PRENUMERERA PÅ:

RIKTPUNKT 1-04

Med bl.a.
”Obalanstalet” är 1 311 000 personer.
Där demokrati bara är tomma ord.
Han försvarar den röda stjärnan!
Antisemitismen och kritiken mot Israels ockupationspolitik
Kuba utvecklar telekommunikationerna.
Arbetarna i Brasilien kämpar mot Lula.
Opportunistisk socialism
USA planerar nya krig.
Röda Norrbotten ”blå”
Med SKU in i 2004 – en uppmaning

RIKTPUNKT 2-04

Med bl.a.
Bojkotta EU-valet!
Byggarbetarnas arbetslöshet skapar drömläge för oseriösa ”Helpmans”.
Rättskandal med politiska förtecken!
Interventionistisk utlänningspolitik
Folkmord, folkrätt och den kapitalistiska förintelsen.
Vänsterpartiets kongress - Det blev inte ens en tumme.
Carla utan bevis – May utan hälsa.
Europeiska vänsterpartiet helt underordnat EU-systemet
Två SKP-mandat i Piteå.
Protestera mot USA:s koncentrationsläger!

RIKTPUNKT 3-04

Med bl.a.
Budget för en kapitalism i "lågkonjuktur"
Energidebatten åter het i landet.
Sociala nedskärningar i EU.
Kommunfullmäktige i Piteå
Terrorism och presidentval i USA
Iskarel måste riva muren och häva ockupationen!
Första Maj - Historiska rötter.
avveckling av allmännyttan.
Feministiska proppen
Ungdomsfullmäktige i Gällivare
Från Västkusten - LITE NYTT

RIKTPUNKT 4-04

Med bl.a.
Bojkotta EU-valet!
Utflaggning av svensk arbetsrätt och svenska löner..
EU göder storföretagen.
Valet handlar om Nej till EU!
Tortyr och mord – tradition for USA:s befälhavare.
Haiti – en historia av skuld
Vem dödade Nicolas Berg?
Demokrati som fälla .
EU och alkoholen.
Filmrecension: Comandante
30 år efter Salazarfascismen– en dag värd att firas!

RIKTPUNKT 5-04

Med bl.a.
Längre arbetstid, lägre lön – inte med oss!
Folkomröstning om EU-författningen!..
EU:s tidtabell.
På dagordningen i Tyskland – växande armod
Bush och tortyren av Iraks barn..
Ronald Reagans bravader
Folkets poet.
SKU hos de grekiska ungkommunisterna .
Vart är trafiken på väg?
Lågkonjunkturen under midnattssolen
Varför reagerar inte svenska regeringen?

RIKTPUNKT 6-04

Med bl.a.
Den offentliga och generella välfärden kan finansieras!
Nyttig läxa!
Vilket land är största hotet i Mellanöstern?
Milosevic har rätt till självförsvar.
Byggnads utmaning till SKU.
Östutvidgningen av EU hur blev det?
Tankar kring en kongress.
Sverige har väl inte ett mini-Guantanamo?
SKU Linköping startat!
Nej till EU-armé och upprustning!
Solidaritet med Kuba!

RIKTPUNKT 7-04

Med bl.a.
En annan värld är möjlig!
Kommentar om presidentvalet i USA.
Trollhättan dubbel tragedi.
Energidebatten: Respektera folkviljan!
Om klasskamp och demokrati.
Internationell kommunistisk konferens i Aten.
London Calling.
Hur mycket får det fria ordet kosta?
Sanningen angår alla.
Efterlysning! Foton från interneringslägren i Sverige.
Leve intifadan, intifadan lever!

 

1917
2004


87 år i kamp för
fred och socialism!

RIKTPUNKT 8-04

Med bl.a.
Förberedelse för nya sociala nedskärningar!
Borgmästare för fred manar till aktion.
Fortsatt kaos på byggmarknaden..
Öppet brev till LO.
Vänsterpartiets kris.
Fallujas barn dödas med svenska vapen
DDR var annorlunda.
Demokratin i Ukraina
Fascism, judar och klasskamp.
De sociala behoven måste styra budgetramarna
Ett steg åt vänster!

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU