PRENUMERERA PÅ:

Förberedelse för nya sociala nedskärningar!

När Pär Nuder definierar grupper av människor som ett köttberg ger han uttryck för den inställning som den styrande byråkratin och storfinansen delar med allsköns högerextremister.
De ser sig som en elit med rättigheter och ett inmurat människoförakt som alltmer liknar de vi känner från historien.

Borgmästare för fred manar till aktion.

Mayors for peace, som är organisationens engelska namn, har sitt säte i Hiroshima.
I augusti 2005 har 60 år gått sedan USA:s bombningar av Hiroshima och Nagasaki med atombomben I maj 2005 samlas 188 länder som har undertecknat avtalet om ickespridning av kärnvapen till en översynskonferens i New York. Frågan blir: Var står vi och vart går vi?.

Fortsatt kaos på byggmarknaden.

Kaoset på den svenska byggmarknaden fortsätter.
I Riktpunkt har vi tidigare berättat om de problem som framförallt Byggnads har med arbetskraften från de nya EU-länderna, då främst Lettland, Polen och Tjeckien. Bekymret är att företag från dessa länder räknar åt sig objekt i Sverige och genomför dessa med egen arbetskraft till för svenska arbetsmarknaden skandalöst låga arbetslöner.

Öppet brev till LO

Arbetare söks – men bara tillfälligt
Enligt metallarbetarnas facktidning Dagens Arbete nr.4/2004 var år 2003 en stor andel av alla nya jobb tillfälliga : Inom Jord- och stenvaruindustri 25 procent, Gummi och mineralutvinning 39 procent, Gruvor och mineral 47 procent, Stål och metallverk 58 procent, Massa och pappersindustri 94 procent. Förra året var över hälften av de nya jobben inom industrin tillfälliga projektanställningar. Det vi därmed bevittnar är en ny form av en växande underklass.

Vänsterpartiets kris!

När C H Hermansson i TV analyserade orsakerna till dagens problem inom vänsterpartiet påstod han att de började med APK:s tillkomst 1977.
Detta påminner om den kända taktiken som tjuven använder när han flyr brottsplatsen och skriker: ”Ta fast tjuven!” för att avleda uppmärksamheten från sig själv.
Utvecklingen bort från det kommunistiska partiet och dess ideologiska grunder inleddes just av C H i början på 1960-talet.

Fallujas barn dödas med svenska vapen.

Försvarssamarbetet mellan Sverige och USA har intensifierats under diktator Bushs ledning. I april 2003, mitt under brinnande Irakkrig, undertecknade Leni Björklund och Donald Rumsfeld ett ramavtal som skulle underlätta det militära samarbetet mellan Sverige och USA. Samtidigt lägger man ned det svenska försvaret.
Inom det svenska försvarsdepartementet finns en särskild kommission som ansvarar för de allt tätare kontakterna med USA.

DDR var annorlunda

”Die DDR war anders” är titeln på en tysk bok som utkom år 2002. Med titeln avses att DDR var annorlunda än västtyska Förbundsrepubliken och annorlunda än den i dag beskrivs i böcker, tal och media.
Boken vill ge en ”kritisk värdering av DDR:s sociala och kulturella institutioner”. Sådana böcker ligger inte i travar långt framme på bokhandelsdiskarna..

Demokratin i Ukraina

Under hela valrörelsen i Ukraina har Europas nyhetsbyråer utgått ifrån att Ukraina enbart består av Kiev. Huvudstadens demonstrationer till stöd för oppositionskandidaten Justjenko har framställts som om hela folket till 100 procent ville se honom som president.
Men över 80 procent av Ukrainas nationalprodukt framställs i landets östra delar, inte minst kolgruvorna.

Fascism, judar och klasskamp.

Forum för levande historia är en svensk myndighet som etablerades 2002 av Göran Perssons regering, på samma organisatoriska nivå som Skatteverket.
På websaijten www.levandehistoria.se beskrivs Forum för levande historia:
”En kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Forum för levande historia ska arbeta konkret och långsiktigt med att på olika sätt fördjupa kunskapen om brott mot mänskligheten så som folkmord och förföljelser, både om det som har skett i historien och det som pågår idag.

Länken mellan aktivitetshuset i Gällivare och narkotikabönder i Colombia.

Vad har det tilltänkta aktivitetshuset i Gällivare gemensamt med de indianska bönderna i Colombia, Bolivia och bönderna i bergsbyarna i Afghanistan?
Jo, de finns i var sin ända av en produktionskedja förmedlad av den gudomliga omhuldade fria marknaden och dess demokratiska krafter. Om inte de fattiga bönderna i u-länderna fortsätter med sitt odlande av opiumvallmo så svälter de ihjäl..

De sociala behoven måste styra budgetramarna

SKP i Gällivare har ett mandat i kommunstyrelsen samt två i kommunfullmäktige.
Vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 november 2004 presenterade socialnämnden ett förslag till måldokument som vi inte kunde godkänna. Till efterföljande kommunfullmäktige den 29 november utarbetade vi ett eget förslag som presenterades för kommunfullmäktige. Det vi kraftigast reagerade mot var att verksamhetens målsättning genomgående underställdes ekonomi och budget.

Ett steg åt vänster

Valentina Papastavrou valdes i senaste kommunalval på vänsterpartiets lista in i Salems fullmäktige och utsågs till ledamot i kommunstyrelsen.
På hösten lämnade hon vänsterpartiet och blev medlem i SKP.
Riktpunkt har träffat Valentina en lördag förmiddag när vi gemensamt delade ut flygblad i Salem med information om Valentinas kommunalpolitiska arbete och om SKP.

Salem nazistfri zon! Slut på våldet – Inga nazister på våra gator!

Några av partierna i Salems kommunfullmäktige har gjort ett uttalande som syftar på nazisternas intrång i Salem idag. Jag deltar inte i det uttalandet, därför att det inte tydligt tar avstånd från nazisternas stöveltrampsmarscherande hatparad. Jag är för fredliga och folkligt breda demonstrationer, och jag anser att det är viktigt att samarbeta med alla goda krafter, till skillnad från (v) i Salem, som deklarerat att de inte samarbetar vare sig med polisen eller med antivåldsorganisationen ”Vuxna i vägen” (VIVA).e.

Vad de svenska medierna missar

Det är lite glest i nyhetsutbudet om slaget i Falluja i de svenska medierna. Vi som lyssnat på Rapport och läst de stora kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen vet att den amerikanska armen dödat minst 1 200 motståndsmän.
Det skrivs och sägs i den andemeningen att här har USA lyckats. USA måste bringa säkerhet inför valet, säger utrikesminister Laila Freivalds och rättfärdigar därmed de amerikanska övergreppen på civilbefolkningen.

Till inspektionen för strategiska produkter

En gång för länge sedan, på den tiden jag var enfaldig, trodde jag att ordet demokrati stod för folkstyre.
Jag trodde att ordet demokrati garanterade mänskliga rättigheter.
Jag trodde att demokratin höll moralens flagga högt.
Jag trodde att vår regering höll sig till skrivna undertecknade lagar och konventioner.
Jag trodde fel. Jag har lärt och förlorat mina illusioner.

Uttalande från DUV med anledning av Yassir Arafats död

Demokratisk Ungdoms Världsfederation utrycker sin djupaste sorg över avlidandet av Yassir Arafat, det palestinska folkets historiska ledare, ledare för Palestinas befrielseorganisation (PLO) och för den palestinska myndigheten.

Stöd den kubanska revolutionen!

Sedan 1959 har den kubanska revolutionen varit en ledstjärna och inspiration för miljoner människor över hela världen. Revolutionen, ledd av Fidel Castro och Che Guevara, besegrade Batistas marionettregering och avslutade århundraden av spanskt och amerikanskt kolonialstyre. För första gången i historien fick det kubanska folket möjlighet att upprätta självständighet och säkra folkets rättigheter att själv bestämma över sitt eget öde samt att sätta sina egna ekonomiska mål och styra utvecklingen av sin unika kultur.

Bostadsförmedlingen LO.

Vad har Skandiachefer och andra välbeställda potentater inom den privata sektorn och näringslivet gemensamt med företrädare för den s.k. arbetarrörelsen? Är det förutom höga löner, avgångsvederlag, häftiga pensioner, tillgångar och förturer till attraktiva bostäder och lägenheter för sig själva och sina släktingar?
Ingela Thalén socialdemokrat och f.d. socialförsäkringsminister, är ordförande i en stiftelse ”Allmänna Barnhuset” och anser i en NSD-intervju att citat: ”det är lätt att ge förturer till socialdemokrater, för man vet att de är bra hyresgäster”l.

”Socialpolitisk uttalande”

Socialminister – vad är det för post?
Vad har denne månntro på sin lott?
Är det att se till alla människors väl
Eller har man till någon sålt sin själ?

Kampen för samverkansavtalet i Upplands Väsby kommun

Jag sitter numera som suppleant i styrelsen för HSO i vår kommun.
Där har vi en väldigt driftig ordförande vid namn Hjördis Eldh. Hon är pensionerad men jobbar ändå heltid med handikappfrågor.

Göran Persson går hand i hand med Bush!

Bland de första att följa USA:s direktiv att utvisa irakiska diplomater var Göran Persson. Sedan ljuger han svenska folket rätt i ansiktet när han säger att det hade ingenting med USA att göra. Vi vet att den svenska regeringen och så även Säpo gladeligen samarbetar med Bushadministrationen. Att ge Ryssland och Frankrike sitt stöd i Irakfrågan var bara ett spel för det svenska folket.

Folkomröstning om EU-grundlagsförslaget!

Senaste EU-valet, hösten 2004, liksom i folkomröstningen om EMU året innan visade på en enorm klyfta mellan folket och Sveriges beslutsfattare.

Lyssna på Kommunisterna i radio!


Frekvensen är FM 92,0 mhz och kan höras i Sydvästra Skåne. Fredagar kl 18.00 – 19.00
Sändningarna kan avlyssnas i efterhand på Internet

http://www.kommunist.se

Den officiella historieförfalskningen rullar på.

Läs om viktiga politiska händelser utifrån kommunistisk perspektiv.
Beställ böcker på Fram bokförlag
Minnen och reflexioner av Marskalk Zjukov
Brevväxlingen Stalin-Churchill-Roosevelt 1941-1945
Andra världskriget – myter och verklighet
Frisco-Per
Hela boklistan på www.skp.se/fram
Tel. 08-824596
Fram, Box 1566, 171 29 Solna

LLL - 2005

SKU åker som vanligt till minnesdemonstrationen för Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht den 9:e januari 2005 i Berlin, kontakta förbundscentralen för mer information.

God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Sveriges
Kommunistiska
Ungdomsförbund

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU