PRENUMERERA PÅ:

Ett svidande nederlag för den nyliberala politiken..

Franska folkets Nej till EU-konstitutionen kom inte direkt som någon överraskning. Tvärtom, alla opinionsundersökningar före valet visade att fransmännen tröttnat på den nyliberala politiken som är stadfäst i EU, som är själva syftet med unionen och som skulle få en ännu starkare ställning med den nya författningen i ryggen.

Frankrike säger Nej – EU-konstitutionen är död!

På söndagen 29 maj 2005 blev den föreslagna EU -konstitutionen förkastad av 55 procent av de franska väljarna. I Dagens Nyheter den 31 maj kunde man läsa:
”Att i det läget gå ut och säga att konstitutionen är död vore detsamma som att be holländarna stanna hemma, för deras röst räknas inte.
- Nederländerna måste självklart ha rätt att säga vad de tycker. Bara för att Frankrike sagt sitt är inte saken avgjord.

En global mobilisering mot kärnvapen

Att gå i demonstration på Manhattan i New York en 1 maj tillsammans med 40 000 amerikanska fredsvänner och fredsvänner från övriga kontinenter - det glömmer man inte i första taget. Huvudparollen var Förenade för fred och rättvisa – Avskaffa kärnvapen nu! Den största demonstrationen mot kärnvapen i denna stad på 20 år

Välfärd som Amerikamodell

SKP i Gällivare-Malmberget hade i samband med sitt årsmöte vikt en dag åt ett seminarium om välfärden i framtiden. Detta hölls på en lördag och var aviserat i annonsbladet som en inbjudan till allmänheten.

Varför så många arbetslösa?
Och vad skall vi göra med dem?.

I en kapitalistisk ekonomi är den avgörande marknaden den som gäller arbetskraften. Arbetskraftens kostnad är vad som väsentligen styr inte bara livskvaliteten för dem som sålt sin arbetskraft utan också vad som bestämmer det mervärde som köparna kan lägga beslag på.

Marie frågar:
Vad skiljer SKP från KP?.

Vi fick e-post till Riktpunkts redaktion från en ung kvinna, Marie 18 år, som berättade att hon börjat intressera sig för politik och tänkte engagera sig i ett politiskt parti som står till vänster om de nuvarande riksdagspartierna..

Generalsekreterare för Chiles Kommunistiska Parti på besök i Sverige.

Ordföranden för Chiles Kommunistiska Parti efter Gladys Marins tragiska bortgång i en långvarig sjukdom i mars i år heter Guillermo Teiller.
I början av maj besökte han Sverige och – naturligtvis – också Sveriges Kommunistiska Parti.i.

Varför ska man vara med i facket?

Många ungdomar idag ser ingen anledning till att engagera sig eller att vara medlemmar i fackföreningar.
Jag själv har en farsa som varit aktiv i fackföreningsrörelsen så för mig är det en självklarhet om varför man ska vara med. Men många kompisar ser inte varför man ska engagera sig.

De arbetslösa som måltavla.

”Arbetslösa måste arbeta för att få ersättning” är rubriken över en helsidesartikel på DN Debatt onsdagen den 25 maj 2005 av fackförbundet Sacos Samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.
I den argumenterar Wetterberg mångordigt för att man i fortsättning bara ska få a-kassa eller sjukersättning om man utför ”samhällstjänst”.k”.

Döbelns medicin!

Svenska armén fick koppor på 1700-talet vid kriget mellan Sverige och Ryssland. För att snabbt få armén på fötter inympades hela armén med koppbakterier, de som överlevde fick fortsätta slaget. Det kallas för Döbelns medicin.

HIV – USA-krigsgalningars terrorvapen.

Kapitalismens lögnpropaganda döljer att det är USA som utvecklat och släppt ut det på 70-talet framtagna HIVviruset som ett led i USAs fascistiska krigshysteri.

Tillväxternas paradis.

Vilka får då dra det tyngsta lasset och bära den tyngsta bördan?
De ensamstående med barn, arbetslösa, långtidssjuka och allmänt lågavlönade drabbas hårdast av den kroniska tillväxtsjukan.

SVENSKA REGERINGEN ÄR USA:S MARIONETTER

Det visste ni redan och ämnet är egenligen uttjatat men i samband med NATO:s toppmöte i Åre känns det ändock angeläget att ta upp det igen. Den 25 maj hålls (eller har hållits, beroende när denna artikel kommer i tryck) det stora krigsförbrytarmötet på svensk mark!

Död åt fascismen, frihet åt folken!

Jag som skriver det här brevet kommer från en f d socialistisk/kommunistisk stat, nämligen f d Jugoslavien. Ni vet, det landet som styrdes av kamraten marskalken Tito. Det landet upplöstes, som alla vet, i ett blodigt krig, och kommunismen föll.

Ungkommunistiskt möte i Larnaca , Cypern

Klockan 15:45 den 5 maj avgick ett flygplan från Arlanda med två representanter från SKU, destinationen var Larnaca, Cypern. Vi som representerade SKU var Sebastian Björkin Joona och Joel Ahlén , vår uppgift var att presentera det svenska skolsystemet och ideella föreningars inflytande i detta.

Rapport från 3:e Internationella Förberedelsemötet

Världsungdomsfestivalen närmar sig. Arbetet inför denna har varit högprioriterat för SKU. SKU:s Romén Cabrera fick den svenska förberedelsekommitténs förtroende att representera den omkring 80 man starka svenska delegationen på det 3:e internationella förberedelsemöttet den 6-9 maj.

”Aldrig mer krig - Aldrig mer Fascism! Vi fortsätter den anti-imperialistiska kampen!”.

Vid hållandet av det sextio års firandet av Folkets Seger över Nazism och Fascism, som fick ett slut på Andra Världskriget, uttrycker Demokratisk Ungdoms Världsfederation (DUV) sin internationella solidaritet med alla våra medlems- och vänskapsorganisationer samt de fredsälskande organisationer på nationell, regional och internationell nivå som har varit engagerade i kampen för att få ett slut på alla krig, och bygga fred och säkerhet för alla nationer och folk i hela världen.

Öppet brev till justitieminister Thomas Bodström.

Jag har gjort över 20 anmälningar, men bara EN person har blivit åtalad och dömd. Och jag har ändå inte anmält allting, för jag vet att polisen lägger ner anmälningarna. Tycker du det ska gå till såhär? Jag tror polisen lägger ner anmälningarna pga. att jag är organiserad mot rasism och det gillas inte av polisen.

Med tanke på Feministiska Initiativet

Våldet i samhället blir nu alltmer uttalat, allt råare, alltmer skrämmande, samhällsklimatet allt hårdare. En kraftsamling behövs kring detta med all önskvärd tydlighet. Jamen, säger Vän Av Ordning. Det görs ju på alla plan nu!

USA har blod på sina händer.

När det gäller USA ska man inte glömma att det var Vita Huset som har hjälpt Irak med vapen och militär rådgivning. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige är också inblandade. Sverige med till exempel krutleveranser.

SKP i Salems kommun.

Valentina Papastavrou, sedan hösten 2004 medlem i SKP och ledamot i Salems fullmäktige kommunstyrelse, har lagt flera motioner sedan hon blev medlem i vårt parti. Motionerna visar tydligt inriktningen i Valentinas arbete – att representera de svagaste i samhället.

Fram bokförlag
Vårens tema:
Barn och barnuppfostran – i socialistiskt perspektiv
Anton Makarenko
En bok för föräldrar 75 kr + porto
Flaggor på tornen 75 kt + porto
Beställningar:
Box 1566, 171 29 Solna
telefon 08-82 96 45
e-post fram@skp.se

 
 


Sprid flygblad

Glöm inte…
Kampfonden!

Kamrater och läsare av Riktpunkt; Snart
är det dags för semester och för många en
välbehövlig vila.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU