PRENUMERERA PÅ:

Kosmetika för att dölja klassamhället

När socialdemokraterna och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet för snart två månader sen presenterade budgeten för 2006 framställdes den som unik av finansministern Pär Nuder i inledningsanförandet som han höll i riksdagen. ”Den budget som nu ligger på riksdagens bord är i ett avseende unik. Man får nämligen gå lång tid tillbaka för att finna en statsbudget som inte innehåller några nya besparingar”.

Partiets valkampanj och kongress

Partistyrelsemötet den 24-25 september beslutade att Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i valen 2006, under partibeteckningen KOMMUNISTERNA. Det gäller i alla val, såväl kommunal-, landstings- som riksdagsval. En valkonferens kommer att hållas i februari 2006, där partiets valplattform kommer att fastställas. Förslaget från partistyrelsen presenteras på annan plats i detta nummer av Riktpunkt.

DE ÄLDRES LIVSSITUATION

Rapporterna som duggar tätt säger bland annat att många äldre inte får den hjälp som de beviljats. Hjälpen i hemtjänsten är tidsbestämd i detalj, tandborstning i x antal minuter, påklädning i x antal minuter, duschning i x antal minuter, dessutom får hemtjänstens duschningsinsats i en del fall omfatta en svåråtkomlig del av kroppen, nämligen ryggen, medan övriga kroppsdelar får klaras av de äldre själva.

Waxholm - vad hände sedan?

Det är nu en tid sedan skandalbygget i Waxholm, där ett lettiskt byggföretag skulle bygga en skola och hade personal som man betalade med skandalöst dåliga löner, 30 kr /timme.
Företaget blev därför av Byggnads försatt i Blockad för avtalsbrott och för företaget LET-LAVAL slutade det hela med konkurs och NCC fick sedan uppdraget att slutföra bygget.

Nytt storförbund inom LO.

Just nu pågår det förberedelser på central nivå för att bana väg för ett nytt storförbund inom LO. Det är Byggnads , Elektrikerna, Målarna och Fastighetsanställda som planerar ett samgående.
För att förbereda detta har man nu inrättat fem centrala arbetsgrupper som rent förutsättningslöst skall undersöka om det är önskvärt och möjligt med ett samgående.

FN, USA och Israel

I augusti utsågs John Bolton till ny USA-ambassadör vid FN. Detta uppfattades allmänt som ett tecken på att Bushregimen är bestämd på att förstöra FN. Men Bush fortsätter bara den amerikanska politik som gällt sedan länge och som har två mål. För det första att motverka varje försök från säkerhetsrådet eller generalförsamlingen att kritisera eller fördöma USA, dess allierade och klientstater – eller att besluta om sanktioner mot dem.

Krigspolitikers avskyvärda tradition.

Med anledning av en dansk soldats död i Irak och statsministerns reaktion på den uttalade ordföranden för Danmarks Kommunistiska Parti (DKP):
Statsministern har kallat anfallet mot en dansk soldat i Irak för en ”avskyvärd och feg handling.”
Soldaten som det handlar om var, som de övriga medlemmar i den olagliga danska ockupationsstyrkan i Irak, i krig och medveten om risken att bli dödad

Nu har de gjort det igen

Det förefaller nu som att delar av den socialdemokratiska rörelsen har gett sig själva den på att inför en minst sagt häpen allmänhet ständigt slå nya rekord i svinerier. Vi minns alla skandalen i Trollhättan, Stockholm osv. Till denna digra och synnerligen svårslagna lista skall nu ytterligare en skandal skrivas in i historieböckerna. Skandalen i Gävle.

”Justitie”-minister.

Just nu håller regeringen på att sätta några av våra mest grundläggande demokratiska rättigheterna ur spel. Regeringen föreslår att telefoner ska få avlyssnas och att Säpo får göra husrannsakan hos personer som inte är misstänkta för att något brott har begåtts. I praktiken betyder det total frihet för godtycklighet, övergrepp på lösa och ofta förmodligen falska grunder - döden för rättsäkerheten.

Folkets väl går före storfinansens!.

Situationen inför valet 2006 präglas av en omfattande arbetslöshet i Sverige liksom i hela världen. Kapitalet sätter ständigt stigande profiter före alla mänskliga behov. Utbredd fattigdom och krig är följden av storkapitalets växande makt.
Världens starkaste militärmakt, USA, och dess bundsförvanter i Nato och EU genomför en gigantisk militär uppladdning för att förverkliga sina intressen

VI FÅR DET VI GER

London - ett blodigt terrordåd, åter igen med oskyldiga dödsoffer. Utfört av extremister. Jag skriver inte islamister. Vi i västvärlden har en tendens att se en bombman i varenda muslim vi ser på gatan. Vi måste lära oss att skilja på begreppen islamister och terrorister.
Vi ser terrordådet. Vi ser de blodiga människorna. Vanliga människor på väg till sina arbeten.

HAR SVERIGE DÖDSSTRAFF?.

Efter elfte september var EU och Sverige väldigt snabba på att införa de så kallade terrorlagarna. Allför snabba, kanhända. Hade man gett sig tid att tänka igenom vad dessa lagar innebär egentligen ? Eller var det, hemska tanke, så att man hade gett sig tid att tänka igenom vad de innebar ?
Enligt terrorlagarna kan en misstänkt person och hans familj berövas alla tillgångar och inkomster.

VAD ÄR TERRORISM?

Vad är terrorism? Vi har nog alla ganska klart för oss vad det ordet innebär. Attacken mot World Trade Center den 9/11 var ett terrordåd, vilka som än ligger bakom det. Bomberna i London var också ett terrordåd även om de var ett direkt svar på det folkrättsvidriga kriget mot Irak.
Attacken mot World Trade Center kom mycket lägligt för Bushadimistrationen.

SKP lämnar Nätverket mot Rasism

Inför en antirasistisk festival som nyligen anordnades av Nätverket mot rasism (NMR) i Stockholm, uteslöts SKP från att delta som arrangör, trots att vi är medlemmar och har en organisation i Salem. Att trots det uteslutas från att delta, är oförenligt med gängse demokratiska spelregler, och själva grundtanken med nätverket.

Konspirationsteori

Enligt min uppfattning är en konspirationsteori tvärt emot vad många tror ingenting man tar ur luften och slänger ned på ett papper. En konspirationsteori uppstår ur en mängd fakta. Att skapa en konspirationsteori är som att bygga ett pussel. Varje faktabit ska falla på plats för att sedan bilda en begriplig bild av verkligheten.

MÖRDARCENTRALEN FORT DETRICK

Fort Detrick är ett namn som borde få håret att resa sig på era armar. Fort Detrick är ett namn som borde få varenda politiker att studsa ur sin stol. Där framställer USA sina biologiska och kemiska vapen.
Och USA använder dem!

SKU Malmö polisanmäler Skånetrafiken

Återigen har Region Skånes ledning tillåtit ett rasistiskt och främlingsfientligt parti att göra reklam på bussarna. Senast var det inför EU-parlamentsvalet 2004 när man tvingades plocka bort Sverigedemokraternas reklam. Nu tillåter man det regionala partiet Skånes Självständighetsparti att göra reklam.

Folkölsprojektet.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har nyligen offentliggjort sina resultat av s.k. ölutköpskontroller som skett i 97 butiker. Kontrollerna innebär att omyndiga nykterister försöker köpa folköl i affären i fråga, vanligen tillsammans med andra varor, för att det inte ska vara för uppenbart.

Försvara de fackliga och demokratiska rättigheterna

Connex skandalösa behandling av ordföranden för SEKO klubb 119, Per Johansson, är en kränkning av alla fackligt organiserades demokratiska rättigheter.
Rätten att kritisera brister i arbetsmiljö och skyddsfrågor är inte bara en rättighet utan också en skyldighet för isynnerhet fackligt förtroendevalda, som Per Johansson var, annars skulle han ha svikit det förtroendet som han fått av sina arbetskamrater.

”Ni ger oss Kroatien – vi ger er Turkiet – okej? ”

Österrike i nyckelroll. – Länge har Carla del Ponte hävdat att Kroatien vägrar samarbeta med Haag-tribunalen och därmed inte är redo för att börja samtal om inträde i EU (30 september.). Då sa hon: ”Ni kan inte ana hur besviken jag är …Gotovina är fortvarande fri.”
Men, plötsligt lämnade Carla en ny rapport där hon kom fram till att ”Kroatien till fullo samarbetar med Tribunalen i Haag”.

Hjälp för föräldralösa ryska barn!

Det var två lärare som kom med barnen i sommar. Den första som kom hette Galina Elagina, född 1944.
Hon har arbetat på barnhemmet sedan 1974. Hon är pensionär, men de 2 000 rubler (ca 500 kr) hon får i pension kan hon inte leva på. Därför tvingas hon att fortsätta arbeta på hel tid. Hon undervisar i matte fem gånger i veckan, från 9.00 till 14.30.

Gällivare på G

Uppåt för Gällivare visar företagsrankningeni tidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD) den 5 oktober. Gällivare i topp i Norrbotten, säger Peter Nordblad, företagarnas regionchef, detta visar att företagen i Gällivare tjänar bra med pengar.
Av samma NSD framgår att Gällivare föranlett fyra ministerbesök för att skåda ”naturundret” vid foten av Dundret

Kamp mot nazismen! Inga fler hatbrott!

Nätverket mot rasism inbjuder till demonstration lördagen den 10 december. Samling klockan 13.00 vid Norrmalmstorg. Tåget går till Norra Bantorget.
Återigen marscherar nazisterna i Salem. Vi vet att det inte är en sorgemarsch, utan ett sätt för dem att föra ut sin hatpropaganda. En hatpropaganda som vill skapa motsättningar mellan människor

USA kallas för världens största demokrati!

USA kallas för världens största demokrati, samt den rikaste nation. Men USA har ett budgetunderskott på 317 miljarder dollar för året 2004. Men massmedia glömmer fakta och sanning, och kolonialismen och nykolonialismen som både Européer och USA är ansvariga för.

Vår kultursituation

För ca 15 år sedan ägde sammanbrottet av de socialistiska staterna i Europa rum, "Muren föll". Detta blev upptakten till en hysterisk avveckling, konkurrensutsättning och privatisering av det samhälleligt ägda även i vårt land. Statlig egendom och företag såldes ut.

 


Stoppa

förslaget till lagstiftningen som ger SÄPO ytterligare möjligheter att okontrollerat och godtyckligt kränka medborgarnas demokratiska rättigheter.
Hemlig övervakning i förebyggande syfte blir nästa steg i att följa USA:s exempel på rättslöshet.
.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU