Länken mellan aktivitetshuset i Gällivare och narkotikabönder i Colombia

Vad har det tilltänkta aktivitetshuset i Gällivare gemensamt med de indianska bönderna i Colombia, Bolivia och bönderna i bergsbyarna i Afghanistan?
Jo, de finns i var sin ända av en produktionskedja förmedlad av den gudomliga omhuldade fria marknaden och dess demokratiska krafter. Om inte de fattiga bönderna i u-länderna fortsätter med sitt odlande av opiumvallmo så svälter de ihjäl. Lyckas sedan inte den fria marknaden förmedla denna ”gudomliga produktion” till bland annat ungdomar i Gällivare så störs marknaden allvarligt i sin ekonomiska lönsamhet och profitjakt.

År 2000 omhändertogs bevisligen 20 ungdomar i Gällivare narkotikapåverkade. Nu, år 2004, så har hittills 116 ungdomar avslöjats, och med ett uppskattat mörkertal kan det vara uppemot det dubbla antalet som använder sig av narkotika. Tar man sedan med öl- och spritmissbruket så kan det sammanlagda missbruket omfatta uppemot 1 000 ungdomar i 15-20 års ålder enbart i vår kommun.
Det här kostar kommunen årligen ca. 40 miljoner kronor, till det kommer de personliga tragedierna, där såväl familjeliv som skolgång påverkas mycket negativt. Möjligheterna för dessa ungdomar att sedan komma ut i arbetslivet är allt annat än ljusa enligt arbetsförmedlingens ungdomspsykolog, Gun Johansson, samt att det i arbetsförmedlingens verksamhet leder till ett oändligt snurrande och roterande utan slut.

Ungdomens Nykterhetsförbund - UNF - i Gällivare med fyra eldsjälar med lång erfarenhet av denna problematik avser att starta en verksamhet som tar itu med problemen under mottot: ”ungdomsverksamhet inte enbart till namnet”. De fyra eldsjälarna är tidigare nämnda Gun Johansson samt Dick Lannerblad, Tomas Martinsson och Tor-Leif Karlsson.
Ungdomarnas liv präglas allt mer av uppgivenhet och meningslöshet som i allt större utsträckning utvecklas i tröstsökande i alkohol och droger i stället för i meningsfylla aktiviteter. UNF har tillsammans med polisen tagit tag i saken och inlett en informationskampanj, i första hand till kommunpolitikerna, föreningslivet samt skolor och föräldrar, där man informerar om rådande förhållanden och befarad oroväckande framtid.

Enligt UNF är minimikravet ett aktivitetshus där alla ungdomars aktiviteter och intressen ges utrymme. Ett aktivitetshus för alla åldersgrupper bland ungdomen. Det visar sig även finnas en lämpligt lokal tillgänglig, men tyvärr med en hyreskostnad om 35 000 kr i månaden inklusive värme, före detta Järn-Lindgrens lokaler på Industrigatan.

Det berättigade kravet om ekonomiskt stöd riktas i första hand till politikerna, men även företag och föreningslivet kommer att bli uppvaktade.
Sett mot bakgrund av de 40 miljoner kronor som ”ungdomsgisslan” redan kostar kommunen och som befaras spädas på ytterligare genom en eventuell alkoholskattesänkning, i enlighet med tillämpningen av EU-regler och marknadens önskemål, så anser jag att upprättandet av aktivitetshuset är nödvändigt.

Kommunfullmäktige antog vid sitt senaste sammanträde ett ”måldokument för socialnämnden” vilket innebar en anpassning till reglerna med sänkt alkoholskatt, med åtföljande stora krav på socialtjänstens resurser som det sägs i dokumentet. Kommunfullmäktige ville inte uttala sig mot alkoholskattesänkningar. Man måste konstatera att en viss form av dubbelmoral lyser igenom hos Gällivares kommunpolitiker.

Ser fram emot ett nytänkande hos oss politiker, samtidigt som UNF och övriga är berättigade till alla former av stöd och uppmuntran i sitt arbete.

Bror Wennström
Kommunpolitiker i Gällivare