PRENUMERERA PÅ:

Internationell katastrofberedskap en uppgift för Sverige.

Den politik för fred och nedrustning, som Sverige med kraft drev under Olof Palmes ledning, har gett vårt land ett utomordentligt gott anseende bland de flesta statsledningar och bland folken i alla länder.
Vår uppfattning är att denna politik bör fortsätta och intensifieras. Inga åtgärder bör underlåtas för att hindra rymdens militarisering och få bort kärnvapnen från jorden före år 2000.

10 år av svek

All makt utgår från folket, inledde talman Björn von Sydow Riksdagens seminarium den 20 januari 2005, där erfarenheter av 10 års medlemskap i EU skulle utvärderas.
Lika fel som denna inledning var det mesta som landets representanter hade att säga om EU och Sverige på denna tillställning.

KUBA ÄR VACKERT

På hösten beslöt jag och min dotter Maria att rymma ifrån allt vad årets julfirande innebär .Vi bestämde oss för att strunta i skinka, Kalle Anka och Karl Bertil Jonsson och köpte istället en tvåveckors resa till Kuba.
Vårt besök som var förberett på högsta politiska nivå i både Sverige och Kuba innebar att vi fick tillfälle till att träffa Noel Carrillo från Kubas kommunistiska partis centralkommitte.

Dörrmattan på plats

Siv Holma, vänsterpartiet, riksdagskvinna från Kiruna, inledde sin kamp mot försvarsbeslutet med att säga att v-partiet är ingen ”dörrmatta” för regeringen.
Nu när beslutet är taget med den tilläggstext som v -partiet fick som belöning och som på intet sätt kan anses vara juridiskt förpliktande med ordet ”bör”, förekommer ”bör” som det mest använda ordet i beslutstexten.

Forum för levande historia.

Statsminister Göran Perssons syn på människors lika värde, demokrati, tolerans och där mänskliga rättigheter främjas, är den nya myndighet som lanserats på Stora Nygatan Gamla stan i Stockholm och som initialt fått anslaget 60 miljoner kronor av regeringen Persson.
Myndighetens syfte skall vara att genom lärarjournalist utbildningar – seminarier och kulturevenemang belysa nazismens och kommunismens brott mot de mänskliga rättigheterna och det folkmord som genomförts i dess ideologiers namn.

Mayors for Peace.

I föregående nummer av Riktpunkt informerade vi om den kampanj som Borgmästare för fred driver för att rikta människornas uppmärksamhet på kärnvapenfaran. Frågan aktualiseras i och med att alla stater som skrivit på Ickespridningsavtalet om kärnvapen kommer att samlas i New York i maj 2005. Ickespridningsavtalet (ofta förkortat NPT efter den engelska beteckningen) har en artikel 6 som förbinder staterna som har kärnvapen att nedrusta dessa. helt.

Välfärd i framtiden.

Undertecknad sitter som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i Gällivare kommun. Detta innebär inbjudningar till kurser och konferenser som vi har möjlighet att delta i.

Måldokument för socialnämnden

SKP:s fullmäktigegrupp i Gällivare har utformat ett måldokument för socialförvaltningen utifrån vårt partis principer. Dokumentet ska stimulera till debatt om partiets socialpolitiska program inför valet 2006.

USA:s gulag – tvångsarbete och slavlöner.

Boken Gulag av Anne Applebaum gavs ut i USA under 2004 och vann det anseda Pulitizerpriset för facklitteratur. Den har nu kommit ut på svenska och fått mycket beröm i massmedia. I TV har den kallats för ”årets viktigaste bok”.

USA har invaderat Sverige!

Tack för ditt svar på min artikel om Sverige och de amerikanska krigsinsatserna.
Ja, det fälldes inga bomber här. Kvinnor och barn i Sveriges brändes inte upp av napalm som de i Falluja. Inga kvinnor eller småbarn våldtogs av soldater som de i Bagdad och Kabul. Men vi är invaderade ekonomiskt, politiskt och kulturellt..

Öppet brev till justitieminister Thomas Bodström.

Jag har tidigare ställt frågan om Sverige har ett eget Guantanamo. Jag ställer den på nytt. Nyligen ställdes svenska nazister inför rätta, misstänkta för terrorbrott. Det skedde inför domare och jury med vederbörliga advokater på plats. Bevis och motbevis lades fram och granskades. Jag vågar påstå att det var en rättvis rättegång i enlighet med svensk rättspraxis och enligt demokratiska regler, vad jag kan förstå..

Hur långt sträcker sig solidariteten?.

Det gångna året slutade i en tragedi i och med katastrofen i Sydostasien. Där Tsunamin drog fram lämnade den efter sig ödeläggelse, sorg och smärta. I skrivandes stund så uppgår siffran över antalet omkomna, till mer än 150 000 och ordet Tsunami har för oss, ”västerlänningar” och nordbor, fått en ny innebörd och gett oss en ny förståelse för naturens krafter..

Bostad – en klassfråga?

När man börjar närma sig gymnasietidens slut börjar man tänka på sitt liv efter den, den första tanken är kanske att få ett arbete om man inte har målet att fortsätta studierna. Efter frågan om arbete och en möjlighet att försörja sig kommer tankarna på hur man vill inrätta sitt liv, man vill utforma ett liv som man själv styr över.

Feminismen och dess framtid.

Såg på samhällsprogrammet Debatt den 11 januari där ett av ämnena var feminism. De två panelerna bestod av tre personer i vartdera lägret, ena sidan flankerades av Gudrun Schyman, (politisk vilde), Nalin Pekgul, (S-kvinnor), Claes Borgström, (jämO) och andra sidan av Susanna Popova (journalist, författare), Jan Söderqvist (journalist, författare), Johanna Möllerström (Moderat kommunpolitiker, författare)

Europeisk geopolitik - EU, Turkiet och inträdesförhandlingarna.

Varför vill EU:s stats- och regeringschefer att Turkiet ska bli medlem i EU? Skälen nämns i EU-kommissionens rekommendationer att inleda inträdesförhandlingar
med Turkiet. Där sägs under ”Geopolitisk dimension” öppet: ”Turkiet är ett strategiskt viktigt land… Turkiets medlemskap skulle hjälpa EU att bättre kunna trygga
elförsörjningledarna….

Runt hörnet!

Fackföreningarna för en kamp mot lönedumpningar och upphävande av kollektivavtalen som reglerar svensk arbetsmarknad. Denna kamp är i första hand riktad mot EU-tjänstedirektivet som kommer att bli riktgivande för EU:s arbetsmarknadspolitik med fri rörlighet för arbetskraften över nationsgränserna.

En stor sorg har drabbat oss.

Året 2005 börjar med en stor sorg. En katastrof vars omfattning vi inte ännu sett har drabbat flera länder. Byar, städer har spolats bort. Hur många människor som omkommit kommer vi aldrig att kunna få veta. Men vi vet att dödstalet överstigit 200 000.

Att vara mänsklig och solidarisk – att förstå och hjälpa andra Tsunami – katastrofer och solidaritet.

Göran Persson klantar sig och skyller ifrån sig oavbrutet. Först här, i Sverige, där han anklagade UD:s anställda för försummelse, medan han själv fortsatte att fira jul och Laila Freivalds gick på teater – sen vidare, i den stora världen.

6o år med kärnvapen är nog!
Barbara Brädefors ger en inblick i vad som görs i Sverige
och internationellt för att åstadkomma ett massivt folkligt tryck på staterna som i maj i år i New York gör en översyn av Ickespridningsavtalet om kärnvapen.
Vi visar filmen ”Vision för 2020” som kommer från Hiroshima och beskriver den kampanj för kärnvapennedrustning som Borgmästare för fred har inlett.
Diskussion om krig i vår tid och arbete för fred.
Öppet möte för alla intresserade.
Torsdag den 10 mars 2005 kl. 18.00 i Victor Jara föreningens lokal i Stockholm,
Pontonjärgatan 36.
Arr.: SKP.

 
 


 


SKP och vänsterns väg
Rolf Hagel inleder om situationen för vänsterkrafterna i Sverige och vårt partis uppgifter
Medlemsmöte för SKP Stockholm och alla intresserade
Torsdagen den 10 februari 2005,kl. 18.30
I Victor Jara Föreningens lokal, Pontonjärgatan 36 Stockholm

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU