Stöd den kubanska revolutionen!

Kubas bragder
Sedan 1959 har den kubanska revolutionen varit en ledstjärna och inspiration för miljoner människor över hela världen. Revolutionen, ledd av Fidel Castro och Che Guevara, besegrade Batistas marionettregering och avslutade århundraden av spanskt och amerikanskt kolonialstyre. För första gången i historien fick det kubanska folket möjlighet att upprätta självständighet och säkra folkets rättigheter att själv bestämma över sitt eget öde samt att sätta sina egna ekonomiska mål och styra utvecklingen av sin unika kultur.
De startade byggandet av riktig frihet.

Allmän sjukvård
Idag erhåller det kubanska folket en sjukvård som kan mäta sig med den bästa i de utvecklade kapitalistiska länderna. När revolutionen startade 1959 hade Kuba 6 000 läkare, 3 000 av dem lämnade landet kort därefter. Idag har Kuba ca. 67 000 läkare, det är en läkartäthet på 167 invånare per läkare. Sverige ligger på ungefär 230 invånare per läkare. Det är en häpnadsväckande prestation med tanke på att det till exempel i USA går 358 personer per läkare och i Storbritannien 610.
Kuba har fler läkare och sjuksköterskor som arbetar i utvecklingsländerna än Världshälsoorganisationen, WHO. Kubanska läkare är allmänt kända för sin villighet att besöka och behandla patienter från de mest fattiga och farligaste länderna och regionerna i världen. Jämsides med tryggandet av varje kubans rättighet och tillgång till medicinsk behandling innehar också Kuba den lägsta spädbarnsdödligheten av alla utvecklingsländer samt en lägre barnadödlighet än de flesta av de så kallade I-länderna, inkluderat USA. Spädbarnsdödligheten i Havanna är lägre än i Washington DC. Kuba har även gjort enastående framsteg inom medicinsk forskning som omfattar nya mediciner och vacciner för bland annat behandling av Meningitis b (form av dödlig hjärnhinneinflammation) och cancer – på Kuba är medicin och vaccin självklart gratis för alla. De håller även på med att arbeta fram ett vaccin mot AIDS. I dag studerar över 3 000 utländska studenter grundläggande medicinutbildning i Havanna – kostnadsfritt. Studenterna kommer från olika länder i Latinamerika och Karibien. Kuba har även välkomnat över 300 unga studenter från USA. Enda villkoret är att de, efter sin utbildning, måste återvända tillbaka till sina egna kommuner, områden, för att hjälpa sitt folk.

Fri utbildning
I likhet med alla koloniserade och underutvecklade länder hade även Kuba en gång i tiden många outbildade. Innan revolutionen 1959 kunde mindre än var femte person läsa. Efter revolutionen bortarbetades det nästan på en gång. 1961 utropade Castros revolutionära regering ett utbildningsår. 1962 sjönk graden av outbildade, ej läskunniga från 23,6 till 3,9 procent. Enligt FN har Kuba idag bland det högsta antalet utbildade samt, per capita, det högsta antalet lärare per student, i världen. Barnen på Kuba får den bästa utbildningen i hela Latinamerika. Kubanska lärare arbetar även i hög grad som volontärer runt om i världen, för att hjälpa och uppmuntra andra i utvecklingsländerna att följa det kubanska exemplet. De bidrar med sin kunskap och skicklighet till stöd för dem som annars aldrig hade fått möjligheten. Den kubanska revolutionen prioriterade allmän hälsa och utbildning, och än idag presenterar Kuba en filosofi som ser till människors grundläggande behov som en rättighet och inte som ett privilegium.

Stoppa blockaden
Trots alla bragder som gjorts sedan revolutionen 1959 är Kuba fortfarande ett land som försöker att övervinna kolonialismens arv. Politiker i många rika länder, även Sverige, mest bara pratar, när det uppstår problem så angriper man symptomet och inte orsaken. Vi upplever alltmer neddragningar och försämringar inom vård, skola och omsorg, nedläggning och utflyttning av företag, rasism och ökad fattigdom samtidigt som en liten del människor i samhället blir allt rikare.
Kubas revolutionära regering ser till att säkra det kubanska folket dess grundläggande behov. Idag fortsätter Kuba att klättra allt högre i olika samhällsrankningar, de bevisar att de prioriterar skola, vård och omsorg för alla. De är inte rankade högst upp, inte minst på grund av att det finns starka krafter som gör allt för att försöka hindra Kuba från att utvecklas. Vi måste komma ihåg att Kuba fortfarande är utsatt för angrepp.

USA:s regering har bland annat stött invasioner på Kuba, ägnat sig åt sabotage, bombningar, mordförsök på ledare samt skjutit på civila kubanska flygplan. De fortsätter att isolera Kuba och säger att det lilla landet är ett hot. Kuba visar på en värld utan fattigdom, svält, hemlöshet, krig, ett sätt att behandla och bekämpa svåra sjukdomar, solidaritet med alla utsatta, kort och gott – att en annan värld är möjlig. Enda hotet Kuba kan vara är att de är ett föredöme för mänskligheten.
USA har gjort det nästan omöjligt att handla med Kuba utan att bli utsatt för sanktioner. Som ett exempel så har företag som producerar varor som innehåller mineraler eller komponenter från Kuba ingen möjlighet att exportera till USA. Kubanska fartyg stoppas kontinuerligt och deras last beslagtas. De som tillåts att passera USA:s blockad tvingas att betala omåttligt höga tullavgifter till USA:s regering.

Den Europeiska Unionen, EU, har följt USA:s exempel och arbetar med att försöka underminera den kubanska regeringen. Blockaden har begränsat Kubas möjlighet att köpa medicinsk utrustning samt den mest enkla astmamedicinen. För ett tag sedan införde George W Bush restriktioner på hur ofta kubaner som bor i USA skall få träffa sina familjer på Kuba. Begränsningarna i att resa var inte Kubas beslut, utan USA:s.
Trots allt har USA:s blockad inte fått det kubanska folket att knäböja och ge upp.

I solidaritet med det kubanska folket fördömer Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund USA:s blockad!

SKU:s förbundsstyrelsemöte
Solna 041120