Kampen för samverkansavtalet i Upplands Väsby kommun

Jag sitter numera som suppleant i styrelsen för HSO i vår kommun.
Där har vi en väldigt driftig ordförande vid namn Hjördis Eldh. Hon är pensionerad men jobbar ändå heltid med handikappfrågor.
Samverkansavtalet som är inskrivet i handikapp-planen i kommunen innebär att alla kommunla förvaltningar ska ge handikapprörelsen möjlighet att samverka innan beslut tas, speciellt då det gäller stora förändringar som rör oss.
HSO har under året träffat en förvaltning i taget för att informera om samverkansavtalet, som ofta fungerar dåligt. Det är skillnad på samråd och samverkan. Samråd är mer en information innan beslut tas. Samverkan betyder att vi innan beslut ska tas får möjlighet att lämna synpunkter och påverka beslutet.
Vi har numera fått en ny socialchef i kommunen, Maria Häggblom, som är positiv till utökad samverkan.
En grupp från HSO har fått möjlighet att samverka när det nu skrivs nya riktlinjer enligt
Lagen om stöd och service. Trots att Hjördis (som är närmare expert på handikappfrågor) och gruppen har lämnat värdefulla ändringar och tillägg till dokumentet har handläggarna på socialförvaltningen ignorerat det mesta. Dock har vi goda kontakter med politiker i högsta kommunledningen som nu fått vara med och sätta press på dom.
Den nya socialchefen har kommit in i en speciell kultur som råder på förvaltningen, och det kanske inte blir så lätt att leda detta gäng av tjänstemän som har sina egna revir att försvara.
Idogt arbete och en hård kamp behövs för att försvara samverkansavtalet.
En eloge till Hjördis och alla andra som utan lön jobbar hårt för att demokratin ska fungera!

Annika El Mourabit Olsson
SKP Stockholmsdistriktet