Till inspektionen för strategiska produkter

En gång för länge sedan, på den tiden jag var enfaldig, trodde jag att ordet demokrati stod för folkstyre.
Jag trodde att ordet demokrati garanterade mänskliga rättigheter.
Jag trodde att demokratin höll moralens flagga högt.
Jag trodde att vår regering höll sig till skrivna undertecknade lagar och konventioner.
Jag trodde fel. Jag har lärt och förlorat mina illusioner.

Svenska regeringen talar om fred men skeppar tonvis med vapen till krigförande länder såsom USA och Storbritannien.
Mitt under brinnande Irakkrig undertecknar Leni Björklund ett ramavtal om intensivare militärt-industriellt samarbete med USA vilket i förlängningen skulle gynna deras gemensamma säkerhetspolitik. Samtidigt som det svenska försvaret i princip läggs ned.
Nu ska svenska regeringen lura in oss i NATO eller till EU:s anfallsarmé. Eller kanske man ska kalla denna arme fredsbevarande med rätt att anfalla i förebyggande syfte?

Jag vet. Vi har ingen fiende i öster längre och svenska regeringen har slutit pakt med djävulen i väster. Så vad har vi att frukta?
Jo, detta har vi att frukta.
Svenska staten kan godtyckligt sälja sitt folk till en terrorstat som t.o.m. utvecklar nya kärnvapen, som utan FN-mandat anser sig ha rätt att starta krig, som planerar nya krig. Ett tredje världskrig står för dörren. Ett krig som kommer att få de överlevande att avundas de döda. Det har vi att frukta.
Svenska staten bidrar i mycket hög grad till denna utveckling genom att skeppa tonvis med vapen över atlanten och genom att samarbeta militärt med denna stat. Och genom att sälja ut vapenindustrierna. Detta sker mot folkets vilja och trots dess protester.
Men jag borde väl inte vara förvånad. Jag har läst min historia. Detsamma skedde även under andra världskriget. Svenska staten stödde även då fascismen.

Demokratin är död. Det svenska folket har en demoraliserad regering .Eftersom våra protester knappast kommer att resultera i svenska statens upprustning av moralen eller det demokratiska tänkande en demokrati faktiskt förväntas ha funderar jag till och med på att frånsäga mig mitt svenska medborgarskap.
Jag vet bara inte hur man går till väga. Kanske kan ni hjälpa mig ?
Jag skäms nämligen så över att vara svensk medborgare. Mitt svenska medborgarskap betyder ingenting längre, ej heller den svenska flaggan eller det så kallade fosterlandet. Ni talar om fred men arbetar för att krigen ska kunna fortsätta. Ty det gynnar kapitalet.

FALLUJAS BARN DÖR AV SVENSKA VAPEN !
STOPPA VAPENEXPORTEN TILL DETTA FOLKRÄTTSVIDRIGA KRIG !

Astrid Boman