PRENUMERERA PÅ:

Mot imperialismens krig!

Situationen i Sverige liksom i hela världen präglas av storkapitalets offensiv. Det innebär att massarbetslöshet breder ut sig; att arbetsrätten raseras och lönerna pressas. Sociala rättigheter bryts ner, samhällets omsorg om medborgarna ersätts av privatiseringar, nedskärningar och växande klassklyftor. Människorätt och människovärde bestäms av bankkonto och ekonomisk räntabilitet.

Första maj

Sverige är fortfarande ett klassamhälle och det arbetande folket och arbetarklassen har all anledning att utnyttja den internationella kampdagen för manifestationer och demonstrationer. Trots att arbetarklassen genom kamp mot kapitalet och storfinansen nått betydande framgångar på det sociala området, innebär det inte att dessa framgångar för alltid är vunna, de måste ständigt försvaras.

Kommunisterna alltid i främsta led i kampen för fred

Kampen för fred löper som en röd tråd genom hela den kommunistiska historien.
Rötterna kan lätt följas tillbaka till 1905 då det unga gardet inom socialdemokratin gick i första ledet för att förhindra ett krig mellan Sveriges och Norges folk i samband med unionsupplösningen.

Den 9 maj 1945 – för 60 år sedan – slutade andra världskriget

Andra världskriget 1939-1945 känner i sin omfattning och kampens förbittring inget motstycke i historien. Kriget varade i sex år, 61 stater och nästan fyra femtedelar av jordens befolkning var indragna. Mer än 110 miljoner människor stod under vapen. Detta krig krävde historiens största blodoffer, förorsakade den värsta förödelsen och kostade över 50 miljoner människors liv.

Fascismen och kriget mot socialismen

9 maj kommer hundratals miljoner människor i hela världen att fira 60 års dagen för krossandet av den fascistiska krigsmaskinen i Europa. Men vi kan förvänta oss att borgerlig massmedia fortsätter att förfalska både fascismens natur och skälet till att den föll.

För frisk för att vara hemma, för sjuk för att arbeta.

Försäkringskassan drar in sjukpenning för sjuka! Försäkringskassan betalar ut sjukpenning till fuskare i miljardklass. Den tvingar sjukskrivna att gå i förtidspension. Den lever inte upp till rehabiliteringsansvar. Den kontrollerar inte, den tar så mycket tid på sig för kontroll att folk tvingas från hus och hem.

”Chefer, städare och en och annan forskare”.

En heldag om kvinnors arbetsliv på Internationella kvinnodagen den 8 mars.
Detta skedde på Arbetslivsinstitutet i Stockholm och jag gick dit. Jag gick inte dit som feminist men med inställning att yrkesverksamhet är en mycket viktig faktor för jämställdhet mellan man och kvinna.

Folk och Försvar: tuffa frågor, inga svar

Vad är Folk och Försvar? En organisation som säger sig ha till uppgift att ”informera om frågor som rör totalförsvar och säkerhetspolitik samt fred och frihet”. Sådana frågor, säger Folk och Försvars generalsekreterare Lars Ekeman, skall inte ”överlämnas till ett fåtal initierade”. De bör bli föremål för ”en bred diskussion”.

Folkrepubliken Korea – ondskans makt?

Finns det något skäl till att Folkrepubliken Korea, Nordkorea, tillverkar atomvapen och hotar med att producera missilsystem som är kapabla att skicka missiler över USA?

SKU:s skolkampanj drar igång

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund drar nu igång sin skolkampanj. Den närmaste tiden kommer SKU:arna befinna sig ute på gator, torg och på skolor.
Hjälp till.

SKU & SKOLAN.

Vi i SKU – Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund säger NEJ TILL PRIVATA SKOLOR!
Vi anser att skolan skall vara lika för alla – att alla skall ges SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL EN BRA UTBILDNING!

Världsungdomsfestivalen!.

Vart fjärde år samlas tiotusentals progressiva ungdomar från nästan alla världens länder under paroller för fred, vänskap och internationell solidaritet vid världsungdomsfestivalerna.

KUBA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Från 14 mars till 22 april äger den 61:a sessionen av FN:s kommission för mänskliga rättigheter rum i Genève, där USA än en gång försöker att få igenom en resolution mot Kuba.

Kommunisternas 1 Maj 2005.

För socialism och fred!
Mot imperialismens krig,
terrorpolitik och diktatur!

Korta notiser

Arbetslöshet, kvinnofrågor, Studenter, VD-löner m.m...

Valentina Papastavrou.

sedan hösten 2004 medlem i SKP och ledamot i Salems fullmäktige kommunstyrelse, har lagt fem motioner sedan hon blev medlem i vårt parti. Motionerna visar tydligt inriktningen i Valentinas arbete – att representera de svagaste i samhället:.

De arbetslösa som måltavla

Sedan januari 2005, då regeringens så kallade Hartz 4-paket har trätt i kraft, skyddas arbetsförmedlingarna på många håll i Tyskland av polis. Kravallpolis i krigsmundering möter de arbetslösas protestaktioner. Orsaken är att landets över 5,2 miljoner arbetslösa utsätts för ett sparprogram utan dess like.

Vart försvann visionen om det gröna folkhemmet?.

Jag såg på ”Agenda” med Lars Adaktusson på TV1 dagen efter de stora demonstrationerna emot Irak-ockopationen.
Krisen inom socialdemokraterna debatterades. Lars Leijonborg anser de senaste skandalerna så allvarliga att han vill ha nyval. Sen debatterade Widar Andersson (s) och Lillemor Arvidsson (f d Kommunal) med Adaktusson om krisen..

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU