Fallujas barn dödas med svenska vapen

Försvarssamarbetet mellan Sverige och USA har intensifierats under diktator Bushs ledning. I april 2003, mitt under brinnande Irakkrig, undertecknade Leni Björklund och Donald Rumsfeld ett ramavtal som skulle underlätta det militära samarbetet mellan Sverige och USA. Samtidigt lägger man ned det svenska försvaret.
Inom det svenska försvarsdepartementet finns en särskild kommission som ansvarar för de allt tätare kontakterna med USA.
I avtalet framgår att länderna gemensamt strävar efter att harmonisera exportprocedurer och minska onödig byråkrati som hindrar vapenexport. Avtalet slår även fast att Sverige och USA gemensamt bekräftar sin önskan att upprätthålla en stark försvarsindusrtiell kapacitet vilket i förlängningen främjar deras gemensamma säkerhetsintressen.
Ni förstår alla vad det handlar om. Vår regering har sålt oss till USA. Detta visste kanske inte Bin Ladin när han berömde Sverige. Han visste inte heller att den svenska vapenindustrin till största delen ägs av USA.
Nu vet han det.
Under EU-toppmötet i Göteborg kom Bush med en särskild gåva till Sverige. Sverige inkluderas i det s k. Defense Trade Security. Det går ut på att underlätta industriella samarbetsavtal. Övriga medlemmar i denna krigsklubb är NATO samt Japan och Australien.
Det intima militära samarbetet har lönat sig för de som äger krigsindustrin, under åren 2000-2003 såldes krigsmateriel till USA för mer än 1,9 miljarder kronor.
Under året 2003 ökade exporten med 100 miljoner och Bofors hoppas nu på ytterligare stororder.
Ni kommer kanske att få fler önskemål uppfyllda, direktörerna på Bofors. Nästa år anfaller USA kanske Kuba? Eller Iran?
Nyligen har svenska försvarsdepartementet gett tillstånd att svensk u-båt ska samöva med den amerikanska krigsmakten i ett år.
Försvarsminister Leni Björklund säger i en stor DN-intervju att Sverige numera är redo att delta i krigsinsatser utan att FN ger klartecken. Det har den svenska regeringen redan nu gjort med sitt stöd till USA i Irak, men det fick ske lite i det fördolda och under mumlande om att invasionen visserligen bryter mot FN-stadgarna, alltså den skrivna folkrätten, men att kriget i alla fall är rätt och riktigt. I framtiden vill regeringen undanröja anledningen för kritik. FN ställs helt enkelt åt sidan. Och hela den svenska försvarspolitiken läggs om till ”insatsförsvar” – till krigsinsatser i andra delar av världen, både inom ramen för EU och i direkt samverkan med USA. Alliansfriheten är därmed upphävd!
Snart säljs även våra söner till USA:s arme.
I praktiken är en sådan försäljning redan i gång. Svenska officerare, som blir arbetslösa genom omläggningen från folkförsvar till invasionsstyrkor som del av internationell trupp, värvas av ett företag, Dynamic Solutions i Uppsala, till en ”högriskutbildning” och därefter försäljning till amerikanska säkerhetsföretag med verksamhet i Afghanistan och Irak. Att privatisera kriget och med hjälp av legoknektar kringgå både internationell rätt och ansvar för dem som dödas är en typisk nutida form av USA:s krigföring. Officerarna lockas med höga löner, och inför risken om arbetslöshet har redan några nappat. Värvningsverksamheten kan vara brottslig, men för att pröva detta måste någon anmäla företaget – och den någon har ännu inte framträtt.

Med hänvisning till Martin Niemöllers dikt i Riktpunkt nr 7 uppmanar jag kamraterna att AGERA !
Vi måste kräva att ramavtalet som Leni Björklund undertecknade i april 2004 tas upp till KU-granskning.
Vi måste protestera mot den svenska vapenexporten till krigförande länder.
Här kommer adresser: Mot vapenexporten:
isp@isp.se
Inspektionen för strategiska produkter
Klarabergstunneln 90
Box 70252
10722 STOCKHOLM
Tel 08-406 31 00

Skriv till riksdagledamöterna och kräv en KU-anmälan på ramavtalet mellan USA och Sverige.
t. ex: mats.einarsson@riksdagen.se
gustav.fridolin@riksdagen.se

Sveriges riksdag
10012 STOCKHOLM

Vad sägs om denna text i stället för Sveriges nationalsång?
Här kommer en visa om herrar i herrefolkens härliga stat
Man våldtar med vapen och pengar medan världssvälten ropar på mat
Kapital, kapital, kapital för vår herre och gud
Kapital, kapital kapital köper fri led av gud.

Att sälja sin frihet åt andra det hyllas och uppskattas stort
Men börjar du herrarna att klandra ser du snart vilket misstag du gjort.
Kapital …

Astrid Boman