperialismen,
for solidaritet, fred og sosialisme!

Arbetarrörelsens historia

Studiecirkeln i Arbetarrörelsens historia fortsätter. Onsdag 18 januari 2006 kl. 18.30 i Viktor Jara-föreningens lokal Pontonjärgatan 36, (T) Fridhemsplan Kvällens tema: Mötet med 73 kommunistiska och arbetarpartier i Aten i november 2005 ”Aktuella tendenser inom kapitalismen. Ekonomiska, politiska och sociala eff ekter. Kommunisternas alternativ”.
Intresserade är varmt välkomna!
SKP Stockholmsdistriktet

Vi önskar alla ett

ETT GOTT NYTT ÅR
i kampen för
ARBETE, SOCIAL UTVEKLING
FRED OCH SOCIALISM

Partistyrelsen

Kriget i Irak och rätten till väpnat motstånd

I likhet med angreppen på bl a Jugoslavien och Afghanistan är USA:s och Storbritanniens krig mot Irak i strid mot internationell folkrätt, FN-stadgarna och Nürbergprinciperna, vilka konstatera att ett aggressionskrig är de värste av alla brott.
Tillsammans med åratals av bombningar och sanktioner har kriget orsakat enorma lidande för det irakiska folket.

Sverige är ett av de tre sämsta länderna när det gäller investeringar i det privata näringslivet. Enligt en regeringsrapport uppgick de svenska investeriongarna till knappt 13 procent av BNP, medan EU:s genomsnitt ligger runt 17 procent.
En förklaring är säkert att ”de baltiska staterna, med Estland i topp, är duktiga på att dra till sig utländska investeringar, där svenska storföretag spelar en inte obetydlig roll”, enligt tidningen Riksdag&Departement nr 29/2005

EU-regel viktigare än hälsa
Sverige får inte behålla dagens kontroller av kött, ägg och mjölk från andra EU-länder. Kontrollerna, som i första hand gäller salmonella, hindrar den fria rörligheten och strider mot EU:s regler, slår EG-domstolen fast.
Sverige har försvarat kontrollerna för att hindra salmonellaspridning och pga att flera EU-länder brister i sin kontroll. Men EG-domstolen anser att ett brott mot EU:s regler är värre än eventuell smittspridning.
Intressant i sammanhanget är att kontrollerna knappast har varit ett hinder - köttimporten till Sverige har ökat.

 


SKU önskar
alla medlemmar och sympatisörer
ETT GOTT NYTT ÅR
i vår fortsatta kamp för socialismen!

I medierna talas om omgrupperingar av amerikanska trupper från Tyskland till de nya Nato-länderna i Östeuropa, Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Men det är ingen riktig bild. För närvarande är 76 000 amerikanska soldater stationerade i Tyskland på 74 orter med 310 objekt, och siffran kommer bara att sjunka oväsentligt. 60procent av alla amerikanska trupper i Europa finns i Tyskland. Ramstein är den största amerikanska basen utanför USA och har stor strategisk betydelse. Ramstein ”bidrog på ett avgörande sätt till framgången vid Irak-invasionen”, sa ÖB för USA:s trupper i Europa (EUCOM), General Charles F. Wald i augusti 2003.
Den tyska regeringen kritiserade visserligen USA:s folkrättsvidriga krig mot Irak – men samtiggt upplät man baserna ohindrat för krigstrupperna.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU