Senaste EU-valet på hösten 2004 liksom i folkomröstningen om EMU året innan visade på en enorm klyfta mellan folket och Sveriges beslutsfattare.
Den senaste opinionsmätningen om EU-sympatierna i hela unionen bekräftade samma bild: Svenska folket vill försvara sin självständighet, majoriteten vill inte ha EU och har inga goda erfarenheter med unionen.
Slutsatsen som riksdagen och regeringen drar av detta är inte den som borde vara given i en demokrati – att man följer folkets krav.
Nej, Sveriges riksdag och regering drar i stället slutsatsen: Låt inte folket bestämma!
Medvetna om att den grundlag som EU vill anta skulle få ett rungandeande NEJ av folket förvägras vi rätten att rösta bort den.
Riksdag och regering vill anta författningen mot folkets vilja.
För att förbättra stämningen och lotsas om ”demokrati” har socialdemokratin och de borgerliga partierna bestämt att genomföra en stor indoktrineringskampanj bland folket. Men beslutet om grundlagen vill man därefter ändå klubba själv.

Svenska folket måste nu med kraft reagera, kravet är självklart:
Folkomröstning om EU-grundlagsförslaget