Uttalande från DUV med anledning av Yassir Arafats död

Demokratisk Ungdoms Världsfederation utrycker sin djupaste sorg över avlidandet av Yassir Arafat, det palestinska folkets historiska ledare, ledare för Palestinas befrielseorganisation (PLO) och för den palestinska myndigheten.

Vi utrycker våra djupaste kondoleanser till ledningen av vår palestinska medlemsorganisation, General Union of Palestine Students (GUPS), till Yasser Arafats familj och till alla palestinier. Vi uppskattar högt att Yassir Arafat ledde GUPS in i DUV som medlemsorganisation, då han var ledare för denna ungdomsorganisation.

DUV:s historia är starkt kopplat till den palestinska saken. Sist vi var i Palestina var i mars 2004 för att deltaga i DUV:s solidaritetsbrigad. Då hade vi möjligheten att träffa Yassir Arafat i hans kontor i Ramallah och utrycka vårt förtroende för folkets seger. Denna aktivitet pågick inom ramen för vår solidaritetskampanj med det palestinska folket, som genomfördes under parollen: Frihet och rättvisa åt Palestina!

Vi tar denna möjlighet i akt för att understryka att DUV starkt motsätter sig och fördömer den fortsatta aggressionen, statsterrorismen och det fortsatta ockupationen som utförs av den israeliska regeringen i Palestina. Vi bekräftar vår historiska solidaritet och stöd för den palestinska saken och dess krav; nämligen en självständig palestinsk stat med huvudstad i östra Jerusalem, slut på den israeliska ockupationen och de palestinska flyktingarnas rätt att återvända på FN-resolutionernas grunder.

Detta är också ett ögonblick som ger oss mod och beslutsamheten att stärka våra krafter och insatser ännu mer, för solidariteten med Palestinas ungdom och hela folket.

Livet, kampen, övertygelsen och beslutsamheten hos Yassir Arafat inspirerar oss till fortsatt kamp mot imperialism, krig och ockupation – för fred, självständighet, nationell suveränitet och sociala framsteg.

Samordningsrådet/huvudkontoret DUV
Budapest den 11 november 2004