PRENUMERERA PÅ:

Stoppa högervridningen!.

VI närmar oss ett system som man har l USA där två partier representerar 10 procent av befolkningen och 90 procent har Ingen representation alts. I Sverige kommer vi förmodligen att få minst 7 partier som representerar de 10 procenten, med följden att sjunkande valdeltagande och risk för politisk passivitet.

Falsk varudeklaration

En trafikant som visar tecken åt vänster men kör år höger är en fara för den allmänna säkerheten.
En politiker eller en grupp av politiker som kallar sig för vänster men drar för fullt åt höger skapar förvirring och splittring och bidrar till politikerförakt. I förlängningen leder det till passivisering och därmed stöd år reaktionen, för ju färre människor som engagerar sig i politiken desto större makt försvinner till direktörsrummen.

Ny Vänster?

Så var det då äntligen dags för den nya vänstern att samlas. Lördagen den 29 januari samlades därför 72 medlemmar i gruppen Vägval Vänster till riksting för att diskutera och komma framåt i den politiska process vars syfte var att skapa en ny och livskraftig vänster, fri från alla förslavande bindningar till den förhatliga kommunististiska idétraditionen. .

Renegaternas marknad

Nu rider och surfar många av dåtidens s k sanna kommunister på nyliberalismens vågtoppar.
Glömd är klasskampen som utgjorde plattformen för dessa renegaters tidigare politiska framträdanden.
Nu är inte kampen i första hand inriktad på att på bästa sätt tillvarata de arbetande människornas intressen, utan kampen är helt inriktad på den politiska samverkan och samarbete som syftar till att framhålla den "borgerliga demokratins" välsignelse, samt smutskasta och förolämpa de kommunistiska idealen på alla sätt..

Dresden minns!

Jag tillbringade 13 och 14 februari i Dresden, dagarna då för 60 år sedan denna stad totalförstördes av massiva bombanfall tre månader före krigsslutet. Dessa februaridagar 1945 innebär ett outplånligt minne för mig som då var en sjuårig flicka som med far och mor bodde i stadsdelen Striesen. 13 och 14 februari ägde de mest omfattande koncentrerade bombanfallen med konventionella vapen rum som förekommit vid ett enskilt tillfälle mot en enskild stad under andra världskriget. Nästa steg blev Hiroshima och Nagasaki. I början av 1945 hade Dresden en halv miljon invånare och tiotusentals flyktingar..

Hur man tillverkar en myt.

En av de mest ihärdiga borgerliga myterna om Sovjetunionen dammades av nyligen under det bedrägliga valet i Ukraina, som installerade en regering underställd IMF och EU. "Valet" framställdes som en avgörande möjlighet för ukrainarna att förenas med Väst och lämna det sovjetiska arvet bakom sig.
Som den mörkaste sidan av detta arv hänvisades oupphörligen till "folkmordssvälten" som dödade miljoner med ukrainare på det tidiga trettiotalet. En typisk kommentar gavs av Per Ahlmark i Dagens Nyheter den 3 december 2004, Sveriges största dagstidning:

Organiserad systematisk registrering.

Sverige, som i teorin utges för att vara det mest öppna demokratiska samhället, visar sig i praktiken allt mer likna sin idol USA.
Det är inte enbart Säpo och IB som bedriver registrering av enskilda personer och kränker deras integritet. Nu har även svenska fastighetsbolag, såväl privata som allmännyttans kommunala bolag, anslutit sig till verksamheten.

Tsunami - katastrofer och solidaritet

Göran Persson klantar sig och skyller ifrån sig oavbrutet. Först här, i Sverige, där han anklagade UD:s anställda för försummelse, medan han själv fortsatte att fira jul och Laila Freivalds gick på teater - sen vidare, i den stora världen. Senast var det i Thailand där han, utan att blinka, försökte lägga skulden på Thailand och krävde svar på "varför inte Thailand varnade för tsunamin". Detta fast att den enda nationen som kunde förutse tsunamin och varna för den-var USA-som varnade bara sina militära styrkor på Diego Garcia. Persson var oerhört oförskämd mot Thailand men vågade inte fråga USA varför inte de gick ut med någon varning..

Samvetskval?

I Aftonbladet den 19 februari 2005 erkänner Göran Persson att han i praktiken var med om att "lura" svenska folket när det nya pensionssystemet infördes. "Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort", sade statsministern i går.
Denna samvetsdeklaration gjorde Göran Persson på andra sidan jordklotet, nämligen i Australien.
De borgerliga partierna gjorde upp med socialdemokraterna 1998 om att ersättaATP - systemet med det nya rådande systemet.

8 mars 2005!

KVINNODAGEN den 8 mars. Många tankar om detta kommer och går.
Behövs det en kvinnodag? Behövs det inte också i så fåll en mansdag? Behövs det inte en MÄNNISKODAG/ MÄNSKLIGHETSDAG kanske? Behövs det inte en barndag? Behövs det inte-sist men inte minst en SOLIDARITETSDAG?

Pyrrhusseger.

Kung Pyrrhus av Epirus lär efter en dyrköpt seger över romarna med många döda soldater på den egna sidan på 200 talet f. k ha sagt: En sådan seger till och vi är förlorade.
När strategerna bakom skapandet av Europas Förenta Stater valde Spanien som första land att i en folkomröstning ta ställning till en ny EUgrundlag gjorde man valet utifrån övertygelsen att Spanien är medlemslandet där unionen är populärast.

Sveriges Radio och SVT en reaktionens hyena!.

Årtionde efter årtionde tillåts dess grova brott - utan någon påföljd - mot "avtalet" med staten om sann, saklig, allsidig osv rapportering till allmänheten! SR/SVT har inte många reporter som uppfyller "avtalets" krav. Och Granskningsnämnden är av samma skrot och korn!

Hundratals atombomber på US-amerikansks baser i Europa.

"Icke strategiska kärnvapen spelar även i fortsättningen en viktig roll i USA:s och Natos politik", heter det i en undersökning som den US-amerikanska Kongressens vetenskapliga tjänst (CRS*) i september 2004 publicerade angående betydelsen av taktiska atomvapen för Washingtons och Natos militärpolitik.

Intervju med Aleida Guevara.

”Vi har vunnit vår rätt att bestämma”
Den första saken som slår dig i mötet med Aleida Guevara är glimten i hennes ögon. Det är samma ögon som har tittat ned på oss från oräkneliga porträtt av hennes far, revolutionären Ernesto Che Guevara.

Skolkampanjen drar igång!

SKU:s skolkampanj har det länge varit tal om, starten för den har skjutits fram ett antal gånger. Men nu är det lång om länge äntligen klart. Samtidigt som detta numer av Röd Framtid når dig, går tryckpressarna och kopieringsmaskinerna varma för att få fram flygbladen och affischerna.

Gladys Marins.

Med anledning av er partiordförande Gladys Marins dödsfall vill jag som representant för medlemmarna och partistyrelsen i Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) framföra vårt djupa medlidande med era medlemmar och hela den chilenska arbetarklassen.

Connex ledning är desperata!

Connex Sverige AB klarar inte av att driva kollektivtrafiken med vinst. De faller på eget grepp när de konkurrerat ut andra med extrema underbud så som på Norrlandståg så klarar de inte längre av att ta vinsterna från tunnelbanan och täcka förluster på buss och tåg.

KUBA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, FÖR EN VÄRLD FÖR MÄNNISKOR MED RÄTTIGHETER.

Från 14 mars till 22 april äger den 61:a sessionen av FN:s kommission för mänskliga rättigheter rum i Genève, där USA än en gång försöker att få igenom en resolution mot Kuba.

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU